דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)

קו הפרדה אדום

הקדמה

בעת עזיבת מקום עבודה, בין היתר, אתם נדרשים לקבל החלטות בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי הפיטורים אשר צברתם במהלך שנות העבודה בתכניות הביטוח והפנסיה שלכם. כך גם לגבי כספים ותשלומים נוספים במידה ואתם זכאים להם, כדוגמת השלמת פיצויים, פיצויים מוגדלים או מענק פרישה, פדיון ימי מחלה ופיצוי בגין "אי הודעה מוקדמת" ועוד.

יש מספר חלופות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה:

· החל מקבלת כל הכספים במזומן, כאשר על החלק החייב במס, שמעבר לסכום הפטור ממס, תשלמו מס לפי שיעור המס השולי שלכם...(בהתאם לנתונים, תיתכן אפשרות לבצע פריסה לצורך הקלה בחישוב המס).

· השארת כספי הפיצויים שנצברו בתכניות מסוג קצבה, במהלך תקופת העבודה, לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד (מה שנקרא "רצף קצבה").

· דחיית התחשבנות המס על הכספים למועד מאוחר יותר, במסגרת הסדר מס שנקרא "רצף פיצויים" (רצף זכויות פיצויים / רצף מעסיקים) (בכפוף לאישור מס הכנסה ובכפוף לתקרות לרצף זכויות פיצויים ולרצף קצבה ויתר התנאים הקבועים בחוק).

· ועוד אפשרויות מיסוי ושילוב ביניהן, בכפוף לכל כללי המיסוי והנתונים האישיים.

זה המקום להדגיש כי כללי המיסוי, המונחים המקצועיים ותכנוני המס האפשריים, מורכבים הרבה יותר מכפי שבחרתי להציג אותם ואולם זו הדרך היחידה לפשט את הדברים. מי שמעוניין להעמיק בנושאים אלו מוזמן לקרוא את כל המידע הרלבנטי והעדכני בהרחבה - באתר פרישה.

תחילה, מה זה רצף זכויות פיצויים ?

דחיית ההתחשבנות לצורך מס על כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה, למועד מאוחר יותר, לדוגמא, למועד עזיבת מקום העבודה הבא או למועד הפרישה המוחלטת מהעבודה. מומלץ לבחון את הכדאיות הכלכלית של הסדר מס זה, על כל ההיבטים, בסיוע של איש מקצוע, מומחה למיסוי ופרישה.

 • הסדר מס זה הינו לפי סעיף 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה. כספי הפיצויים ומענקי הפרישה, בכפוף לאישור מס הכנסה, יופקדו בחשבון לרצף זכויות פיצויים בקופת גמל (כאשר כספי פיצויים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים, בקרנות פנסיה ובקופות גמל, בוודאי שניתן להשאירם באותן התכניות, הן לטובת רצף זכויות פיצויים, הן לטובת רצף קצבה, והכל בכפוף לתקרות ולכללים).
 • ניתן לקבל חלק מהכספים במזומן תוך תשלום מס על אותם הכספים ואולם לא ניתן לממש פטור ממס עד למועד היציאה מהסדר מס זה.
 • הסדר מס זה מותנה במציאת מעסיק חדש בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, במידה ולא חוזרים למעגל העבודה בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, הרי שלא עומדים בתנאים לרצף זכויות פיצויים ונדרשים לבצע התחשבנות מס על הכספים מול פקיד השומה, כאשר מיד לאחר ההתחשבנות, אותם הכספים, שהיו תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים יהיו נזילים וניתנים לפדיון.
 • בכל מקרה, יציאה יזומה מהסדר מס זה אפשרית בכל רגע נתון במהלך השנה הראשונה שלאחר עזיבת מקום העבודה, מה שמייצר גמישות בכל הקשור לקבלת החלטות, ובמקרים בהם נמצא מעסיק חדש בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, יציאה יזומה מהסדר מס זה אפשרית בכל רגע נתון גם במהלך השנה השניה שלאחר עזיבת מקום העבודה (יש לשים לב להשלכות המיסוי כמו לדוגמא האפשרויות לבצע פריסה אחורה או קדימה - פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)).
 • בחירה ברצף זכויות פיצויים עשויה להניב החזר מס בשנה בה עזבנו את מקום העבודה.
 • ניתן להמשיך לצבור וותק במקומות עבודה נוספים ובכך להביא להגדלת הסכום הפטור ממס והקטנת החלק החייב במס ולהגדלת מספר שנות הפריסה והקטנת סך המס לתשלום.
 • העובדה כי החל משנת 2008 כל ההפקדות השוטפות של מרכיב הפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני במקום העבודה הן לטובת קצבה, בפועל, עשויה להגדיל את סך הפטור ממס העתידי על יתרת הכספים שאינם מסוג קצבה אשר ההתחשבנות לגביהם נדחתה למועד מאוחר יותר (ניתן לייעד לרצף קצבה את כספי הפיצויים ממעסיק ב' ולנצל את הפטור ממס המגיע בגין תקופת העבודה אצל מעסיק ב' לטובת הכספים ששולמו והופקדו לחשבון לרצף זכויות פיצויים על ידי מעסיק א').
 • גידול בתנאי השכר במסגרת מקום עבודה חדש גם הוא עשוי להגדיל את החיסכון במס על הכספים שנצברו עד כה (לדוגמא הגדלת תקרת הפטור לכל שנת עבודה בעקבות שכר גבוה יותר במקום העבודה הבא...)
 • דחיית ההתחשבנות למועד הפרישה ממקום העבודה הבא ובעיקר לתקופה שלאחר הפרישה המוחלטת מעבודה, עשויה להביא לקיטון ניכר בתשלומי המס על הכספים שנצברו וימשיכו להצטבר, מאחר ובמקרים רבים ההכנסה החייבת במס בתקופת הפרישה, אם קיימת, קטנה יותר.
 • יש להביא בחשבון אפשרות של משכורת קטנה יותר במקומות העבודה הבאים מה שעלול להביא להקטנת הסכום הפטור ממס לכל שנת עבודה (במקרים אלו יש להתייעץ - ייתכנו פתרונות).
 • ככלל, קופות גמל אינן אפיק חיסכון המבטיח תשואה, אפשר גם להפסיד.
 • יש להביא בחשבון את השינויים הצפויים בשיעורי המס, ככל שניתן לחזותם. 
 • יש לזכור שככלל, מימוש הפטור ממס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה משפיע על שיעור הזכאות לפטור ממס על תשלומי הפנסיה החודשית (לרבות על היוון קצבה).
 • נדרש ליווי מקצועי ובכל מקרה מעקב שוטף על מנת לוודא כי עומדים בכל התנאים להסדר מס זה.
 • מהרגע שבחרתם ברצף זכויות פיצויים - לא לשכוח זאת בעת עזיבת מקומות העבודה הבאים !
 • אי יציאה מהסדר מס זה במועד - בכפוף לתנאים שנקבעו, עלולה לגרום לנזק ולהביא לתשלום מס ביתר !
 • החל מינואר 2008 - קיימת תקרה לרצף זכויות פיצויים: "לא יותר מתקרת המשכורת (ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף ה (3ה) לפקודת מס הכנסה כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פרש, בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד".

מה זה חרטה מרצף זכויות פיצויים ואיך זה עובד ?

חרטה או חזרה מרצף זכויות פיצויים הינה בקשה של עובד לבצע התחשבנות מס על כספים אשר ביצע לגביהם בעבר הסדר מס של רצף זכויות פיצויים (דחה את ההתחשבנות...) ומעוניין לחזור בו מהסדר מס זה, כאשר מרגע ניכוי המס מאותם הכספים בהתאם לקבוע באישורי מס ההכנסה, הכספים יהיו נזילים וניתנים לפדיון.

מתי אפשר, מתי חייב, ומתי לא ניתן, להתחרט מרצף זכויות פיצויים ?

אפשר להתחרט בכל רגע נתון במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים).

חובה "להתחרט" בתום השנה הראשונה מיום עזיבת אותו מקום העבודה האחרון במידה ולא נמצא מאז מעסיק חדש (אין עמידה בתנאים לרצף זכויות פיצויים והסדר המס בטל!)

במידה ונמצא מעסיק חדש במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת אותו מקום העבודה האחרון:

1. אפשר להתחרט בכל רגע נתון במהלך השנתיים הראשונות מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים).

2. בחלוף השנתיים הראשונות מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים) לא ניתן להתחרט אלא רק במועד עזיבת מקום העבודה הבא לאחריו. למעשה, ההתחשבנות נדחית למועד הבא של ניתוק יחסי עובד מעביד.

איך זה עובד ?

1. נכון להיום הסמכות לטפל בחרטה מרצף זכויות פיצויים הינה של פקיד השומה. יש להגיש את הבקשה לחרטה מרצף זכויות פיצויים לפקיד השומה באיזור המגורים.

2. את הבקשה יש לערוך בצורה מסודרת, על גבי הטפסים הדרושים, לצרף אסמכתאות כנדרש, לדוגמא בלבד: העתק האישור לרצף זכויות פיצויים, אישורי יתרה עדכניים, העתק טופס 161 , העתק טופס 161א, העתקי תלושי שכר, בקשה לפריסה במידה ורלבנטית וכדומה...

3. כאשר מתקבל האישור מפקיד השומה לחרטה מרצף זכויות פיצויים במסגרת האישור נקבע הסכום הפטור ממס ונקבע הסכום החייב במס כאשר לעניין הסכום החייב במס נקבע כי על הקופות לנכות מס במקור לפי קביעת פקיד השומה בהתאם לנתוני הנישום.

 
 
מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. האינפורמציה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו והמידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.