דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה

קו הפרדה אדום

חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 מיום 02/06/2022

סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 -  לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.


טופס 116ג - טופס בקשה לפריסה חדש שהופץ על ידי רשות המסים ביום 02/06/2022


מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.


הערה חשובה - למרות כל האמור בחוזר (בקשר להוראות סעיף 125א לפקודה), האם ייתכנו מצבים בהם שיעור המס כן יעלה על 40% ? בהחלט. להרחבה בנושא היכנסו למאמר - תחולת מס יסף גם על הכנסות ששיעור המס החל עליהן מוגבל בפקודה


מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם) - סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
 
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה
 
  


חבות לעניין דמי ביטוח לאומי - מענק פטירה וכן תשלומים הניתנים לעובד לאחר פטירתו - תשלומים המיוחסים לתקופה שלאחר ניתוק יחסי עובד מעביד – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי. תשלומים המיוחסים לתקופה שלפני ניתוק יחסי עובד מעביד – חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי - (הוראות חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019 - הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי) - הערה: מדובר בציטוט ההנחיות מתוך החוזר של המוסד לביטוח לאומי, עם זאת נדגיש כי הניסוח שגוי/אינו מדוייק שכן על מענק פרישה, מענק בגין מוות, מענק פטירה - בכל מקרה, אין חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי.

שכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר לרבות פדיון ימי חופשה, יתרת דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות - למי ישולמו תשלומים אלו ? האם המעסיק רשאי לבצע קיזוזים וניכויים משכר העבודה האחרון ? מה לגבי מס הכנסה ? האם אפשר לבצע פריסה ? מה לגבי חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ?
  מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה - (לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד)

הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.