דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק פרישה או מענק מוות ששילמה חברה לחבריה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית

קו הפרדה אדום

סעיף 64א(א)(3) לפקודת מס הכנסה

"מענק פרישה או מענק מוות ששילמה החברה לחבריה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית לא יותרו לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי חבריה; תשלומים לקופת גמל ששילמה חברה בשל שנים כאמור לא יוכרו כהוצאה ולענין סעיף 47 לא תיחשב משכורתם של חבריה כהכנסת עבודה".

הסבר/דגשים:

1. "מענק פרישה או מענק מוות..." - יש לשים לב כי בפועל מדובר גם במענק עקב מוות של חבר בחברה ששולם לשאירים של חבר בחברה.
2. "בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית..." - יש לשים לב כי ההוראה מתייחסת למענק פרישה או מענק עקב מוות ששולם בשל השנים שבהן החברה היתה חברה משפחתית, כלומר חלה גם כאשר מדובר בחברה שבמועד התשלום כבר לא חברה משפחתית בהתייחס לשנים בהן היא היתה חברה משפחתית בלבד. כמו כן, בדרך ההפוכה, כמובן שההוראה לא מתייחסת לכל ולמלוא מענק פרישה או מענק מוות ששולם בעת היות החברה חברה משפחתית אלא רק בשל השנים שבהן החברה היתה חברה משפחתית.

הערות:

הערת אגב, על מנת להימנע מ"ויכוחים" עם נישומים, בגין איזו תקופה שולם מענק הפרישה, ועל מנת למנוע מצב בו מענקי פרישה חייבים במס לא ייחשבו להכנסה בהמשך הדרך, רשות המסים קובעת באופן גורף במסגרת אישורים שהיא מספקת לנישומים לרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) כך - "אישור זה לא יחול במעבר לחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה".


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.