דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויי פיטורים - זכאות

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963
נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים
טבלת מידע קלה להבנה
‏תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964‏
חישוב פיצויי פיטורים - רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים
על אילו רכיבים במשכורת, ישולמו פיצויי פיטורין ?
פיצויי פיטורים - אופן החישוב
חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו
התפטרות עובד עקב מעבר מגורים - הוראות חוק פיצויי פיטורים והתקנות
באילו מקרים התפטרות תיחשב לפיטורים ?
פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום מגורים
טבלת מידע קלה להבנה
זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה
איך מפרשים את סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים ?
סעיף 14
האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?
סכומים משוריינים - סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
האם סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ניתנים להחזרה למעביד ?
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - זכאות ללא תנאי
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
שכר עבודה הכולל בתוכו פיצויי פיטורים על פי הסכם עבודה באישור שר העבודה.
הלנת פיצויי פיטורים - סעיף 20 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
הלנת פיצויים - מועד לתשלום פיצויי פיטורים
שלילת זכאות לפיצויי פיטורים
האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
שווי הפיצויים בקופת הגמל ירד מיום סיום יחסי עובד מעביד ועד ליום קבלת הפיצויים בפועל מקופת הגמל - האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
פיצויי פיטורים - מענק פרישה - מענק מוות - למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?
אילו הפסקות במהלך תקופת העבודה משפיעות על חישוב הפיצויים המגיעים לעובד ?
כתב ויתור- האם לחתימה על כתב ויתור תוקף משפטי ?
מעבר מקום מגורים - התפטרות כפיטורין - הבהרה
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
י.ב. שיא משאבים בע"מ נגד ADHENOM BERH TEAMI
ע"ע 44824-03-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נגד ADHENOM BERH TEAMI, מיום 04/06/2017 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: שכר קובע לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי.
אברהם אדוה נגד עונות מודל בע"מ
ד"מ 53358-01-16 אברהם אדוה נגד עונות מודל בע"מ, מיום 04/10/2017 - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בנושא: פרמיה אישית – האם מדובר ברכיב שכר שיש לכלול אותו בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה או לא ?
עדינה ביליג נגד נשי אמי"ת - רשת מוסדות חינוך בישראל
לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
אברהם זעפרני נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ
תביעת תשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת על ידי עובד לאחר שנתפס בגניבה מהמעביד
עב 004463/01 - מנחם דרזנר נגד אלקן סי.אל. (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ
זכאות העובד להפרש פיצויי פיטורים והאם יש לראות בכספים אשר הופרשו לקופת גמל לחסכון אליה התחייב המעביד להפריש עבור התובע בנוסף לשכרו וללא כל קשר לזכותו לפיצויי פיטורים - כפיצויי פיטורים לצורך ההתחשבנות עם העובד בעת סיום יחסי עובד מעביד.
שמילוביץ נ' בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' - בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' נ' שמילוביץ דב"ע נז / 3-98 , 3-101
לפי סעיף 20 (ב2) לחוק הגנת השכר מעביד רשאי לקזז מפיצויי פיטורים חוב שחייב העובד למעביד ואולם בעת פטירה של עובד לגבי פיצויי פיטורים המגיעים לשאירי העובד הנפטר, קבע המחוקק בחוק פיצויי פיטורים שהם לא יהיו חלק מהעיזבון ולכן לא ניתן לקזז את החוב של העובד מפיצויי פיטורין אשר להם זכאים השאירים.
אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים
נוסח האישור הכללי - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד - חוזר גמל 2003/5
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 במאי 2003
הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון - עש"א 23659-05-12
לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
מרדכי גימלשטיין נגד יזמקו בע"מ - עע 000076/06
האם הרכיבים "בונוס אישי" ו"בונוס רווחיות" הם חלק מה"שכר" לצורך חישוב פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ?
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.