דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה

קו הפרדה אדום

מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022 (לרבות תגובת רשות המסים מיום 11/01/2024).

אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן ההצמדה) - העתק מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות  ברשות המסים בישראל - ביום 14/11/2022 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

דוגמאות לאופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה  - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

הסבר תמציתי:

1. כחלק מחישוב שיעור הפטור על "הקצבה המזכה", לפי הוראות סעיף 9א(ג)(1)(ב) לפקודת מס הכנסה, יש להצמיד למדד את "המענקים הפטורים" כהגדרתם בסעיף קטן זה מהיום שבו התקבלו עד ליום 1 בינואר בשנה שבה חל "גיל הזכאות".

2. לאור בדיקות שביצענו (ראו דוגמאות, קישור למעלה) נמצא כי נכון להיום רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות".

3. לאור האמור, בין היתר, גם אם נתעלם מהפגיעה בפטור על "הקצבה המזכה" בחלק מהמקרים, הרי שלא ניתן לצפות מראש את אופן ביצוע ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" בכל מקרה ומקרה ונבצר מהנישום ומייצגו לבצע את החישוב מראש, בשלב ייעוץ המס וקבלת ההחלטות, בטרם הפניה לפקיד השומה בבקשה ל"קיבוע זכויות", כך שיהיה תואם לחישוב של רשות המסים.

4. עוד נוסיף לעניות דעתנו, לאחר שבחנו את הנושא, עולה כי גם אם ישנם אילוצים עימם רשות המסים צריכה להתמודד בחלק מהמקרים, עדיין היא יכולה (מבחינה טכנית) לשפר את רמת הדיוק של יישום הוראות הפקודה ככל שהיא הייתה בוחרת להקפיד על כך.

ראו דרישתנו מרשות המסים במכתב שהועבר להתייחסותה (קישור למעלה).

עדכון אחרון - ביום 11/01/2024 נתקבלה התגובה הבאה - 

אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1)(ב) לפקודת מס הכנסה - מכתב תגובה אשר נתקבל בתודה ביום 11/01/2024 מהגברת רו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים - רשות המסים בישראל


אופן ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" במסגרת קיבוע זכויות - מהו היום שבו התקבלו ? - טבלה מפורטת בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" השונים (כגון: מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק, מענקים ופיצויים המשולמים על ידי משלם הפנסיה, פיצויים המשולמים מקופה מרכזית לפיצויים, פיצויים שנצברו בקופות המיועדים לתשלום במזומן)


קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.

 
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).
  
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.

אישור קיבוע זכויות - דוגמאות שונות
  
הוראות חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 הדן בהוראות סעיף 9א למתן פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה.
 
 

רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה - (אופן החישוב) - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל - ביום 16/11/2022
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.