דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה

השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה
לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
הארכת תוקף נוספת והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
הארכת תוקף של חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 - מיום 28/03/2019
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עדכון נוסף
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 עדכון נוסף - מיום 28/03/2019
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה
קול קורא מיום 19/04/2019
שכר קובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים ושכר קובע לעניין פטור על פיצויי פיטורים
בצירוף קישורים לכל המידע הרלבנטי לחישוב פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה !
קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
פיצויי פיטורים - תקרה להפקדות מעסיק
חיוב במס בשלב ההפקדה.
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה
מענק פרישה או פיצויים
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים
חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 מיום 13/07/2011
רצף זכויות פיצויים - תיקון 173 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 מיום 08/05/2011 הוראות ודוגמאות שפרסמה רשות המסים - המתייחסות לאופן החישוב של התקרה לרצף זכויות פיצויים
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א) ז) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
אם חשבת על פריסה – כדאי שתקרא
תקרת פיצויים ו תקרת השלמה לפיצויים
סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה
מענק פרישה I מענקי פרישה I מה הם התנאים לזכאות לפטור
פריסת מס
פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה
עדכון - אוגוסט 2010
האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?
עדכון מדיניות רשות המסים
הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 - רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
הודעת רשות המסים מיום 06/03/2018.
עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
מכתב הבהרה של רשות המסים מיום 31/03/2020
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 מיום 11/06/2017
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה
מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס
עדכון מדיניות רשות המסים - אוגוסט 2010
מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם)
סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו)
סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה
סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות
סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הגשת ערעור למס הכנסה ודיווח
סעיף 9 (7א) (ה) + (ו) לפקודת מס הכנסה
רצף מעסיקים - רצף זכויות פיצויים
סעיף 9 (7א) (א) (4) + (5) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
סעיף 9 (7א) (ח) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה בו הוגדלה המשכורת בסמוך למועד הפרישה
סעיף 9 (7א)(ג) לפקודת מס הכנסה
עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה שחלו שינויים בשיעור המשרה במהלך תקופת העבודה
סעיף 9 (7א)(ד) לפקודת מס הכנסה
רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה
סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה
מס הכנסה על פיצויי הלנת שכר
סעיף 9 (21) (א) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
אישור ניכוי מס במקור
ראה טופס לדוגמא - חובה לצרף לדוח השנתי בשנת הפרישה - יש לדרוש את האישור מכל קופה !
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה
כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה
חוזר מס הכנסה 78/5 (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה - פיצויי פיטורים)
מענק פרישה I פטורים I קיזוזים I זיכויים I ניכויים כנגד מענק פרישה חייב במס במהלך שנות פריסת מס
דיון מחודש לאור פסק דין - שרל שבטון
סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה
הודעה לציבור מיום 15/08/2010 - פקידי שומה - מס הכנסה
העברת עובדים בין מעבידים - העברת קופות בין מעבידים - באישור פקיד שומה
כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990
העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 מיום 15/05/2011
תקרה לרצף זכויות פיצויים - מס הכנסה
מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע
עמ"ה 552/04 מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע מיום 23/02/2005 בנושא: זכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים - האם המשך הפעלה של חברה באופן עקיף על ידי מי שהיה שכיר בעל שליטה בחברה, לאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, שולל ממנו את הפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים ששולמו לו על ידי החברה ביום הפסקת עבודתו כשכיר בחברה שבבעלותו ? האם מדובר בפעולה מלאכותית ?
סוניה פורת נ' פקיד שומה כפר סבא
עמ (מרכז) 23004-11-10 מיום 13/02/2013 - פסק דין בנושאים: פריסת פיצויים ומענקי פרישה, פטירה של הנישום במהלך תקופת הפריסה ומימוש פטור ממס לנכה
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.