דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

5 טעויות נפוצות של מעסיקים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2021

קו הפרדה אדום


בעת החלפת מקום עבודה או פרישה ויציאה לפנסיה, ככלל כל עובד נדרש לבצע התחשבנות מס על כספי פיצויים, מענקי פרישה ותשלומי פנסיה חודשית ולהמציא למשלמים השונים, הן לקופות השונות בהן נצברו כספי הפיצויים, הן למעסיק המשלם את מענקי הפרישה והן למשלם הפנסיה - אישורים ממס הכנסה.

על מנת שיעלה בידו של העובד להסדיר את ענייניו מול מס הכנסה בצורה הטובה ביותר והקצרה ביותר, בלי לעשות טעויות מיותרות וללא טרטורים מיותרים הלוך ושוב, תנאי ראשון הוא שהעובד יקבל מהמעסיק שלו טופס 161 תקין על כל נספחיו.

אין מטרת מאמר זה "לנגח" מעסיקים או להביך אותם, נקודת המוצא שלנו היא שכל מעסיק רוצה בטובתו של העובד גם ביום האחרון לעבודתו ואין לו כוונה להזיק לו. מטרת מאמר זה הינה לאפשר הן למעסיקים והן לעובדים ללמוד מטעויות של אחרים, לחסוך נזקים כספיים ועגמת נפש מהעובדים ולחסוך עבודה מיותרת של תיקונים מהמעסיקים וזה במקרה הטוב שמישהו בכלל שם לב לטעויות.
     

להלן 5 טעויות נפוצות בהן נתקלנו במהלך שנת 2021 - העדר חלוקה בין הון לקצבה


מעסיקים רבים אינם מקפידים לדווח באופן מפורט על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל של העובד בהתאם לחלוקת כספי הפיצויים בקופה בין הון (קוד 4) לבין קצבה (קוד 6). מיותר לציין כי העדר דיווח מפורט מונע מהעובד לקבל החלטות נכונות ולהמציא לקופת הגמל אישורי מס הכנסה תקינים התואמים לסוג כספי הפיצויים שנצברו בקופה.

דיווח חלקי


מעסיקים גדולים במשק, כדוגמת משרדים ממשלתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות ועוד, באופן מוחלט וללא יוצא מן הכלל, אינם מדווחים על כל כספי הפיצויים שנצברו בכל קופות הגמל של העובד, אם מדובר בקרן פנסיה חדשה בה הופקדו כספי פיצויים בגין רכיב מסויים בשכר ואם מדובר בקופות גמל נוספות. יתרה מכך, הם מסרבים לתקן את טופס 161 באותם המקרים בהם העובד פונה ביוזמתו בבקשה לקבל טופס 161 תקין. מיותר לציין כי דיווח חלקי מונע מהעובד לקבל החלטות נכונות ולהמציא לכל קופות הגמל שלו אישורי מס הכנסה באמצעותם יעלה בידו לממש את כל כספי הפיצויים שנצברו בכל קופות הגמל שלו. עוד יותר מיותר לציין שעובדים רבים אינם יודעים להשיב על השאלה הבסיסית היכן נצברו עבורם כספי פיצויים וכספי תגמולים, מה שמקטין את הסיכוי שהעובד יבחין בכך שהדיווח של המעסיק, חלקי.

ערך פדיון לא תקין


בהתייחס לאותן פוליסות ביטוח מנהלים בהן יש הבדל בין "ערך פדיון פיצויים - שווי למס" המשמש לדיווח למס הכנסה לבין "ערך פדיון למעסיק" המשמש לחישוב גובה השלמת הפיצויים ככל שהיא נחוצה, מעסיקים רבים מדווחים על ערך פדיון שגוי. מיותר לציין כי דיווח של ערך פדיון שגוי יביא לכך שהעובד ייאלץ לפנות פעם נוספת למס הכנסה לתיקון אישורי מס הכנסה.

נספחים חסרים לטופס 161


אישור להעברת עובד - ישנם מקרים בהם במהלך תקופת העבודה של העובד, באותו מקום עבודה, המעסיק פנה לרשויות המס בבקשה להעביר את העובד מחברה א' לחברה ב' או ביצע שינויים דומים שבעטיים השתנה מספר תיק הניכויים של המעסיק. במקרים כגון אלו על העובד להציג בפני מס הכנסה העתק האישור להעברת העובד ממס הכנסה שקיבל המעסיק בעת שביצע את העברת העובד. מיותר לציין כי אי צירוף אישור זה יביא לכך שבקשותיו של העובד לא יטופלו על ידי מס הכנסה עד להמצאת האישור החסר.

נספח לטופס 161 בו מדווח המעסיק בנפרד על החלק של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שכבר חוייב במס בשלב ההפקדה בקופה - זאת בהתייחס לעובד אשר עניין זה רלבנטי לגביו, לדוגמא, עובד אשר משכורתו החודשית הקובעת לפיצויים עולה על 41,500 ש"ח ברוטו לחודש נכון לשנת 2024. מיותר לציין כי אי צירוף נספח חשוב זה יביא לכך שהעובד לא יקבל אישורים מתאימים ממס הכנסה ובכך הוא נחשף לתשלום "כפל מס", פעם אחת בעת שהכספים הופקדו בקופת הגמל ופעם שניה בעת מימוש הכספים. בהקשר זה נציין כי גם כאשר המעסיק טורח לצרף נספח זה לטופס 161 לרוב הוא אינו ממלא חובתו למלא כראוי וכנדרש על פי הנחיות רשות המסים את הנתונים הרלבנטיים בסעיף ח' בטופס 161 מה שמוביל לפגיעה במיצוי זכויות העובד מול פקיד השומה והקופות.

חוסר התאמה או העדר נתונים מלאים - בין טופס 161 לבין תלוש השכר ומערכת השכר


לדוגמא בלבד, יש לוודא כי שיעור המשרה המצוין בטופס 161 תואם לזה המצוין בתלוש השכר. כמו כן, יש לדווח באופן מפורט ומלא בדבר חופשות ללא תשלום, שינויים בשכר ובהיקף המשרה (תקופות עבודה לא רציפות).

לסיכום, חוסר תשומת לב


נאגד את כל יתר הנושאים תחת הכותרת "חוסר תשומת לב" שלא לומר רשלנות. החל מהעדר קיומם של חתימה, חותמת ותאריך בתחתית כל עמוד של טופס 161 והנספחים אשר צורפו לו (למעט העמוד הראשון), כך גם לגבי מספר תעודת הזהות של העובד בראש כל עמוד. כתב יד שאינו קריא, מספר תיק ניכויים שגוי של קופת הגמל, ציון שם קופת הגמל ללא ציון ערך הפדיון של כספי הפיצויים שנצברו בקופה ועוד. כמו כן, מסירת טופס 161 בשיהוי ניכר ומיותר ובחלק המקרים אף לאחר תום שנת המס ולאחר שנוכה מס במקור באופן מלא ממענק פרישה, מפדיון ימי מחלה ומכספי פיצויים ששולמו לעובד במסגרת תלוש השכר האחרון, מה שברוב המקרים מאלץ את העובד להגיש דוח שנתי למס הכנסה לצורך קבלת החזר המס שנוכה ממנו ביתר גם אם לא היה חייב להגיש דוח שנתי בהעדר סיבה זו ו/או לדוגמא, מקשה עליו לבחור בהסדר מס של רצף זכויות פיצויים באם הוא מעוניין בהסדר מס זה.


טופס 161א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעבידים - חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 חתום על ידו ללא תנאי !
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים, על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ומדיניותה.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.