דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויים דחויים - אין התחשבנות

קו הפרדה אדום

פיצויים דחויים - אין התחשבנות , זוהי הגדרה שבדרך כלל ניתן למצוא בתדפיסים של מערכות המחשב של חברות הביטוח.

 
כאשר עובד מחליף מקום עבודה, בעת עזיבת מקום העבודה, הוא נדרש להסדיר את מעמד כספי הפיצויים שנצברו במהלך תקופת העבודה אצל אותו המעסיק, בפוליסת ביטוח המנהלים שלו (כך גם לגבי כספי פיצויים שנצברו בקרן פנסיה או בקופת גמל אישית לפיצויים).
 
מה זה אומר להסדיר ?
 
במילים פשוטות, העובד נדרש לפנות לפקיד השומה (מס הכנסה) כאשר הוא מצוייד בכל המסמכים הדרושים, לרבות טופס 161 וטפסים רלבנטיים נוספים, על מנת לספק לחברת הביטוח  אישורים ממס הכנסה בהתאם להחלטות שקיבל. לדוגמא:
 
  • במידה ומעוניין להשאיר את כספי הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים לטובת תשלום קצבה חודשית (פנסיה) בעתיד, מה שנקרא "רצף קצבה", הוא נדרש לספק לחברת הביטוח אישור ממס הכנסה לרצף קצבה,
  • במידה ומעוניין להשאיר את כספי הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים שלו, נניח עד למועד בו הוא יעזוב את מקום העבודה הבא (לטובת תשלום סכום חד פעמי בעתיד), למעשה לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה על כספי הפיצויים - מה שנקרא "רצף פיצויים" או "רצף מעסיקים", הוא נדרש לספק לחברת הביטוח אישור ממס הכנסה לרצף פיצויים,
  • במידה ומעוניין לממש את הפטור המגיע לו על כספי פיצויי פיטורים, כאשר על החלק החייב במס, שמעבר לתקרת הפטור ממס, עליו לשלם מס וחברת הביטוח נדרשת לנכות מס במקור, הוא נדרש לספק לחברת הביטוח אישור ממס הכנסה המציין מה הוא הסכום הפטור ממס, מה הוא הסכום החייב במס וכמה מס על חברת הביטוח לנכות במקור (אגב, בין אם הוא מבקש למשוך בפועל את כספי הפיצויים מהפוליסה ובין אם הוא מבקש להשאיר את כספי הפיצויים לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה, ככספים נזילים הניתנים לפדיון ולמשיכה בכל עת).
במקרים בהם חברת הביטוח לא קיבלה כל הנחיות מהמבוטח (העובד) ולא קיבלה ממנו אישורים ממס הכנסה, חברת הביטוח נוהגת "לצבוע" את כספי הפיצויים הנ"ל (השייכים לאותו המעסיק הקודם ואותה תקופת העבודה) ככספי "פיצויים דחויים - אין התחשבנות" על מנת להבחין בין כספי פיצויים אלו, אשר לגביהם טרם בוצעה התחשבנות עם מס הכנסה, לבין כספי פיצויים נוספים אחרים, של מעסיקים קודמים אחרים אשר לגביהם כן בוצעה התחשבנות עם מס הכנסה או לבין כספי פיצויים נוספים אחרים של המעסיק החדש, הנוכחי.
 
שימו לב!
 
לא באמת קיימת אפשרות כזו להשאיר את הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים כ- "פיצויים דחויים - אין התחשבנות" כלומר במילים אחרות, כאשר נתקלים בסטטוס כזה של כספי פיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים מדובר בסימן אזהרה! הערה אזהרה, זוהי הודעה למבוטח שהמצב אינו תקין !!
 
הבהרה: למען הסר ספק ועל מנת שלא להטעות - במאמר זה איני מתכוון למצב בו הפיצויים דחויים באמת וניתן לגביהם ממס הכנסה - אישור לרצף זכויות פיצויים ! במאמר זה אני מתכוון למצב בו סטטוס המס של כספי הפיצויים של אותו המעסיק - לא הוסדר מול מס הכנסה ומול חברת הביטוח! (זה המקום להוסיף ולהדגיש לעניין רצף זכויות פיצויים כי יש לוודא בכל נקודת זמן כי מתקיימים כל התנאים להמשכיות הסדר מס זה).
 
חובה לטפל במעמד המס של כספי הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים בכל פעם שעוזבים מקום עבודה. רבים שוגים בתפיסתם ובהבנתם וחשוב להבהיר זאת: עצם העובדה כי בפועל העובד לא פנה לחברת הביטוח בבקשה למשוך את כספי הפיצויים זה לא אומר שהשארת כספי הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים ללא אישור ממס הכנסה הינה מצב תקין. 
 
ישנן לא מעט זכויות והטבות מס וישנן לא מעט חלופות מיסוי - שנשללות מהעובד במידה וחל שיהוי בפנייתו למס הכנסה.
זכויות והטבות מס שניתן לקבל בסמוך למועד עזיבת מקום העבודה - לא בהכרח (אם בכלל) יינתנו לעובד במידה ויפנה למס הכנסה בשלבים מאוחרים יותר.
 
נטל המס יכול להפוך להיות כבד הרבה יותר לעומת מצב בו מתנהלים בצורה תקינה ומבצעים את הפעולות הדרושות, בעת עזיבת מקום עבודה.
 
ישנם לא מעט מצבים שנאלצים לשלם מס מיותר שניתן היה להימנע ממנו.
 
אם נתקלתם בסטטוס כזה של כספי פיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים שלכם, "פיצויים דחויים - אין התחשבנות"  - מהרו לטפל בעניין בדחיפות יתרה.
 
ובכלל, עיצרו לדקה, בעת קבלת הדיווח השנתי מחברת הביטוח ובידקו האם יש לכם כספי פיצויים של מעסיקים קודמים בפוליסת ביטוח המנהלים. אם כן, בררו מול חברת הביטוח או סוכן הביטוח האם סטטוס כספי הפיצויים של המעסיקים הקודמים - מוסדר ותקין. בדיקה זו עשויה לחסוך לכם הרבה כסף ובהמשך הדרך הרבה כאב ראש, מאחר והרבה יותר קל לאתר מסמך כמו טופס 161 שניתן לכם לפני כשנה או כשנתיים על ידי המעסיק הקודם, מאשר לנסות לאתר את אותו המסמך, שנים רבות לאחר מכן.
 
עדכון ינואר 2017 -
 
ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה, עובד יכול לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה. החל מרצף זכויות פיצויים המוגבל בתקרה, רצף קצבה בהתייחס לכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה, מימוש פטור ממס המוגבל בתקרה על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה אותם הוא מבקש לקבל במזומן או תשלום מס מלא על אותם הכספים תוך כוונה לממש בעתיד, עם הגעתו לגיל הזכאות, את הפטור ממס המוגבל בתקרה על הקצבה החודשית ועד לשילוב בין החלופות השונות, בכפוף למגבלות שנקבעו.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018, אישר המחוקק חלופה נוספת אותה אנו מכנים "רצף קצבה אוטומטי".

חלופה חדשה זו נקבעה כברירת מחדל המוגבלת בתקרה.

"... יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 405,900 ש"ח (נכון לשנת 2024) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע למנהל אחרת". סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה

תקרת הפיצויים - "משכורת העובד ביום ההפקדה או 41,500 ש"ח (נכון לשנת 2024), לפי הנמוך"

ככל שכל כספי הפיצויים של העובד נצברו בקופות גמל לקצבה והעובד אכן מעוניין להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים, חלופה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו, בהיותה ברירת מחדל, מייתרת את הצורך בפניית העובד לפקיד השומה לצורך המצאת אישור לרצף קצבה לקופות לקצבה ובכך היא מקלה על העובד העוזב את מקום העבודה ומפחיתה את העומס במשרדי פקידי השומה. לפי האמור, בעת עזיבת מקום עבודה של עובד החל מינואר 2017, בכפוף לתנאים שנקבעו, הקופות השונות אמורות לפעול לפי כללים אלו כאשר לא מתקבלות הנחיות מהעובד...

אמנם, בחירה פאסיבית של העובד בחלופה זו, רק דוחה את קבלת ההחלטה, האם לממש את כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה ואינה שוללת מהעובד את זכותו, בהמשך הדרך, למשוך את אותם הכספים במזומן ואולם, עולה השאלה האם עלול העובד לשלם מחיר על דחיית קבלת ההחלטה ? לדיון בהרחבה בנושא זה ניתן לקרוא את המאמר: רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 
עדכון 12/2019 - אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר - במידה וסיימתי לעבוד במקום עבודתי לפני יום 01/01/2017 ועד היום לא פניתי למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה, האם אני יכול לפנות למס הכנסה ולקבל אישור לרצף קצבה באיחור והאם יש סיבה לעשות זאת מהר ?
 
קרא עוד על מיפוי מס אישי  - סקר פיצויים / סקר תגמולים
 
 
בהצלחה!
 
 
 
מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. האינפורמציה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו והמידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


בדק בית – כספי פיצויים מעסיקים קודמים  - מתי בפעם האחרונה בדקתם את פוליסת ביטוח המנהלים שלכם ? ייתכן ולאחר תהליך בדיקה קצר תופתעו לגלות כי מדובר בתיבת פנדורה, בה החוב שלכם למס הכנסה רק תופח מיום ליום. אל תחכו ליום הפרישה – חובה לקרוא – עבור כל מי שעזב לפחות מקום עבודה אחד במהלך חייו. הדבר נכון גם לגבי קרן פנסיה וקופת גמל אישית לפיצויים.

דוגמא להעדר מידע חיוני עבורך החוסך מהמסלקה הפנסיונית - לא נתקבל כל מידע לגבי מעמד כספי הפיצויים בכל פוליסות ביטוח המנהלים בחברות הביטוח - העדר מידע לגבי כספי פיצויים - דוגמא
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.