דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?

קו הפרדה אדום

עדכון מדיניות רשות המסים

למיטב ידיעתנו ומניסיוננו, בעבר, בדומה לפטור מוגדל במקרה של פרישה "רגילה" של עובד ולא פרישה עקב מוות של עובד, במקרים של משכורות נמוכות מהתקרה, ניתן היה לקבל פטור מוגדל עד לשיעור של 150% מהמשכורת האחרונה (ואז במקרה עקב מוות של עובד - כפול 2), כמובן בכל מקרה לא יותר מתקרת הפטור למענק מוות.

תחילה על מנת שלא לבלבל את הקורא בין שני המונחים הדומים, "פטור מוגדל" (עד 150%) ו- "כפל פטור" (פטור כפול במקרה של פטירה של עובד) נבהיר ונמחיש את האמור בדרך של דוגמא פשוטה:

משכורת העובד: 5,000 ש"ח, וותק העובד: 10 שנים, העובד נפטר (מקרה מוות של עובד).

חישוב הפטור על מענק עקב מוות ללא "פטור מוגדל" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה לפקודת מס הכנסה: 5,000 כפול 2 כפול 10 = 100,000 ש"ח.

חישוב הפטור על מענק עקב מוות עם "פטור מוגדל" עד 150% מהשכר ובכפוף לתקרה (רלבנטי במשכורות נמוכות מהתקרה): 5,000 כפול 150% ואז כפול 2 כפול 10 = 150,000 ש"ח.

לאחרונה, נמסר לנו מגורם בכיר ברשות המסים כי פקידי השומה אינם מאשרים "פטור מוגדל" כמתואר במקרה מוות של עובד, אלא רק פטור בגובה 2 משכורות לכל שנת עבודה אך לא יותר מהתקרה, כמתואר מעלה. לטענת הגורם הבכיר ברשות המסים "פטור מוגדל" ניתן רק במקרה של פרישה "רגילה" של עובד. נוסיף כי אנו לא מסכימים עם עמדה ופרשנות זו של רשות המסים, זה לא היה כך בעבר ולא אמור להיות כך גם היום, לעניין זה ראו האמור בסיפא של סעיף 9(7א)(ב)(1) לפקודת מס הכנסה: "...עלה סכום המענק על שיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או  מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה". אמנם "רשאי" זה לא "חייב" ואולם חבל שחל שינוי לרעה בעמדתה ובמדיניותה של רשות המסים גם בנושא זה.

נוסיף ונעיר כי במקרה בו לבקשת שאירי או יורשי הנפטר, מענק ששולם עקב מוות של עובד ו/או כספי פיצויי פיטורים ששולמו בעקבות פטירה של עובד, ייחשבו כהכנסת הנפטר ויסווגו כמענקי פרישה, על כל המשתמע (לרבות במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר) (לפי סעיף 4.4.7 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022), לפי מדיניות רשות המסים לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. 

כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופת מיסוי זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות. 

ולכן, לאור האמור ככל שההכנסה היא של העובד שנפטר ולא נהנים מפטור כפול, לפי רציונל זה, במקרה של משכורת נמוכה מהתקרה אנו לא רואים סיבה הגיונית מדוע פקיד השומה לא יאשר "פטור מוגדל" (עד 150% מהשכר, בכפוף לתקרה "הרגילה" על מענק פרישה).


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובחוקים הרלבנטיים.מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.