דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר

קו הפרדה אדום

במידה וסיימתי לעבוד במקום עבודתי לפני יום 01/01/2017 ועד היום לא פניתי למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה, האם אני יכול לפנות למס הכנסה ולקבל אישור לרצף קצבה באיחור והאם יש סיבה לעשות זאת מהר ?


אין מנוס מלהתחיל בהסבר מקדים - רצף קצבה אוטומטי, ללא פניה למס הכנסה לקבלת אישור לרצף קצבה – החל מיום 01/01/2017

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו גם בכספי פיצויים שהופקדו במהלך תקופת העבודה בקופה לקצבה ככספים המיועדים בסופו של דבר להיות משולמים לעובד במזומן בכפוף להתחשבנות עם מס הכנסה (מה פטור ממס, מה חייב במס), אלא אם העובד הודיע על רצונו להשאיר בקופה לקצבה את אותם כספי הפיצויים למטרת תשלום פנסיה חודשית (להלן: "בקשה לרצף קצבה").

החל מיום 01/01/2017 נוספה ההוראה בפקודת מס הכנסה לפיה עובד שפרש וכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה אינם עולים על 405,900 ש"ח נכון לשנת המס 2024 או על "תקרת הפיצויים" לכל שנת עבודה, לפי הגבוה, (נזכיר, "תקרת הפיצויים" - משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 41,500 ש"ח נכון לשנת המס 2024, לפי הנמוך) - יראו אותו כאילו הגיש למס הכנסה בקשה לרצף קצבה, אלא אם ביקש אחרת (רצף קצבה אוטומטי, ללא פניה למס הכנסה לקבלת אישור לרצף קצבה).


במידה וסיימתי לעבוד במקום עבודתי לפני יום 01/01/2017 (היום בו נכנס לתוקף תיקון 232 לפקודת מס הכנסה במסגרתו נוספה האפשרות לרצף קצבה אוטומטי כברירת מחדל בכפוף לתקרה ללא צורך בפניה למס הכנסה) ועד היום לא פניתי למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה, האם אני יכול לפנות למס הכנסה ולקבל אישור לרצף קצבה באיחור והאם יש סיבה לעשות זאת מהר ?

בהתאם לאמור בחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה בהתאם לבקשתו של העובד (כלומר יש לפנות בבקשה למס הכנסה ויפה שעה אחת קודם!), יראו אותו כאילו הגיש בקשה לרצף קצבה, גם אם סיים לעבוד במקום עבודתו לפני יום 01/01/2017 וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. הסכומים העומדים לרשותו בקופות גמל לקצבה ברכיב הפיצויים אינם עולים על 405,900 ש"ח נכון לשנת המס 2024 או על "תקרת הפיצויים" לכל שנת עבודה, לפי הגבוה. (נזכיר, "תקרת הפיצויים" - משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 41,500 ש"ח נכון לשנת המס 2024לפי הנמוך)

2. יודגש כי העובד לא פנה בעבר למס הכנסה בקשר למעסיק זה !!

3. במועד הגשת הבקשה לרצף קצבה העובד טרם הגיע לגיל 60 (זו התשובה לשאלה האם יש סיבה למהר).

4. מספר שנות העבודה אצל המעסיק שהפקיד בעבורו את הכספים אינו עולה על 10 שנים.

5. מקור הכספים הינו בהפקדות לקופת גמל לקצבה שהופקדו בהתאם להוראות הקבועות בתקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות) התשכ"ד-1964, (להלן: "תקנות קופות גמל"). ובפרט שמדובר בהפקדות שבמקביל אליהן הופקדו לקופה כספים לרכיב התגמולים לקצבה בקופות גמל לקצבה. כך לדוגמה, האמור לא יחול על כספים שנויידו בין קופה הונית לקופה קצבתית וכן על הפקדות חד פעמיות.


ומה אם לא אפעל בזמן ?


מבחינת אופן מיסוי הכספים, כספי פיצויים אלו יהיו כפופים להתחשבנות מס מול פקיד השומה גם אם הופקדו בקופות לקצבה ! (מה שפטור ממס עד לתקרת הפטור על פיצויים ומענקי פרישה יהיה פטור ככל שבוחרים לנצל פטור זה ועל החלק החייב במס ישולם מס לפי שיעור המס השולי).

הערה בנימה אישית - כואב לנו הלב ולא כסתם אמירה מהפה החוצה, לראות פורשים רבים מדיי אשר נאלצים לשלם מס מיותר על כספי פיצויים של מעסיקים קודמים שנצברו בתוכניות לקצבה, כספים מהם הם רצו לקבל פנסיה חודשית, רק בגלל שלא ידעו, לפני שנים רבות במעמד סיום עבודה אצל אותם מעסיקים קודמים, שעליהם לפנות למס הכנסה לקבל אישור לרצף קצבה וכן לא מיהרו לפעול כמפורט מעלה, גם באיחור אך לפני הגיעם לגיל 60. חבל. אנו ממליצים לכל מי שנושא זה רלבנטי לגביו לא לדחות את הטיפול בנושא ולפעול בהקדם מול מס הכנסה לקבלת אישור לרצף קצבה לפני שיהיה מאוחר מדיי (כמובן בכפוף לכל הכללים המפורטים מעלה). 

בהצלחה !

הערה חשובה: אנו הרשינו לעצמנו, בהתייחס לאמור בחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 לעדכן את התקרות לשנת המס הנוכחית 2024 מתוך הנחה סבירה כי זו גם כוונת רשות המסים ואין מדובר בסכומים מוחלטים וקבועים נומינלית לפי התקרות לשנת המס 2019, כפי שצויינו בחוזר לשם הצגת אופן החישוב כחלק מהתנאים לרצף קצבה.מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.בדק בית – כספי פיצויים מעסיקים קודמים  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.