דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה

קו הפרדה אדום

מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022 (טרם נתקבלה תגובת רשות המסים (נכון ליום 12/01/2024), נדגיש כי נשלחו מספר תזכורות לכל המכותבים המכובדים).

אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן החישוב) - העתק מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות  ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

דוגמאות לאופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה  - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

הסבר תמציתי:

1. כחלק מחישוב שיעור הפטור על "הקצבה המזכה", לפי הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה, יש לחשב את סכום "המענקים הפטורים" כהגדרתם בסעיף קטן זה.

2. ""מענקים פטורים" – סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) שקיבל יחיד וכן סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה, ולמעט אלה...".

3. לאור בדיקות שביצענו (ראו דוגמאות למעלה) נמצא כי נכון להיום רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן. לא ברור לנו איך הגיעה רשות המסים לתוצאות החישוב בדוגמאות אלו.

4. לאור האמור, בין היתר, גם אם נתעלם מהפגיעה בפטור על "הקצבה המזכה" בחלק מהמקרים, הרי שלא ניתן לצפות מראש את אופן החישוב של סכום "המענקים הפטורים" בכל מקרה ומקרה ונבצר מהנישום ומייצגו לבצע את החישוב מראש, בשלב ייעוץ המס וקבלת ההחלטות, בטרם הפניה לפקיד השומה בבקשה ל"קיבוע זכויות", כך שיהיה תואם לחישוב של רשות המסים.

ראו דרישתנו מרשות המסים במכתב שהועבר להתייחסותה (קישור למעלה).

עדכון מיום 25/01/2023 - נתקבל עדכון מרשות המסים לפיו בהמשך לפניותינו, נושא אופן חישוב הפטור לפי סעיף 9א לפקודה נמצא כעת בבדיקה מעמיקה, כמו כן נדרשנו לספק פרטים משלימים בהתייחס לדוגמאות אשר שלחנו לרשות המסים. מקווים לעדכן שוב בקרוב - העתק המכתב מיום 25/01/2023.

אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ? - טבלה מפורטת בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" השונים (כגון: מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק, מענקים ופיצויים המשולמים על ידי משלם הפנסיה, פיצויים המשולמים מקופה מרכזית לפיצויים, פיצויים שנצברו בקופות המיועדים לתשלום במזומן)


קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.

 
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).
  
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.

אישור קיבוע זכויות - דוגמאות שונות
  
הוראות חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 הדן בהוראות סעיף 9א למתן פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה.
 
 

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן ההצמדה) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022 (לרבות תגובת רשות המסים מיום 11/01/2024).
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.