דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
קורונה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים

מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4

  
 
תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים שאינה חייבת במס: 34,900 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2020) או משכורת חודשית מבוטחת, הנמוך שבהם (הפקדה חודשית בסכום של 2,908 ש"ח נכון לשנת 2020 או 8.33% מהמשכורת החודשית המבוטחת, הנמוך שבהם).
 
לאור האמור, מעסיק אשר שילם, למרכיב הפיצויים בקופת גמל סכום העולה על התקרה הנקובה, יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה למרכיב הפיצויים על התקרה, ויראו סכום האמור הכנסת עבודה במועד ההפקדה. הכנסה כאמור תדווח לקופת הגמל בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 
בהתאם לאמור בסעיף 3(ה3)(1א)(ב) לפקודה, מי שהופקד בעבורו לקרן ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדה. יובהר, אם הייתה הפקדה נוספת לקופה שאינה קרן ותיקה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא הסכום המופקד בקופות הגמל לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן ותיקה.
 
על המעסיקים להציג בתלוש השכר החודשי את נתוני ההפקדה לפיצויים:
1. המשכורת המבוטחת (לא כולל פנסיה תקציבית).
2. סכומי ההפקדה לפיצויים:
2.1 חלק ההפקדה שחויב במס.
2.2 חלק ההפקדה שלא חויב במס.
3. סכום ההפקדה לפיצויים בקרן ותיקה.
 
נתונים אלו יש לצבור לשם דיווח בדוח השנתי 126.לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה - לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017
קורונה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.