דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
11.05.2019
הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2018

פורש יקר
 
במידה וביצעת פריסה של כספי פיצויים או מענקי פרישה חייבים במס עם פרישתך מהעבודה, פריסה של היוון חייב במס וכיוצא בזה -כידוע לך חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, (נעיר כי ייתכנו מצבים נוספים בהם תחול עליך חובה להגיש דוח שנתי), כמו כן, במידה ופרשת מעבודתך במהלך שנת המס 2018 ולאחר מועד הפרישה היו לך הכנסות נמוכות או לא היו לך הכנסות נוספות בכלל... סבירות גבוהה כי כדאי לך להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם אם אינך חייב וזאת על מנת ליהנות מהחזר מס שנגבה ממך ביתר מהמשכורות ששולמו לך עד ליום הפרישה..או אף מפדיון ימי החופשה ככל ששולם לך. אם כך, איך נערכים ? מהו המועד להגשת הדוח השנתי ? האם גם השנה יש דחיה ?
בחר סרטון:
1
2
3
4
5
לכל הסרטונים
סימולטור 161

המומחים למיסוי ופרישה

רו''ח אמיר גבאי
רו"ח אמיר גבאי
מומחה למיסוי ופרישה, יועץ פרישה
רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה. בוגר תואר ראשון B.B במנהל עסקים וחשבונאות, בוגר תואר שני MBA במנהל עסקים התמחות במיסים, בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B. מחזיק ברישיון עורך דין, מחזיק בתעודת מגשר, מחזיק ברישיון פנסיוני וברישיון השקעות.

תכנון פרישה

אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים

עוד באתר פרישה:

עדכונים שוטפים:

שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה
בר רפאלי נגד פקיד שומה כפר סבא - החלטה לעניין פרסום פסק הדין
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מאובדן כושר עבודה
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום מס על עבודה בתקופת הבחירות - שנת 2019
תקרת פטור ממס על פיצויי פיטורים או מענק פרישה - תקרת פטור ממס על קצבה מזכה
מדרגות מס הכנסה 2008-2019
מיסוי תשלומים בגין פרישה - החלטת מיסוי בהסכם (הסכם חברת חשמל)
בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
סעיפים 3(ה) ו- 3(ה3) לפקודת מס הכנסה - הפקדות המעסיק לקופת גמל
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.