דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
08.08.2020
מס הכנסה - מתן שירות בערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל במשרדי פקידי השומה בשל משבר הקורונה

 
על מנת לשמור על בריאות הציבור והעובדים, רשות המסים מפסיקה את קבלת הקהל בכל משרדי פקידי השומה (מס הכנסה), למעט מקרים חריגים ומאפשרת קבלת שירות באופן דיגיטלי ומקוון ובאמצעות מענה טלפוני. ראו פרטים ומידע חשוב.
 
בחר סרטון:
1
2
3
4
5
6
לכל הסרטונים
161

המומחים למיסוי ופרישה

עו''ד (רו''ח) אמיר גבאי
עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
מומחה למיסוי ופרישה
ממייסדי חברת B4 תכנון פרישה, מקים אתר האינטרנט המוביל בישראל בתחום הפרישה.

תכנון פרישה

אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
פרסום אתר פרישה

עוד באתר פרישה:

אופן הדיווח של מעסיק על כספי פיצויים שחויבו במס בשלב ההפקדה בקופה בטופס 161 בעת סיום יחסי עובד מעביד
דיווח לקופת גמל - ייחוס תשלומים (מעסיק או עמית עצמאי), בקשה לייחס יתרה צבורה פטורה כיתרה צבורה שאינה פטורה או להיפך, בקשה לייחס תשלומים שסווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים כתשלומים פטורים
פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים קטנים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות - החל משנת 2020
מענק פרישה והפקדות לקופת גמל לקצבה - מועד התרת ההוצאה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות
השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה
5 טעויות נפוצות של מעסיקים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2018
תקרות מס הכנסה 2019
5 טעויות נפוצות של עובדים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2018
פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה
חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161

עדכונים שוטפים:

סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"
טופס 161ח
טופס 161י
הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה
הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל
הנחיות לעניין הגדלת הפטור לקצבה לפי תיקון 190 ובהתאם להוראת השעה
תקרת פטור ממס על פיצויי פיטורים או מענק פרישה - תקרת פטור ממס על קצבה מזכה
תשלום מס על עבודה בתקופת הבחירות - שנת 2019
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מאובדן כושר עבודה
עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות - הוראת שעה
עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים
פורשי צה"ל - אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
זכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות
הכנסה מבחירות לכנסת העשרים ושלוש שיתקיימו במרץ 2020 - הוראות מס הכנסה
פתיחת תיק עיזבון במשרד השומה
אתר מס הכנסה - אתר אינטרנט חדש - רשות המסים בישראל
מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון
תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון
פניה דיגיטלית (מקוונת) למס הכנסה (מערכת פניות הציבור - רשות המסים בישראל)
הודעות חשובות - רשות המסים בישראל - אין קבלת קהל - דחיית המועד לדיווח השנתי ועוד.
הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת 2019
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
סעיפים 3(ה) ו- 3(ה3) לפקודת מס הכנסה - הפקדות המעסיק לקופת גמל
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.