דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת בלבד ?

קו הפרדה אדום

3 דוגמאות - 3 בקשות לפריסה - 3 אישורים

האם ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת בלבד ? - 3 דוגמאות - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

עדכון 06/2022:

רשות המסים משנה את תנאי הסף לפריסה קדימה לרעת הנישום

בסעיף 3.2 לחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה נקבע כך:

"אם מספר שנות העבודה לא עלה על ארבע אין לאשר פריסה ואת הסכום החייב במס יש לראות כהכנסה בשנה בה נתקבל".

בסעיף 4.3.3 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - נקבע כך:

"פריסה לשנים הבאות תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על שש שנים....".

באיזה מצב שינוי תנאי הסף לפריסה קדימה משפיע לרעה על הנישום ?

קחו לדוגמא מקרה של עובד שעבד 4 שנים במקום עבודה וסיים לעבוד במקום העבודה ביום 30/09/2022. לפי ההוראות הקודמות הוא היה רשאי לבקש פריסה של מענק פרישה חייב במס לשנת מס אחת. בהתחשב בעובדה שהוא סיים לעבוד ב- 30/09 באותה השנה הרי שהוא היה רשאי לבקש להתחיל את הפריסה החל משנת המס העוקבת, 2023. במילים פשוטות, הוא יכול היה לדחות את התחשבנות המס משנת המס בה סיים לעבוד לשנת המס העוקבת, (בהנחה שאכן פעולה זו מביאה לחיסכון בתשלום המס בהתאם לנתונים האישיים שלו).

לפי ההוראות החדשות, לפיהן פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על 6 שנים, הרי שלעובד זה בדוגמא שלפנינו, לא תאושר הפריסה קדימה לשנה אחת, לשנת המס העוקבת וייתכן ועקב כך ישלם הרבה יותר מס על מענק הפרישה החייב במס.

איך יכולה רשות המסים לשנות את תנאי הסף לפריסה קדימה לרעת הנישום ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.

האם ניתן "לתקוף" שינוי לרעה זה ?

ייתכן וככל שמדובר במקרים של סיום עבודה לפני יום פרסום החוזר החדש, 02/06/2022 ניתן יהיה לדרוש מרשות המסים לפעול לפי ההוראות הקודמות (על בסיס שילוב טענות שונות כגון: אפליה בין נישומים, העדר לגיטימיות לקביעת כללי מיסוי באופן רטרואקטיבי, עיקרון ההסתמכות של הנישום על הוראות מנהליות ועוד).

לסיכום –

פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על שש שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, בניכוי חל"ת) מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו).

נחדד ונדגיש –

השינוי אינו אומר בשום צורה שהיא שלא ניתן לבצע פריסה קדימה לשנת מס אחת בלבד. בהחלט ניתן. הוא רק קובע שפריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על 6 שנים. כל עוד הוותק נטו שווה או עולה על 6 שנים, בכל פרופיל של כל עובד, ניתן לבצע פריסה קדימה לשנת מס אחת (ככל שמעוניינים בכך ולא ביותר) (בהקשר זה יש לשים לב גם להוראות סעיף 4.3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - לפיהן, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי).


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה – (חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת)

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.