דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

בדק בית – כספי פיצויים מעסיקים קודמים

קו הפרדה אדום

מתי בפעם האחרונה בדקתם את פוליסת ביטוח המנהלים שלכם ? ייתכן ולאחר תהליך בדיקה קצר תופתעו לגלות כי מדובר בתיבת פנדורה, בה החוב שלכם למס הכנסה רק תופח מיום ליום. אל תחכו לגיל פרישה ! ישנן בקשות קריטיות שאם לא ביקשתם אותן ממס הכנסה ביום סיום עבודה אמנם עדיין תוכלו לבקש אותן גם בחלוף הזמן ואולם לא לאחר שמגיעים לגיל 60 ! חובה לקרוא – עבור כל מי שעזב לפחות מקום עבודה אחד במהלך חייו. הדבר נכון גם לגבי קרן פנסיה וקופת גמל אישית לפיצויים.

  
הקדמה

בעת עזיבת מקום עבודה, בין היתר, אתם נדרשים לקבל החלטות בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי פיטורים אשר צברתם במהלך שנות העבודה בתכניות הביטוח והפנסיה שלכם. בין אם מדובר בפוליסת ביטוח מנהלים בחברת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל אישית לפיצויים.

בעת עזיבת מקום עבודה, עומדות לרשותכם מספר חלופות למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענק פרישה:

  • החל מקבלת כל כספי הפיצויים במזומן, כאשר על החלק החייב במס, שמעבר לסכום הפטור ממס, תשלמו מס לפי שיעור המס השולי שלכם... (שימו לב ! - לעניין חלופה זו, גם כאשר בפועל לא מעוניינים למשוך את כספי הפיצויים במזומן ביום עזיבת מקום העבודה אלא במועד מאוחר יותר – חובה להסדיר את הנושא מול מס הכנסה כבר בעת עזיבת מקום העבודה ולספק לחברת הביטוח, קרן הפנסיה או קופת הגמל אישורים ממס הכנסה, כמה פטור ממס, כמה חייב במס וכמה מס יש לנכות במקור באופן מיידי, כאשר רק לאחר הסדרת הנושא, כספי הפיצויים יהיו נזילים וניתנים לפדיון בכל עת).
  • השארת כספי הפיצוייים שנצברו במהלך תקופת העבודה בתכניות מסוג קצבה לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד (מה שנקרא "רצף קצבה")...
  • ועד לדחיית ההתחשבנות על כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר, במסגרת הסדר שנקרא "רצף פיצויים" או "רצף מעסיקים", בכפוף לאישור מס הכנסה ובכפוף לתקרה לרצף זכויות פיצויים ויתר התנאים הקבועים בחוק... (שימו לב ! – לעניין חלופה זו, גם כאשר בחרתם בחלופת מיסוי זו, מוטלת עליכם החובה לבדוק בכל נקודת זמן לאחר מכן, כי מתקיימים כל התנאים להמשכיות הסדר מס זה).
  • ועוד... (לרבות שילובים).

"עד היום, לא משכתי שקל אחד מביטוח המנהלים שלי"

במסגרת פגישות הייעוץ, פעמים רבות העובד מעלה בפניי את הטענה כי עד היום הוא לא משך אפילו שקל אחד מפוליסת ביטוח המנהלים שלו (או קרן הפנסיה שלו או קופת הגמל שלו...) ולכן הוא לא מבין היכן הבעיה.

היכן הבעיה ? כל עוד חברת הביטוח (או קרן הפנסיה או קופת הגמל...) לא מקבלת הנחיות מהעובד בעת שהוא עוזב מקום עבודה ולא מקבלת מהעובד אישורים ממס הכנסה בהתאם, לא מבוצעת התחשבנות עם מס הכנסה על כספי הפיצויים ובכל יום שעובר, חבות המס של העובד גדלה ואף בפועל נשללות מהעובד זכויות והטבות מס שיכול היה לממש בעת עזיבת מקום העבודה וייתכן ולא יוכל לממש בהמשך הדרך. (ראה הסבר נוסף – פיצויים דחויים – אין התחשבנות).

לצורך ההמחשה - להלן שתי דוגמאות:

1. קחו לדוגמא עובד אשר ביום עזיבת מקום העבודה, כל כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה שלו, פטורים ממס (מתחת לתקרת הפטור).

a. במידה וביום עזיבת מקום העבודה הוא ימציא לחברת הביטוח (או קרן הפנסיה או קופת הגמל...) אישורים מתאימים ממס הכנסה (או לגבי חלק מהמקרים, לפי הוראות מס הכנסה, טופס 161א חתום על ידו, כחלופה לאישור מפקיד השומה) – כספי הפיצויים יהפכו לכספים נזילים הניתנים לפדיון בכל עת, כאשר על הרווחים שיצטברו על כספי הפיצויים מאותו היום, בעת משיכת הכספים בפועל, הוא ישלם מס, אך ורק על הרווח הריאלי (שמעבר לעליית המדד) ובשיעור של 25% בלבד.

b. במידה וביום עזיבת מקום העבודה הוא לא יטרח להמציא לחברת הביטוח (או קרן הפנסיה או קופת הגמל...) אישורים מתאימים ממס הכנסה (או לגבי חלק מהמקרים, לפי הוראות מס הכנסה, טופס 161א חתום על ידו, כחלופה לאישור מפקיד השומה) – כספי הפיצויים לא יהפכו לכספים נזילים הניתנים לפדיון בכל עת, ועל הרווחים שיצטברו על כספי הפיצויים מאותו היום, בעת משיכת הכספים בפועל, הוא ישלם מס על כל הרווח ובשיעור המס השולי שחל עליו (עד 50%). וזאת מבלי שהתייחסנו לעניינים טכניים ובירוקרטיה, כמו מה הסיכוי לאתר, שנים רבות לאחר עזיבת מקום העבודה, מסמכים רלבנטיים שחובה למסור למס הכנסה ולקופות, כמו טופס 161 חתום על ידי המעסיק, כמו תלושי שכר אחרונים, כמו מכתב שחרור וכדומה.. אין ספור פעמים אני שומע את הטענה – למי אפנה ? המעסיק הזה כבר לא קיים...

2. קחו לדוגמא עובד אשר ביום עזיבת מקום העבודה, חלק מכספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה שלו, חייבים במס. (דהיינו, לא כל כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה שלו, פטורים ממס). מעבר לכל האמור בדוגמא הראשונה, אשר תקף גם לגבי דוגמא זו, במידה וביום עזיבת מקום העבודה הוא לא יטרח להמציא לחברת הביטוח (או קרן הפנסיה או קופת הגמל...) אישורים מתאימים ממס הכנסה (או לגבי חלק מהמקרים, לפי הוראות מס הכנסה, טופס 161א חתום על ידו, כחלופה לאישור מפקיד השומה) –

a. במידה ועל פי כל הכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה במועד עזיבת מקום העבודה היתה לו זכאות לביצוע פריסה של הפיצויים החייבים במס – סיכוי גדול כי פקיד השומה לא יאשר לו את הבקשה לפריסה במידה והבקשה תוגש למס הכנסה בשלב מאוחר יותר !

b. במידה והוא היה מעוניין להשאיר את כספי הפיצויים שנצברו במהלך תקופת העבודה בתכניות מסוג קצבה לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד תחת הסדר מס שנקרא "רצף קצבה" – יש סיכון ממשי כי פקיד השומה לא יאשר לו את הבקשה לרצף קצבה במידה והבקשה תוגש למס הכנסה בשלב מאוחר יותר ! (בהקשר זה ראו עדכון מחודש 12/2019 - אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר ).

c. במידה והוא היה מעוניין לדחות את ההתחשבנות על כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר תחת הסדר מס שנקרא "רצף פיצויים" או "רצף מעסיקים", על כל היתרונות הגלומים בהסדר מס זה – סיכוי גדול כי פקיד השומה לא יאשר לו את הבקשה לרצף פיצויים במידה והבקשה תוגש למס הכנסה בשלב מאוחר יותר !

לסיכום הדוגמאות, במידה ונצברו בתכניות הביטוח והפנסיה שלכם - כספי פיצויים מתקופות עבודה שונות אצל מעסיקים קודמים – אל תחכו ליום הפרישה! מוטב כי תמהרו לבדוק מול חברת הביטוח (קרן הפנסיה או קופת הגמל...) כי אכן בעת שעזבתם כל מקום עבודה קודם הסדרתם את מעמד (סטטוס) כספי הפיצויים ממעסיקים קודמים וטיפלתם כנדרש על פי החוק, בכל היבטי המס!

במקרה של ספק קל – אל תסתפקו בתשובה הניתנת לכם בעל פה על ידי חברת הביטוח, קרן הפנסיה או קופת הגמל שלכם ואף לא בתשובה הניתנת לכם בעל פה על ידי סוכן הביטוח שלכם. במצב כזה, מוטב כי תפנו לאיש מקצוע מתאים, מומחה למיסוי ופרישה, אשר יסייע לכם בביצוע הבדיקות הדרושות.
 
כאן המקום לציין כי גם חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל לא חפות מטעויות ופעמים רבות מדיי, מתברר, כי גם כאשר סיפקתם להן את כל האישורים הדרושים ממס הכנסה, בעת שעזבתם מקום עבודה, הטיפול שלהן בכספי הפיצויים שלכם - נעשה ברשלנות.

"לא חתמתי על כלום"

במסגרת פגישות הייעוץ, פעמים רבות העובד מעלה בפניי את הטענה כי כאשר הוא עזב את מקומות העבודה הקודמים, הוא לא חתם על כלום. לא בפני סוכן הביטוח, לא בפני חברת הביטוח, קרן הפנסיה או קופת הגמל ואף מעולם לא ניגש לפקיד השומה ולכן הוא לא מבין היכן הבעיה.

היכן הבעיה ? ברב המקרים מתברר כי בפועל העובד חתם על מסמכים ועל בקשות שונות והוא פשוט לא זוכר. בחלק מהמקרים אף מתברר כי העובד חתם על בקשה ל"רצף זכויות פיצויים".

1. בהנחה שהעובד הקפיד, במהלך כל התקופה מאז ועד היום, למלא אחר כל התנאים הקבועים בחוק, להמשכיות הסדר המס שנקרא "רצף זכויות פיצויים" – אכן, אין כל בעיה ואולם כעת הוא נדרש, יחד עם ההתחשבנות עם מס הכנסה, על כספי הפיצויים של המעסיק האחרון (הנוכחי), להתחשבן עם מס הכנסה גם על כספי הפיצויים של המעסיקים הקודמים שתחת הסדר המס שנקרא "רצף זכויות פיצויים" (הליך שנקרא – "חרטה מרצף זכויות פיצויים") או לחילופין לפנות למס הכנסה בבקשה לאישור לרצף זכויות פיצויים גם על כספי הפיצויים של המעסיק האחרון (הנוכחי), בהנחה שבכוונתו להמשיך לעבוד וברצונו להמשיך ולדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה, על כלל כספי הפיצויים הנ"ל, עד למועד עזיבתו את מקום העבודה הבא.

2. במידה והעובד לא הקפיד, במהלך כל התקופה מאז ועד היום, למלא אחר כל התנאים הקבועים בחוק, להמשכיות הסדר המס שנקרא "רצף זכויות פיצויים" – אז יש בעיה. התוצאה היא שחבות המס של העובד, הן על כספי הפיצויים של המעסיקים הקודמים והן על כספי הפיצויים של המעסיק האחרון (הנוכחי) גדלה ובפועל במקרה כגון זה נשללות מהעובד זכויות והטבות מס שיכול היה לממש בעת עזיבת מקום העבודה האחרון (הנוכחי) אילו היה מקפיד למלא אחר כל התנאים הקבועים בחוק, להמשכיות הסדר מס זה. מי שמעוניין להבין עוד יותר, באילו נזקים פוטנציאלים מדובר, יכול להבין זאת, בדרך ההפוכה, דרך עיון ביתרונות הסדר המס שנקרא "רצף זכויות פיצויים" בקישור הבא: רצף פיצויים.

לסיכום, במידה ונצברו בתכניות הביטוח והפנסיה שלכם - כספי פיצויים מתקופות עבודה שונות אצל מעסיקים קודמים – תחת הסדר מס שנקרא "רצף זכויות פיצויים" – שימו לב:

1. במהלך כל תקופות העבודה אצל כל המעסיקים – להקפיד למלא אחר כל התנאים הקבועים בחוק, להמשכיות הסדר מס זה (רצף פיצויים).

2. בעת עזיבת כל מקום עבודה לאחר מכן – להקפיד לפעול לפי החלופות, כמפורט מעלה בסעיף 1.

גם כאן, במקרה של ספק קל – אל תסתפקו בתשובה הניתנת לכם בעל פה על ידי חברת הביטוח, קרן הפנסיה או קופת הגמל שלכם ואף לא בתשובה הניתנת לכם בעל פה על ידי סוכן הביטוח שלכם.

בכל עזיבת מקום עבודה, במידה ויש לכם גם כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים, ממעסיקים קודמים - מוטב כי תפנו לאיש מקצוע מתאים, מומחה למיסוי ופרישה, אשר יסייע לכם בבחינת כל חלופות המיסוי העומדות לרשותכם במועד זה ויסייע לכם בכל הקשור לטיפול בנושא זה מול רשויות המס.

חיסכו מעצמכם הפתעות לא נעימות במועד ההגעה לגיל הפרישה

נסביר ונמחיש את הנקודה הבאה בדרך של דוגמאות. 

קחו לדוגמא עובדי מדינה רבים, עובדי הוראה ואחרים אשר יוצאים לפנסיה במסגרת פרישה מוקדמת לפני גיל הפרישה. כפי שטרחנו לפרט במאמר - טופס 161 של עובד מדינה - דגשים חשובים - המעסיק (המדינה) ברוב המקרים מתרשל במילוי תפקידו ולא טורח לציין בטופס 161 את יתרות כספי הפיצויים בקופות מה שמביא לך שעובדים רבים במעמד סיום עבודתם, במסגרת הפרישה המוקדמת "מפספסים" סכומים אלו ולא מטפלים במיסוי כספי הפיצויים בקופות השונות. 

כאשר הם מגיעים לגיל הזכאות לפטור על הפנסיה החודשית בגיל הפרישה לפי החוק, הליך "קיבוע הזכויות" (הגשת הבקשה למס הכנסה לפטור על הכנסה מפנסיה חודשית) מתעכב והופך להיות מסורבל (וזאת מעבר לנזקים כספיים אפשריים לגביהם לא נרחיב כעת), שכן ללא סיום הטיפול עד תום במיסוי כל כספי הפיצויים, לא באמת ניתן להתקדם בצורה נכונה מול מס הכנסה בביצוע הליך קיבוע הזכויות, מה שמעכב את קבלת הפטור המגיע לגימלאי על הכנסתו מפנסיה חודשית. 

כספי פיצויים של מעסיקים קודמים שלא טופלו כנדרש ביום סיום עבודה, "הבעיה" לא תיפתר מאליה אלא רק תידחה ותגדל.

להלן דוגמא נוספת, קחו לדוגמא עובדים אשר מכל סיבה שהיא לא פנו למס הכנסה לפני שנים רבות... כאשר סיימו לעבוד במקום עבודה ולא ביקשו אישור מס הכנסה לרצף קצבה בהתייחס לכספי פיצויים שנצברו בקופות השונות מהם הם מעוניינים לקבל פנסיה חודשית בעתיד, זה לא משנה מה הסיבה שלא פנו, העדר הידיעה שהם צריכים לפנות למס הכנסה, המעסיק לא המציא להם את המסמכים הדרושים (כמו טופס 161) וכל סיבה אחרת, ככל שהם יפנו למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה בהתייחס לכספי פיצויים אלו של מעסיקים קודמים לאחר שהם מגיעים לגיל 60, פקיד השומה ידחה על הסף את בקשתם ולדחיית הבקשה יהיו השלכות מיסוי על כספי פיצויים אלו, שכן לפי מדיניות רשות המסים ניתן לעשות זאת עד גיל 60 (ראו עדכון מחודש 12/2019 - אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר ).
 
עדכון ינואר 2017 -
 
ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה, עובד יכול לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה. החל מרצף זכויות פיצויים המוגבל בתקרה, רצף קצבה בהתייחס לכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה, מימוש פטור ממס המוגבל בתקרה על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה אותם הוא מבקש לקבל במזומן או תשלום מס מלא על אותם הכספים תוך כוונה לממש בעתיד, עם הגעתו לגיל הזכאות, את הפטור ממס המוגבל בתקרה על הקצבה החודשית ועד לשילוב בין החלופות השונות, בכפוף למגבלות שנקבעו.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018, אישר המחוקק חלופה נוספת אותה אנו מכנים "רצף קצבה אוטומטי".

חלופה חדשה זו נקבעה כברירת מחדל המוגבלת בתקרה.

"... יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 405,900 ש"ח (נכון לשנת 2024) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע למנהל אחרת". סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה

תקרת הפיצויים - "משכורת העובד ביום ההפקדה או 41,500 ש"ח (נכון לשנת 2024), לפי הנמוך"

ככל שכל כספי הפיצויים של העובד נצברו בקופות גמל לקצבה והעובד אכן מעוניין להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים, חלופה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו, בהיותה ברירת מחדל, מייתרת את הצורך בפניית העובד לפקיד השומה לצורך המצאת אישור לרצף קצבה לקופות לקצבה ובכך היא מקלה על העובד העוזב את מקום העבודה ומפחיתה את העומס במשרדי פקידי השומה. לפי האמור, בעת עזיבת מקום עבודה של עובד החל מינואר 2017, בכפוף לתנאים שנקבעו, הקופות השונות אמורות לפעול לפי כללים אלו כאשר לא מתקבלות הנחיות מהעובד...

אמנם, בחירה פאסיבית של העובד בחלופה זו, רק דוחה את קבלת ההחלטה, האם לממש את כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה ואינה שוללת מהעובד את זכותו, בהמשך הדרך, למשוך את אותם הכספים במזומן ואולם, עולה השאלה האם עלול העובד לשלם מחיר על דחיית קבלת ההחלטה ? לדיון בהרחבה בנושא זה ניתן לקרוא את המאמר: רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 
עדכון דצמבר 2019 -

אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכירבמידה וסיימתי לעבוד במקום עבודתי לפני יום 01/01/2017 ועד היום לא פניתי למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה, האם אני יכול לפנות למס הכנסה ולקבל אישור לרצף קצבה באיחור והאם יש סיבה לעשות זאת מהר ?

 
קרא עוד על - מיפוי מס אישי - סקר פיצויים / סקר תגמולים
 
 
בהצלחה!
 
 
 
מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. האינפורמציה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו והמידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


פיצויים דחויים – אין התחשבנות

דוגמא להעדר מידע חיוני עבורך החוסך מהמסלקה הפנסיונית - לא נתקבל כל מידע לגבי מעמד כספי הפיצויים בכל פוליסות ביטוח המנהלים בחברות הביטוח - העדר מידע לגבי כספי פיצויים - דוגמא

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.