דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה ?

קו הפרדה אדום

איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה אחורה ?

(2) פריסה אחורה של דמי פדיון חופשה שקיבל עובד – בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתו.

(3) פריסה אחורה של מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות או סכום המתקבל עקב היוון קיצבה – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי העניין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה...

איך משפיעה המגבלה ("אך לא יותר משנות עבודתו", "בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק...") על האפשרות לבצע פריסה אחורה במקרים של חל"ת ?

שנת מס בה העובד היה בחופשה ללא תשלום (חל"ת) במשך שנה שלמה ומלאה – שנה זו לא תיחשב ל"שנת עבודה".

שנת מס בה העובד היה בחופשה ללא תשלום (חל"ת), במשך חלק מהשנה ולא במשך שנה שלמה ומלאה – שנה זו תיחשב ל"שנת עבודה".

המשמעות, אם לצורך הדוגמא בשנה השלישית לאחור העובד היה בחל"ת (חופשה ללא תשלום) במשך שנת מס שלמה ומלאה, אותה שנת חל"ת מלאה לא תיחשב לשנת עבודה ולא ניתן יהיה לכלול אותה בשנות הפריסה לאחור.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של מענק פרישה בהתחשב בחל"ת

בשנת 2022 נתקבל מענק פרישה חייב במס בסך של 240,000 שקלים ממעסיק אצלו סיים העובד לעבוד בשנת 2022, לאחר 15 שנות עבודה (אותם מבקש העובד לפרוס אחורה). בכל אחת מהשנים 2020, 2017 ו- 2015 העובד היה בחל"ת במשך שנה שלמה ומלאה.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק..."

"אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק..."

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

+

+

2022

60,000

5

2021

+

+

2021

60,000

4

2020

-

+

-

3

2019

+

+

2019

60,000

2

2018

+

+

2018

60,000

1

2017

-

+

-

2016

+

-

-

2015

-

-

-

2014

+

-

-

2013

+

-

-

2012

+

-

-

2011

+

-

-

2010

+

-

-

סה"כ

240,000

ניתן לפרוס אחורה את מענק הפרישה החייב במס, בחלקים שווים, על פני 4 שנות מס בלבד לפי הפירוט הנ"ל.


איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה קדימה של מענק פרישה או היוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל ?

כאמור בסיפא של סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה, העוסק בפריסה של מענק פרישה או היוון קצבה: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה".

ואכן, כך עשה במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022.

לפי הוראות חוזר זה - בהתייחס לפריסה קדימה - יש שני כללים מצטברים, פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, וותק ברוטו בניכוי חל"ת) שווה או עולה על 6 שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, וותק ברוטו בניכוי חל"ת) מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת, גם חלק משנת מס, תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו).


  

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.איך מגישים בקשה לפריסה ? עד מתי ניתן להגיש בקשה לפריסה ? מה הן המגבלות החלות על כל סוגי הפריסה ? - הסברים ודוגמאות

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.