דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חזרה מרצף זכויות פיצויים - המירוץ לקופה

מי ישים את היד על הכסף שלכם יותר מהר, אתם או מס הכנסה ? חובה לקרוא - עבור כל מי שפונה למס הכנסה בבקשה לחרטה מרצף זכויות פיצויים.

הקדמה

בעת עזיבת מקום עבודה, בין היתר, אתם נדרשים לקבל החלטות בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי הפיטורים אשר צברתם במהלך שנות העבודה, בתכניות הביטוח והפנסיה שלכם. כך גם לגבי כספים ותשלומים נוספים במידה ואתם זכאים להם, כדוגמת השלמת פיצויים, פיצויים מוגדלים או מענק פרישה, פדיון ימי מחלה ופיצוי בגין "אי הודעה מוקדמת".

יש מספר חלופות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה:

· החל מקבלת כל הכספים במזומן, כאשר על החלק החייב במס, שמעבר לסכום הפטור ממס, תשלמו מס לפי שיעור המס השולי שלכם...

· השארת כספי הפיצוייים שנצברו במהלך תקופת העבודה בתכניות מסוג קצבה לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד (מה שנקרא "רצף קצבה")...

· ועד לדחיית ההתחשבנות על הכספים למועד מאוחר יותר, במסגרת הסדר שנקרא "רצף פיצויים" או "רצף מעסיקים" (בכפוף לאישור מס הכנסה ובכפוף לתקרה לרצף זכויות פיצויים ויתר התנאים הקבועים בחוק)...

· ועוד...

זה המקום להדגיש כי כללי המיסוי, המונחים המקצועיים ותכנוני המס האפשריים, מורכבים הרבה יותר מכפי שבחרתי להציג אותם ואולם זו הדרך היחידה לפשט את הדברים. מי שמעוניין להעמיק בנושאים אלו מוזמן לקרוא את כל המידע הרלבנטי והעדכני בהרחבה - באתר פרישה.

תחילה, מה זה רצף זכויות פיצויים ?

דחיית ההתחשבנות לצורך מס על כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה, למועד מאוחר יותר, לדוגמא, למועד עזיבת מקום העבודה הבא או למועד הפרישה המוחלטת מהעבודה,מומלץ לבחון את הכדאיות הכלכלית של הסדר מס זה, על כל ההיבטים, בסיוע של איש מקצוע, מומחה למיסוי ופרישה.

 • הסדר מס זה הינו לפי סעיף 9 (7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה. כספי הפיצויים ומענקי הפרישה, בכפוף לאישור מס הכנסה, יופקדו בחשבון לרצף זכויות פיצויים (כאשר כספי פיצויים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים ובקרנות פנסיה, בוודאי שניתן להשאירם באותן התכניות...).
 • הסדר מס זה מותנה במציאת מעסיק חדש בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, במידה ולא חוזרים למעגל העבודה בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, "חוזרים" לנקודת ההתחלה ונדרשים לבצע התחשבנות על הכספים מול רשויות המס, כאשר מיד לאחר ההתחשבנות, הכספים ישובו להיות נזילים.
 • בכל מקרה, יציאה מהסדר מס זה אפשרית בכל רגע נתון במהלך השנה הראשונה שלאחר עזיבת מקום העבודה, מה שמייצר גמישות בכל הקשור לקבלת החלטות, ובמקרים בהם נמצא מעסיק חדש בתוך שנה מיום עזיבת מקום העבודה, יציאה מהסדר מס זה אפשרית בכל רגע נתון גם במהלך השנה השניה שלאחר עזיבת מקום העבודה.
 • ניתן לתכנן את הצעדים ולקבוע עיתוי אופטימלי למימוש הכספים, זאת במקביל ליתרונות דחיית המועד לתשלום המס.
 • ניתן להמשיך לצבור וותק במקומות עבודה נוספים ובכך לגרום לשחיקת החלק החייב במס (הגדלת הסכום הפטור, הגדלת מספר שנות הפריסה וכדומה...).
 • העובדה כי החל משנת 2008 כל ההפקדות השוטפות של מרכיב הפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני במקום העבודה הן לטובת קצבה, בפועל, עשויה להגדיל את סך הפטור ממס העתידי על יתרת הכספים שאינם מסוג קצבה אשר ההתחשבנות לגביהם נדחתה למועד מאוחר יותר.
 • גידול בתנאי השכר במסגרת מקום עבודה חדש גם הוא עשוי להגדיל את החיסכון במס על הכספים שנצברו עד כה (לדוגמא הגדלת תקרת הפטורלכל שנת עבודה בעקבות שכר גבוה יותר במקום העבודה הבא...)
 • דחיית ההתחשבנות למועד הפרישה ממקום העבודה הבא ובעיקר לתקופה שלאחר הפרישה המוחלטת מעבודה, עשויה להביא לקיטון ניכר בתשלומי המס על הכספים שנצברו ויימשיכו להצטבר, מאחר ובמקרים רבים ההכנסה החייבת במס בתקופת הפרישה, אם קיימת, קטנה יותר.
 • דחיית ההתחשבנות עם רשויות המס מעבר לקיומם של יתרונות רבים נוספים, מביאה לשחיקה של מרכיב המס לאורך זמן.
 • יש לשים לב לאפשרות לשכר עתידי אשר אינו תואם את מגבלת תקרת הפטור (אגב, לפיכך חשוב להקפיד על רישום שיעור המשרה הנכון בהסכם העבודה ובתלוש השכר, יש לכך משמעות).
 • יש לשים לב לשינויים הצפויים בשיעורי המס, ככל שניתן לחזותם.
 • יש לשים לב להשלכות של מימוש הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויים על הזכאות לפטור ממס על פנסיה חודשית החל מגיל הזכאות.
 • נידרש ליווי מקצועי ומעקב.
 • החל מינואר 2008 - קיימת תקרה לרצף זכויות פיצויים: "לא יותר מתקרת המשכורת (ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף ה (3ה) לפקודת מס הכנסה כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פרש, בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד".

מה זה חרטה מרצף זכויות פיצויים ואיך זה עובד ?

חרטה או חזרה מרצף זכויות פיצויים הינה בקשה של עובד להתחשבן עם מס הכנסה על כספים אשר ביצע לגביהם בעבר הסדר מס של רצף זכויות פיצויים (דחה את ההתחשבנות...) ומעוניין לחזור בו או נאלץ לחזור בו מהסדר מס זה, כאשר מרגע ניכוי המס מאותם הכספים בכפוף לאישור מס הכנסה, הכספים הופכים לכספים נזילים וניתנים לפדיון.

מתי אפשר, מתי חייב, ומתי לא ניתן, להתחרט מרצף זכויות פיצויים ?

אפשר להתחרט בכל רגע נתון במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים).

חובה להתחרט בתום השנה הראשונה מיום עזיבת אותו מקום העבודה האחרון במידה ולא נמצא מאז מעסיק חדש.

במידה ונמצא מעסיק חדש במהלך השנה הראשונה מיום עזיבת אותו מקום העבודה האחרון:

1. אפשר להתחרט בכל רגע נתון במהלך השנתיים הראשונות מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים).

2. בחלוף השנתיים הראשונות מיום עזיבת מקום העבודה האחרון (אשר לגביו ניתן אישור של רצף זכויות פיצויים) לא ניתן להתחרט אלא רק במועד עזיבת מקום העבודה הנוכחי, החדש. למעשה, ההתחשבנות נדחיית למועד הבא של ניתוק יחסי עובד מעביד.

איך זה עובד ?

1. בשלב ראשון מגישים בקשה לחרטה מרצף זכויות פיצויים למחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה בירושלים, אם באמצעות פקיד השומה באיזור המגורים ואם באמצעות פניה ישירה לנציבות ואם באמצעות מייצג, רואה חשבון או יועץ מס.

2. את הבקשה יש לערוך בצורה מסודרת, על גבי הטפסים הדרושים, לצרף אסמכתאות כנדרש, לדוגמא בלבד: העתק האישור לרצף זכויות פיצויים, אישורי יתרה עדכניים, העתק טופס 161 , העתק טופס 161א, העתקי תלושי שכר וכדומה...

3. כאשר מתקבל האישור ממחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה לחרטה מרצף זכויות פיצויים במסגרת האישור נקבע הסכום הפטור ממס ונקבע הסכום החייב במס כאשר לעניין הסכום החייב במס נקבע כי על הקופות לנכות מס במקור בשיעור המס המירבי החל על יחיד בישראל, אלא אם כן פקיד השומה באיזור המגורים יקבע אחרת. ראו דוגמא ל- אישור לחרטה מרצף זכויות פיצויים.

4. לפיכך במקרה כזה, כאשר יש חלק חייב במס, ויש סבירות כי שיעור המס השולי האישי נמוך משיעור המס המירבי החל על יחיד בישראל, אם בדרך של בקשה לפריסה בכפוף לאישור פקיד שומה ואם בגלל הכנסות נמוכות או העדר הכנסה אחרת, או אף לדוגמא (קיצונית אך קיימת) אם יש זכאות לפטור ממס בשל נכות. פונים פעם נוספת לפקיד השומה באיזור המגורים על מנת להשלים את הפעולות, לתאם את המס ולקבל מפקיד השומה, לדוגמא, אישורי ניכוי מס לקופות, אישור לפריסה, וכדומה.

היכן הבעיה הגדולה ?

הבעיה הגדולה היא שבמקביל לשליחת האישור לעובד או לפקיד השומה, מחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה בירושלים שולחת העתק האישור לחרטה מרצף זכויות פיצויים ישירות לקופות, כאשר באופן מעשי במקרים רבים הליך הפניה למס הכנסה טרם הסתיים מאחר ונדרש זמן רב (מדיי), אפילו חודשים רבים, להשלים את ביצוע הפעולות הנדרשות לתאום המס מול פקיד השומה ועד לקבלת אישורי ניכוי מס במקור לקופות ואישור לפריסה, אם רלבנטית.

ואז מגיעים ל"תאונת מס", מאחר והקופות נדרשות לפעול מיידית לפי החוק ולנכות את המס במקור לפי הקבוע באישור לחרטה מרצף זכויות פיצויים שהעבירה הנציבות ישירות אליהן. נזכירכם כי מדובר בשיעור מס מירבי החל על יחיד בישראל! (ראו דוגמא ל- אישור לחרטה מרצף זכויות פיצויים.) זאת כאשר במקביל העובד לא הספיק להשלים את הפעולות ולהמציא לקופות את האישורים מפקיד השומה לפיהם היו צריכות הקופות לנכות מס בפועל ולא אחרת. וזו כבר בעיה גדולה אליה נקלעים עובדים רבים בתהליך החרטה מרצף זכויות פיצויים. משלמים מס ביתר...שמתחילה, לא צריך היה לשלם לקופת המדינה !

אגב ומה כאשר נופלת טעות באישור הנציבות לחרטה מרצף ? מה שקורה לעיתים קרובות (מדיי). עוד בטרם יספיק העובד לפנות בשנית לנציבות בבקשה לתקן את האישור הקופות יקבלו לידיהן את האישור התקול וינכו על פיו את המס שלא בהכרח צריך היה לנכות.

מה צריך ואפשר לעשות ? לעדכן את הקופות מבעוד מועד שלא לפעול לפי אישור הנציבות ולהמתין לאישורי פקיד השומה תוך התחייבות להעביר לקופות את אישורי פקיד השומה מיד עם קבלתם.

אם כבר פעלו הקופות ונוכה המס במקור בטרם העברת אישורי פקיד השומה לקופות:

· כל עוד לא הגיעה לסיומה שנת המס, ניתן לפנות לקופות ולדרוש מהן החזר של המס שנוכה ביתר.

· אם חלפה שנת המס, את המס שנוכה ביתר ניתן לקבל בחזרה רק באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

חבל שכך נוהגת רשות המסים בישראל, בחוסר התחשבות בעובדים ובחוסר הבנה עד כמה בהתנהלותה זו, היא גורמת לבלבול, לטרחה, להוצאות ולנזקים מיותרים.

 
 
מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. האינפורמציה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו והמידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.