דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה

מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים מאז ועד סוף 07/2018.

 
ראו העתק מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - קובץ pdf - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה.
 
 
עדכון - 18/04/2017 -
 
קודם לפנייתנו הפורמלית בנדון למנהל רשות המסים, פנינו בשאלות כלליות ולא פורמליות גם לגורם מקצועי נוסף ברשות המסים בניסיון לקבל מענה מהיר ומיידי עבור הפורשים להם אנו מסייעים מאז עזיבתם את מקום עבודתם. להלן ציטוט תשובתו אשר נתקבלה היום בתודה ובהערכה לתגובתו המהירה -
 
"הגשת דו"ח לשנת הפרישה - נדרשת הגשת דו"ח שנתי גם במקרים בהם נישום פרש ברבעון האחרון של השנה וביצע פריסה קדימה המתחילה בשנה העוקבת: לדו"ח יש לצרף את האישור לפריסה ואת אישור ניכוי המס מהגוף המשלם. אין לכלול הכנסה וניכוי מס בשנה זאת בדו"ח השנתי שכן הפריסה מתחילה בשנה העוקבת. ההנחיה נועדה לוודא אינפורמטיבית שנוכה המס בפועל בשנת הפרישה. דרישת דוחות שנתיים בעת פריסה לאחור - בסמכותו של פקיד השומה לדרוש הגשת דוחות לשנות הפריסה, בהתאם לשיקול דעתו".
 
 
עדכון - 26/04/2017 -
 
יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, וכמובן שגם בעניין זה, אין חדש תחת השמש. בימים אלו, עובדים שכירים רבים, שעזבו מקום עבודה או יצאו לפנסיה, שהנושא הנדון רלבנטי לגביהם, פונים ביוזמתם למשרדי פקידי השומה בבקשה לקבל מענה ברור והחלטי האם חלה עליהם החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2016. מפניות של עובדים שכירים אלו, לדוגמא בלבד, למשרד פקיד השומה פתח תקווה, למשרד פקיד השומה גוש דן - רמת גן, עולה כי לפי תשובת הרפרנטים במשרדי פקידי השומה - הם אינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה ! מיותר לציין כי עובדים שכירים אלו כעת מבולבלים ואינם יודעים על איזו תשובה או איזו הנחיה להסתמך. כמו כן, נעדכן כי טרם נתקבל כל מענה פורמלי מרשות המסים לפנייתנו ומנסיוננו, אנו בספק אם יתקבל מענה. במצב דברים זה כל עובד שכיר שעזב מקום עבודה או יצא לפנסיה והנושא רלבנטי לגביו, בלית ברירה, צריך לבצע את הבירור באופן אישי מול משרד פקיד השומה אליו הוא שייך לפי איזור מגוריו, כל פקיד שומה ומדיניותו. זה ממש כך.
 
עדכון - 29/05/2017 -
 
מיותר לציין כי עד כה לא נתקבל מענה פורמלי למכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר, בעניין שבנדון. במקביל, להלן דוגמא חיה ואמיתית של פורש בן 86 שביצע פריסה של כספי פיצויים חייבים במס בעת שפרש ממקום עבודתו האחרון ביום 31/10/2015 ושנת הפריסה הראשונה שלו הינה 2016 ! אשר לא היה מודע לכך (ובצדק) כי חלה עליו חובת הגשת דוח שנתי גם בשנת הפרישה - 2015 ולא רק החל משנת הפריסה הראשונה - 2016 ורשות המסים הטילה עליו עיצום כספי בגין אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה במועד כחוק בסך של כ- 1,000 ש"ח !.
 
לא די בכך שהרפרנט במשרדי פקיד השומה נאות לטפל בבקשותיו הנוגעות לפרישתו, שהגיש הפורש לפקיד השומה מיד עם פרישתו - רק לאחר שחלפו 6 חודשים מיום הפרישה ורק לאחר שהפורש נאלץ לגשת מספר רב של פעמים למשרדי פקיד השומה לברר היכן עומד הטיפול בבקשותיו... לא די בכך שבאיחור ניכר ובהפתעה גמורה קיבל הפורש הודעה מרשות המסים לפיה הוא נדרש להגיש דוח שנתי לשנת המס 2015... (לעניות דעתנו ללא כל צידוק וצורך ממשי בחיוב הפורש להגיש דוח שנתי לשנת מס זו), לאחר כל זה - מוטל עליו קנס מיותר ללא כל הצדקה ! אין מילים מלבד המילה - חוצפה. כך מתנהלת רשות המסים. לאור דוגמא זו, מומלץ לכל פורש שביצע פריסה של פיצויים או מענקי פרישה חייבים במס - בכל מקרה - להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם בהתייחס לשנת הפרישה עצמה ובכך להימנע מתשלום בעתיד של קנסות ועיצומים כספיים מיותרים. להלן קישור לדוגמא לעיצום הכספי - עיצום כספי 2015.
 
עדכון - 10/07/2017 -
 
להלן קישור למכתב תשובה שנתקבל היום בתודה ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה, המחלקה לפיתוח ודיווחים ברשות המסים (נתקבל היום בדואר ישראל, 10/07/2017 ונושא תאריך 20/06/2017) - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.  במסגרת המכתב, ניתן מענה חלקי לנושאים שטרחנו להעלות בפני רשות המסים בכל פניותינו - להלן ציטוט התשובה:"פריסת פיצויים קדימה מחייבת הגשת דוחות לשנות המס שבפריסה וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסה. טפסי 116ג ו- 160 יעודכנו בהתאם".
 
עדכון - 13/02/2018 -
 
במהלך השנה האחרונה ליווינו לא מעט פורשים אשר בחרו לבצע פריסה אחורה של מענקי פרישה וכספי פיצויים חייבים במס  כאשר לגבי אף לא אחד מהם יכולנו לצפות מראש:
 
האם הרפרנט במשרד פקיד השומה יתנה את אישור הבקשה לפריסה בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל שנות הפריסה אחורה - תחילה (כתנאי מקדמי) ? נתקלנו...
 
האם יאשר את הבקשה לפריסה אחורה אך ידרוש מהפורש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל שנות הפריסה אחורה מיד לאחר מכן ? נתקלנו...
 
האם יאשר את הבקשה לפריסה אחורה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להגיש דוחות בכלל ? נתקלנו...
 
האם ישהה את אישור הבקשה לפריסה אחורה, לא יספק לפורש מסמך בכתב וינחה את הפורש להגיש דוח שנתי בודד למס הכנסה בגין השנה בה הוא פרש כאשר במסגרת הדוח המוגש יבקש הפורש את הפריסה אחורה והיא תבוצע באופן "טכני" על ידי פקיד השומה ללא דרישה מהפורש להגיש דוחות שנתיים נוספים למס הכנסה בגין שנות הפריסה אחורה (חלופה זו רלבנטית למקרה בו הפורש מבקש את הפריסה אחורה לאחר ששנת המס בה פרש מעבודתו, הסתיימה ונסגרה) ? נתקלנו...
 
כל משרד פקיד שומה ומדיניותו, לעיתים אף העדר עקביות בין רפרנטים שונים או בתקופות שונות באותו משרד פקיד שומה ... וזה כנראה לא ישתנה בעתיד הנראה לעין.
 
אם נחזור לעיסוק בנקודה עצמה, האם חלה על הפורש חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין שנות הפריסה במקרה של פריסה לאחור ? נקודה שהדיון החוזר בה, פעם אחר פעם, מעלה עמדות, גישות ותשובות אחרות, מצד אנשי רשות המסים, בשיחתנו היום עם גורם מקצועי ברשות המסים ניתנה לנו שוב תשובה תוך הפניה לאמור בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988.
 
מצד אחד הפניה לתקנה מס' 3(א)(3) לתקנות אלו -  
 
3. סייג לפטור
 
(א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:
 
(3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;
 
דהיינו חובת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה חלה על פורש שביקש לפרוס את ההכנסה החייבת במס קדימה ולא אחורה ! במילים פשוטות לטענת הגורם המקצועי עימו שוחחנו היום.. בפריסה אחורה אין חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ! נקודה.
 
מצד שני הפניה לתקנה מס' 6 לתקנות אלו -

6. סייג לפטור

הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלה לא יחול לגבי דו"ח שיחיד נדרש להגישו על ידי פקיד השומה.
 
ואנו נוסיף ונפנה לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה - מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה ? סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

131. מי חייב בדוח -

(א) אלה חייבים להגיש דו"ח:

(6) כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת דו"ח לפי סעיף קטן זה.
 
 
דהיינו כל פקיד שומה רשאי לדרוש מכל פורש להגיש דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו.......גם בהמשך לבקשה לפריסה אחורה...
 
מה אנו למדים מכל זה ? משיחה נוספת, מדיון נוסף, עם עוד גורם מקצועי ברשות המסים ? התשובה האחרונה רק משקפת את המציאות בשטח, לא חלה חובה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה במקרה של פריסה אחורה לפי תקנות מ"ה, מאידך כל פקיד שומה רשאי לדרוש הגשת דוחות לפי שיקול דעתו באופן בלעדי ולפורש אין ממש ברירה אלא למלא אחר הדרישה ככל שהיא עולה מצד פקיד השומה... ומעבר לכל, לא ניתן לצפות מראש את התשובה של פקיד השומה. זה המצב לאשורו.
 
 
עדכון - 20/07/2018 -
 
להלן קישור לדוגמא של מכתב שקיבל נישום בדואר ישראל מרשות המסים ימים בודדים לאחר שביקר במשרדי פקיד השומה וקיבל אישור מפקיד השומה לפריסה אחורה של מענקי פרישה חייבים במס - הודעה על פתיחת תיק ליחיד במס הכנסה.
 
מצד אחד במסגרת האישור הידני שנתקבל מהרפרנט במשרדי פקיד השומה אכן נרשם כי חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה (נוסח קבוע...), מצד שני בעת הביקור במשרדי פקיד השומה הרפרנט לא דרש להגיש דוחות שנתיים כתנאי לפריסה אחורה ולא הזכיר כל חובת הגשת דוחות שנתיים אותה יש למלא בהמשך.
 
טוב מראה עיניים... מבחינתנו דוגמא למכתב דרישה זה חותמת את הדיון, באופן מעשי, האם חלה חובת הגשת דוחות שנתיים בפריסה אחורה.
 
זה המקום להפנות את תשומת הלב לעניין נוסף, בסיטואציה כגון זו דרך כלל הנישום נקלע למצב בלתי אפשרי, מצד אחד הוא נדרש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ללא דיחוי.. מצד שני המשלמים השונים (לדוגמא, הקופות) מסרבים להמציא לנישום אישורי ניכוי מס במקור מיד לאחר פעולת התשלום וניכוי המס במקור בתואנה שעליו להמתין לתום השנה לצורך קבלת אישור. במצב כזה נבצר מהנישום לצרף את האישורים הדרושים לצורך עריכת והגשת הדוחות השנתיים במהירות, פקיד השומה דורש הוכחה כי המס נוכה במקור לפי דרישתו וכן נבצר מהנישום לבצע חישובים סופיים (סגירת מעגל בדוחות) אותם ניתן לעשות רק באמצעות אסמכתאות ובהשוואה לסכום ששולם בפועל והמס שנוכה במקור בפועל ביום התשלום. הנישום מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן ונחשף לתשלום עיצומים כספיים בגין אי הגשת דוחות שנתיים במועד.
 


נושאים קשורים:
 
 
 
 
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
 
פריסת פיצויים ומענקי פרישה - אל תמהרו לעשות פריסה !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
פניות קודמות ועדכונים:
 
שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016 - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017.
 
 
 
בקשה לתיקון הטפסים המשמשים נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה - מכתב תזכורת שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 17.08.2016.
 
ראו העתק מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר ביום 20.05.2013 - קובץ pdf - בקשה לתיקון הטפסים המשמשים נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה
 
רשות המסים תעדכן את טפסי הפרישה - ידיעה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך - 29/05/2013
 
רשות המסים צריכה לפעול לאלתר לתיקון טפסי הפרישה - ידיעה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 22/05/13
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.