דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מערכת לדיווח מעסיק על סיום העסקת עובד - טופס 161 דיגיטלי - הסברים

קו הפרדה אדום

טופס 161 דיגיטלי - הסברים כלליים 

(להלן הסברים כלליים בהתאם להנחיות רשות המסים שפורסמו עד כה ובהתאם להדרכה של רשות המסים למעסיקים מיום 03/01/2024, במהלך השעות הקרובות ובמהלך הימים הקרובים נשוב ונעדכן את המידע ונדייק אותו, מומלץ לשוב ולעיין במידע פעם נוספת בעוד יום ויומיים כשנסיים את המלאכה. בכל מקרה הנחיות רשות המסים כלשונן הן המחייבות בלבד - ראו קישורים להנחיות מטה)

תאריך התחלת הפעלת המערכת באתר רשות המסים: 07/01/2024.

המערכת מאפשרת למעסיק או למייצג של המעסיק לדווח באופן מקוון על כל מקרה של סיום עבודה של עובד ללא יוצא מן הכלל לרבות מקרה פטירה של עובד.

ואולם, נכון לינואר 2024 המענה שהמערכת נותנת לעובד הוא מוגבל:

· בחלק מהמקרים העובד יכול לסיים את התהליך באופן מקוון,

· בחלק מהמקרים העובד יכול לסיים את התהליך (יחד עם המעסיק) באמצעות שליחת טופס 161 החדש למשרד פקיד השומה דרך מייל ייעודי (יודגש כי מייל ייעודי זה אינו מיועד לשליחת טופס 161 שלא הוזן במערכת באופן מקוון !)

· בחלק מהמקרים העובד יכול לסיים את התהליך אך ורק באמצעות פניה למשרד פקיד השומה (דרך מערכת מפ"ל, דהיינו פתיחת פניה דרך האתר של רשות המסים או בדרך של ביצוע זימון תור במשרד פקיד השומה) (כך גם שאירים או יורשים של עובד שנפטר).

נכון לינואר 2024, הדיווח המקוון הוא דיווח רשות ולא דיווח חובה !

נכון לינואר 2024 המערכת מאפשרת לעובד בחירה באופן מקוון מלא אך ורק בייעוד כספים לקצבה בלבד ("רצף קצבה") !

נרחיב את ההסבר, מאחר שהמערכת בגרסתה הנוכחית נכון לינואר 2024 מאפשרת לעובד בשלב זה בחירה באופן מקוון מלא ברצף קצבה בלבד, ניתנת לעובד (בסיוע המעסיק) האפשרות להשלים את הדיווח על הפרישה שלא באופן מקוון (עד לעליית המערכת במלואה). במצבים בהם המעסיק יכול להשלים את טופס 161 על כל חלקיו יחד עם העובד בהתאם לתנאים המפורטים בטופס 161, על המעסיק להעביר את טופס 161 המלא והחתום (חלקים א', ב', ו-ג') בדיווח ייעודי לקליטה מהירה בקישור הקיים במערכת (המייל הייעודי). זהו קישור ייעודי לטיפול בקליטת טופסי 161 שנתוני חלק א' דווחו במערכת המקוונת.

על מנת לדעת באילו מצבים המעסיק יכול להשלים את טופס 161 על כל חלקיו יחד עם העובד ובאילו תנאים - ראו קישור למאמר ולטבלה - טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה

בסיום דיווח המעסיק, ניתן להפיק טופס 161 שלם הכולל את נתוני הדיווח של חלק א', כקובץ PDF . כך יתאפשר לעובד לבחון את דיווח המעסיק, להתייעץ ולקבל החלטות המתאימות לו, לפני שהוא מתקדם בתהליך !

יודגש כי באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק ולקופות הגמל. נכון לינואר 2024, האישורים אינם מועברים ישירות לגופים המשלמים ! (הוראות סעיף 1.ד. למכתב הנחיות של רשות המסים לפקידי השומה, המעסיקים, לשכות שירות, בתי תוכנה והמייצגים מיום 31/12/2023).

במקרים בהם העובד לא יודיע על בחירתו בתוך שלשה חודשים מדיווח המעסיק, והמערכת תזהה כי העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, בחלוף מועד הבחירה המערכת תייעד לקצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים ! (הוראות סעיף 1.ו. למכתב הנחיות של רשות המסים לפקידי השומה, המעסיקים, לשכות שירות, בתי תוכנה והמייצגים מיום 31/12/2023).

הערה לעניין מקרה פטירה של עובד - המערכת מיועדת לדיווח של מעסיק על כל מקרה של סיום עבודה של עובד ללא יוצא מן הכלל לרבות מקרה פטירה של עובד ואולם המערכת נכון לינואר 2024 אינה נותנת מענה לדיווח מקוון של שאירים (או יורשים) של עובד שנפטר והמשך הטיפול בטופס 161 שדווח על ידי המעסיק באופן מקוון במקרה פטירה של עובד יבוצע על ידי השאירים (או היורשים) מול משרד פקיד השומה (ולא באמצעות המערכת).

במקרה בו בחר המעסיק לבצע את הדיווח באופן מקוון, באופן דומה לכך שהמעסיק רשאי לבצע את הדיווח באמצעות מייצג של המעסיק כך גם העובד רשאי לבצע את הדיווח באמצעות מייצג של העובד (או של השאירים או היורשים במקרה פטירה), לדוגמא רואה חשבון מומחה למיסוי ופרישה.

הסמכת מייצג (לדוגמא רואה חשבון המומחה למיסוי ופרישה) על ידי עובד פורש לדיווח מקוון של טופס 161 דיגיטלי ולטיפול במיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה מול רשות המסים נעשית דרך קישור המופיע במערכת טופס 161 הדיגיטלי, במסך בו מופיעה ההודעה הבאה (הקישור מוביל למערכת ההסמכה לתיאומי מס):

"הסמכת מייצג - באפשרותך להסמיך מייצג שייבחר בשמך מה לעשות בכספי הפיצויים, ההסמכה נעשית במערכת ההסמכה לתיאומי מס והיא תקפה לשנה, לאחר ביצוע ההסמכה יש לפנות למייצג שימשיך בטיפול. על המייצג להיות רו"ח, עו"ד או יועץ מס הרשום ברשות המסים".

האם אפשר להסמיך מייצג לבצע פעולות נוספות עבורי מול רשות המסים ?

הסמכה ספציפית זו, כאמור, תקפה לשנה ומיועדת לדיווח מקוון של טופס 161 דיגיטלי ולטיפול במיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה מול רשות המסים ואולם בוודאי שניתן להגיש בקשה לרישום ייצוג ראשי / מתן ייפוי כוח או בקשה לרישום ייצוג נוסף למרשם המייצגים ככל שמעוניינים בייצוג כולל של רואה חשבון ובביצוע פעולות נוספות על ידי רואה חשבון מול רשות המסים, כמו לדוגמא הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

יתרון למעסיק - המערכת בין היתר מסייעת למעסיק ומבצעת עבור המעסיק את החישוב והמילוי של הסעיפים: א12. התקרה לרצף קצבה ברירת מחדל + א13. סכומים מרביים לפרישה - נתוני עזר לעובד בטופס 161 החדש.

יתרון לעובד הפורש - במקרים בהם מדובר ברצף קצבה ברירת מחדל, מקרים שעד לינואר 2024 ולהתחלת השימוש במערכת לא היו מתועדים, החל מהשימוש במערכת הם יתועדו במערכת המחשב של רשות המסים. כמו כן כל טופס 161 שידווח באופן מקוון באמצעות המערכת - יתועד ויישמר עבור העובד הפורש במערכת המחשב של רשות המסים.

יודגש כי ישנם מקרים מסויימים שהוגדרו על ידי רשות המסים בהם בכל מקרה יידרש העובד הפורש להמשיך את הטיפול בסיום העבודה ובפרישתו מול משרד פקיד השומה ולא באמצעות המערכת, בין המקרים לדוגמא: פרישה בשל נכות, מקרים בהם סכום הפיצויים שנצבר בקופות לקצבה גדול מתקרה שהוגדרה על ידי רשות המסים ועוד.

מה קורה כאשר נפלה טעות בדיווח המעסיק ?

המעסיק יוכל לתקן את הטעות באופן מקוון "דרך" העובד, (לבקש מהעובד להגיש ערעור על נתוני הדיווח ובמידה והעובד יערער על נתוני הדיווח, המעסיק יקבל חיווי ויוכל לעדכן את הדיווח באמצעות המערכת) או להגיש בקשה לתיקון הדיווח באמצעות הגשת "טופס 161 מתקן" באופן ידני, למשרד פקיד השומה.


טופס 161 דיגיטלי - שאלות ותשובות (מתוך עמוד המערכת באתר רשות המסים בישראל)

אלו מעסיקים יכולים לדווח במערכת זו ?

בשלב זה יכולים לדווח במערכת:

  • מעסיקים עצמאיים שיש להם תיק ניכויים
  • מעסיקים שמזדהים עם כרטיס חכם או טוקן שמוטבע עליו ח.פ החברה עבורה הם מדווחים
  • מייצגים של מעסיקים הרשומים ברשת המייצגים
בהמשך יוכלו לדווח גם עובדים בחברה ללא כרטיס או טוקן אשר החברה נתנה להם הרשאה וגם גופים מתפעלים שקבלו הרשאה מהמעסיק לדווח בשמו במערכת ההרשאות.

מה עלי לדווח לרשות המסים בעת סיום העסקת עובד ?

הדיווח מכיל, בין היתר, את כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד בקופות הגמל שהופקדו על ידי המעסיק או שישולמו על ידו במזומן, תקופת ההעסקה והמשכורת ששולמה לעובד.

איזה מידע חשוב שיהיה לך לפני מילוי הטופס ?

את המידע ניתן להשיג באמצעות פניה לקופות הגמל בהם מנוהלים כספי הפיצויים של העובד.

האם הדיווח הדיגיטלי מהווה תחליף לדיווח טופס 161 לרשות המיסים ?

כן. הדיווח הדיגיטלי הינו חלופה נוספת להשלמת החובה החוקית לדיווח טופס 161 לרשות המסים.

האם ניתן לדווח על כמה עובדים בדיווח אחד ?

בשלב זה לא.

האם מייצג (של המעסיק) יכול לדווח במערכת ?

כן, "מייצג" של המעסיק יכול לדווח במערכת. מייצג - רואה חשבון / יועץ מס / עורך דין הרשומים במרשם המייצגים.

טופס 161 דיגיטלי - שלבי התהליך (מתוך עמוד המערכת באתר רשות המסים בישראל)

1. תהליך הדיווח

התהליך מתחיל בטעינת קובץ או מילוי ידני, הכוללים בין היתר:

  • פרטי המעסיק והעובד
  • תקופת העסקה
  • משכורות
  • תשלומי מענקי פרישה
  • הצהרה
מה יש להכין מראש
  • אם תרצו לטעון קובץ יש להכין קובץ דיגיטלי המכיל את נתוני הפרישה של העובד מלשכות השכר
  • אם תרצו להזין ידנית את הנתונים יש להכין את יתרות כספי הפיצויים של העובד בקופות
הגשה וסיום

בסיום הדיווח תקבלו מסרון או מייל (בהתאם להעדפותיכם) המאשר את קליטת הדיווח. 

בנוסף, יישלח לעובד מסרון ומייל עם קישור כניסה למערכת בה יוכל לקבל החלטות על כספי הפיצויים העומדים לרשותו.

ערעור העובד על נתוני הדיווח

במידה והעובד יערער על נתוני הדיווח, תקבלו חיווי ותוכלו לעדכן את הדיווח באמצעות המערכת.

הפקת אישורי מס למשלמים השונים (למעסיק ולקופות)

לאחר שהעובד ישלים את בחירותיו, המערכת תנפיק עבורכם אישור על סיום הדיווח, וכן הנחיות לניכוי מס ככל הנדרש. 

לעובד, המערכת תנפיק אישורים אותם העובד יידרש להעביר לקופות.

הערה: נחזור על כך כי חשוב לשים לב כי נכון לינואר 2024 המערכת נותנת מענה באופן מוגבל, יש להכיר את תהליך העבודה וכל ההנחיות. ראו גם בעמוד זה מטה קישורים להנחיות מס הכנסה ! - המערכת בגרסתה הראשונה מאפשרת לעובד בחירה באופן מקוון מלא אך ורק בייעוד כספים לקצבה בלבד (להלן: "רצף קצבה") !


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, הוראות הדין והוראות רשות המסים בישראל הן המחייבות בלבד.

מערכת דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161 מקוון) – הרשאות לעובדים - מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים ומייצגים מיום 15/04/2024


מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים ולשכות השירות מיום 28/09/2023

פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - עדכון - מכתב הנחיות של רשות המסים לפקידי השומה, המעסיקים, לשכות שירות, בתי תוכנה והמייצגים מיום 31/12/2023
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.