דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מה המחיר שמשלמים על שיהוי בטיפול בסיום עבודה במקום עבודה ?

קו הפרדה אדום

דוגמאות לפגיעה מיותרת בפטור על הקצבה

סעיף 13(ד) (הוראות מעבר) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012

"קיבל אדם לפני יום התחילה מענק פטור, ואותו מענק לא היה מובא בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יובא המענק האמור בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה".

נוסח סעיף 9א לפני תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ולפני תיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו:

סעיף 9א(ג)(1) – "מי שלאחר תחילת תשלום הקיצבה או תוך 15 שנה שלפני תחילת התשלום קיבל גם מענקים בשל השנים שבעדן משתלמת הקיצבה...".

הסבר להוראת המעבר:

מענק פטור שנתקבל לפני יום התחילה (וליתר דיוק לפי הפרשנות המקובלת מבחינה משפטית - לפני יום הפרסום של החוק ברשומות- 14.05.2012) והוא נתקבל בטווח שלמעלה מ- 15 שנים מיום התחלת תשלום הקצבה ולפיכך לא נכלל בנוסחת השילוב "הישנה", לא ייכלל גם בנוסחת השילוב "החדשה"!.הוראה זו, נועדה למנוע פגיעה, "רטרואקטיבית לכאורה", של התיקון לחוק.

הערה חשובה:

יש לשים לב ללשון סעיף 9א לפני תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה – "תוך 15 שנה שלפני תחילת התשלום קיבל גם מענקים..." – דהיינו מועד קבלת המענק הפטור הוא הקובע ולא תאריך סיום העבודה באותו מקום עבודה שבשלו שולם המענק הפטור.

למועד הקבלה של המענק הפטור תיתכן השפעה על אופן חישוב הפטור על הקצבה ולא למועד סיום העבודה באותו מקום עבודה ! יש להיות ער לכך במקרים בהם בשל כל מיני סיבות המענק הפטור נתקבל במועד מאוחר יותר ממועד סיום העבודה !!

דוגמאות לפגיעה מיותרת בפטור על הקצבה - מקרים אמיתיים

דוגמא ראשונה לפגיעה בפטור על הקצבה - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

דוגמא שניה לפגיעה בפטור על הקצבה - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.