דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?

קו הפרדה אדום

אם חשבת על פריסה – כדאי שתקרא


בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, פריסת פיצויים ומענקי פרישה הינה אחת מהאפשרויות העומדות בפניכם כחלק מתכנון מס על כספי פיצויים ומענקי פרישה. (אגב, בין אם מדובר במקרה של פיטורין, התפטרות או שינוי קריירה, בין אם מדובר במקרה של פרישה או יציאה לפנסיה מוקדמת).

מהי פריסה, מי רשאי לבצע פריסת פיצויים או מענק פרישה ולכמה שנים ניתן לבצע פריסה, יתרונות וחסרונות של פריסה, ממה מושפעת הפריסה ואיך נקבע החיוב הסופי במס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה – על כל זה כתבנו לא מעט באתר פרישה ואין לנו מה לחדש. אם בשלב זה, עדיין אין לכם מושג מהי פריסה ואתם מעוניינים במידע נוסף אודות פריסת פיצויים או מענקים, אנו ממליצים לכם תחילה, לעיין בקישור הבא: פריסת מס

לאחר שיש לכם כבר מושג מהי פריסה, מטרת מאמר זה הינה לתת לכם כלים נוספים - מתקדמים יותר ולסייע לכם בקבלת ההחלטה: האם לבצע פריסת פיצויים ומענקי פרישה – אחורה או קדימה ?

שיעורי מס ומדרגות מס

בעת ביצוע סימולציות לחישוב המס לתשלום יש להביא בחשבון את שיעורי המס הרלבנטיים לכל שנת מס הנכללת בכל אחת מהאפשרויות.

וודאות מול אי וודאות

 
שיעורי המס ומדרגות המס לשנות המס עד וכולל שנת המס הנוכחית – ידועים. ככלל, שיעורי המס ומדרגות המס לשנות המס הבאות – אינם ידועים. מי שבוחר בפריסה קדימה צריך להביא בחשבון את אי הודאות הכרוכה בפריסה קדימה, לטוב ולרע.
 

מס על הכנסות גבוהות

   
זה המקום להזכיר כי יחיד אשר הכנסתו הכוללת החייבת במס, מכל המקורות, בשנת המס עלתה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2024), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת במס העולה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2024) בשיעור של 3%. (לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה יש מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3% נוספים, מעבר לשיעור המס השולי המירבי החל על יחיד בישראל. ייתכן ובהתאם לנתונים האישיים שלך, כל עוד אתה בעל הכנסות גבוהות עליך להביא עניין זה בחשבון באופן הנכון בעת הפעלת שיקול הדעת וקבלת ההחלטה האם לבצע פריסה או לא. (הכנסות גבוהות - הן מעבודה, הן מעסק, הן מקצבה חייבת במס, הן ממענקי פרישה וכספי פיצויים חייבים במס, הן מרווח הון ושבח מקרקעין, אפשר לומר כמעט הכל...חובה לקרוא את הסעיף, הכנסות גבוהות הינן הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה, העולה על 721,560  ש"ח לשנה נכון לשנת המס 2024).
 
(הערה: בשנות מס קודמות עד לשנת 2016 כולל, השיעור היה 2% בלבד אך על הכנסה העולה על סכום גדול יותר מזה נכון להיום, במידת הצורך ניתן להתעדכן בקישור הבא: מדרגות מס הכנסה (שיעור מס שולי) בישראל).
          

הכנסה ידועה מול הכנסה משוערת

ההכנסה החייבת במס שיש להביאה בחשבון, בעת ביצוע סימולציות לחישוב המס לתשלום, לשנות המס עד וכולל מועד עזיבת מקום העבודה הנוכחי (או הפרישה), ידועה וודאית (למעט מקרים חריגים כמו לדוגמא, מקרה בו ממתינים לאישור לפטור ממס בשל נכות (זמנית או לצמיתות) שעשוי להינתן רטרואקטיבית).

ואולם, לעניין ההכנסה החייבת במס החל ממועד עזיבת מקום העבודה הנוכחי (או הפרישה) וקדימה, כאן ההכנסה אינה בהכרח ידועה וודאית וברב המקרים ניתן רק לשער מה תהא ההכנסה ההכנסה החייבת במס. האם אנו עתידים לקבל דמי אבטלה ? יש להביא זאת בחשבון מאחר וגם זו הכנסה חייבת במס. מה ההכנסה הצפויה מעבודה חדשה ? באם כוונתנו להמשיך לעבוד ולמשך כמה שנים נוספות אנו משערים שנמשיך לעבוד. מה תהא ההכנסה החייבת במס מפנסיה חודשית ? במידה ואנו צפויים לקבל תשלומי פנסיה חודשית מהמעביד, מקרן פנסיה או מחברת ביטוח לאחר הפרישה מהעבודה. גם כאן, ייתכן והפורש ממתין לאישור לפטור ממס בשל נכות (זמנית או לצמיתות) או בשל מצב בריאותי לקוי עשוי לקבל בהמשך הדרך פטור ממס בשל נכות, בסבירות כזו או אחרת.

רמת הכנסה קודמת ורמת הכנסה עתידית

כאשר מדובר בפרישה, ביציאה לפנסיה, מוקדמת או בגיל פרישה, בדרך כלל קל יותר לחזות מה תהא ההכנסה החייבת במס (אמנם אין וודאות מוחלטת, אך יש בסיס איתן יותר לחישובים, כמו תחזית הפנסיה הצפויה להשתלם חודש בחודשו). ואולם, כאשר אין מדובר בפרישה אלא מדובר בעזיבת מקום עבודה באמצע החיים, החלפת מקום עבודה, שינוי קריירה, מעבר משכיר לעצמאי או להיפך או יציאה לחופשה למשך תקופה לא ידועה, לעיתים, קשה יותר לחזות מה תהא ההכנסה החייבת במס החל מיום עזיבת מקום העבודה הנוכחי. לדוגמא, האם במקום העבודה החדש נרוויח יותר ממקום העבודה אותו עזבנו ? האם במקום העבודה החדש בכוונתנו לעבוד במשרה חלקית בלבד ? אם אנחנו בכיוון עליה בהכנסות בשנים הבאות תוך קידום בקריירה, אולי כדאי לבצע פריסה אחורה ולא קדימה ? אולי...

מצב בריאותי

בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה יש לתת את המשקל המתאים למצב הבריאותי במסגרת תכנון המס בכללותו, תוך התייחסות לשנים שחלפו, למצב נכון להיום ולשנים שיבואו, לבטח כאשר בוחנים את אפשרויות הפריסה. הן בהקשר של פטור בשל נכות, זמנית או לצמיתות, הן בהקשר של הכנסות צפויות כגון הכנסה מפיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות והן בהקשר של אריכות ימים.

הטבות מס

מס משלמים על הכנסה לאחר מיצוי כל הפטורים, הקיזוזים והניכויים, יש להביא זאת בחשבון בעת ביצוע סימולציות לחישוב המס לתשלום. כמו כן, שימו לב לכל הזיכויים ממס המגיעים לכם לרבות הקלות במס ליישובים והטבות מס בגין פעילות רמה א', בכל אחת מהשנים.

ראו מאמר בנושא: דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה

איסוף מידע והמצאת מסמכים

בעת הפניה לפקיד השומה בבקשה לפריסת פיצויים: כאשר מבקשים לבצע פריסה אחורה, יש לצרף לטפסים בין היתר מסמכים מאמתים (להכנסה עליה דיווחנו במסגרת טופס הפריסה) כגון טופס 106 לכל אחת משנות המס. כאשר מבקשים לבצע פריסה קדימה, ככלל, די בדיווח על ההכנסה הצפויה בכל אחת משנות המס הבאות. כך או כך, כבר בשלב ביצוע הסימולציות לחישוב המס לתשלום, בטרם פונים למס הכנסה, יש לאסוף את כל המידע והמסמכים הרלבנטיים לכל שנת מס.

סופיות מס מול דחיית ההתחשבנות הסופית לשנים הבאות

אפשר לסכם ולומר לעניין ההשוואה בין פריסת פיצויים אחורה לבין פריסת פיצויים קדימה (או פריסה של כל הכנסה אחרת הניתנת לפריסה) כי מדובר בסופיות מס מול דחיית ההתחשבנות הסופית לשנים הבאות.

לכמה שנים כדאי לפרוס ?

  
מעבר להחלטה העקרונית האם לבצע פריסה, מעבר לבחירה בין פריסה אחורה לבין פריסה קדימה, צריך גם לקבל החלטה מושכלת ונבונה לכמה שנים כדאי לבצע את הפריסה. ישנם מקרים מסויימים, בהתאם לנתונים אישיים ובהתאם לשיקולים נוספים, לגביהם, תוצאות הסימולציות לחישוב המס לתשלום מראות כי ייתכן וכדאי לבצע פריסה למספר קטן יותר של שנות מס מהמקסימום הניתן על פי הוראות פקודת מס הכנסה.
 
ללא שימוש בכלים מתאימים לביצוע חישובי מס, היכולת של הפורש או הפורשת לחשב באופן מדויק את המס לתשלום לפי כל אחת מהחלופות העומדות בפניו או בפניה לבחירה, מוגבלת. אגב כך גם היכולת של איש מקצוע שאין לו אמצעים טכנולוגיים מתאימים לספק ייעוץ מס מהימן. לחשב באופן ידני תוצאה של כל חלופה וחלופה, אין זה ממש מעשי. אמנם, לעיתים תחושת בטן של איש מקצוע מנוסה, מידע מסוים על הפורש או הפורשת, תשובות פשוטות על שאלות מנחות קלות של יועץ, מאפשרים קליעה בול למטרה, מבלי לבצע חישוב מדויק ולבחון את כל החלופות כולן, ואולם במקרים רבים גבול דק מפריד בין חלופה אחת לבין חלופה אחרת, שעושה את כל ההבדל ויכול להתבטא בפער של עשרות אלפי שקלים ויותר במס לתשלום על כספי הפרישה. פער שניתן לחסוך אותו ברבע שעה של עבודה נכונה יחד עם מומחה למיסוי ופרישה ובאמצעות סימולטור איכותי לחישוב מס לתשלום בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה ויציאה לפנסיה.
     

רצף זכויות פיצויים

כאשר אנו גוררים רצף זכויות פיצויים ממעסיקים קודמים, יש להביא זאת בחשבון בעת ביצוע פריסה של כספי פיצויים ומענקי פרישה חייבים במס מתקופת עבודתנו אצל המעסיק האחרון/הנוכחי. ייתכנו מספר סיטואציות שונות. לדעתנו, אם עד לנקודה זו, קיבלתם החלטה להתנהל עצמאית ולא לפנות לייעוץ מס מקצועי, במקרה זה חובה לקבל ייעוץ מס ממומחה למיסוי ופרישה, בטרם ביצוע כל פעולה !

פריסה ופטירה

במקרה פטירה של עובד - תוך כדי תקופת עבודתו, אנו ממליצים לסקור את חלופות המיסוי המפורטות במאמר - מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.

במקרה פטירה של עובד – תוך כדי תקופת הפריסה - כלומר במקרה שעובד פרש וביצע פריסה קדימה ונפטר בטרם הסתיימה תקופת הפריסה, אנו ממליצים לסקור את המידע המפורט בטבלה המופיעה בקישור למאמר זה בהתאם לסיטואציה המתאימה.

איך מגישים בקשה לפריסה ? עד מתי ניתן להגיש בקשה לפריסה ? מה הן המגבלות החלות על כל סוגי הפריסה ? - הסברים ודוגמאות

נדגיש כי ישנן סיטואציות נוספות וסוגיות נוספות הנוגעות לפטירה ופריסה, טיפול במקרים אלו מול מס הכנסה דורש ניסיון ומומחיות ולכן מומלץ במקרים אלו לפנות לייעוץ מס אצל מומחה למיסוי ופרישה בלבד, בטרם ביצוע כל פעולה.
 

הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.אל תמהרו לעשות פריסה ! - קראו את המאמר: פריסת פיצויים

 
 
 

 
 
 
 

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה - טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות

 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרהמכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022.


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.