דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

5 טעויות נפוצות של פקיד שומה (מס הכנסה) בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2020


בעת החלפת מקום עבודה או פרישה ויציאה לפנסיה, ככלל כל עובד נדרש לבצע התחשבנות מס על כספי פיצויים, מענקי פרישה ותשלומי פנסיה חודשית ולהמציא למשלמים השונים, הן לקופות השונות בהן נצברו כספי הפיצויים, הן למעסיק המשלם את מענקי הפרישה והן למשלם הפנסיה - אישורים ממס הכנסה.

אין מטרת מאמר זה "לנגח" את העוסקים במלאכה המייגעת במשרדי פקידי השומה (מס הכנסה), עובדי רשות המסים הכורעים תחת נטל השירות לנישום. נקודת המוצא שלנו היא שכל רפרנט במשרדי פקידי השומה מעוניין להעניק את השירות הטוב ביותר לנישום ושואף לגבות "מס אמת" בלבד. מטרת מאמר זה הינה לאפשר לרפרנטים במשרדי פקידי השומה ללמוד מטעויות, לחסוך נזקים כספיים ועגמת נפש מהפורשים ולחסוך מעצמם עבודה מיותרת של תיקונים והמצאת אישורים חדשים וזה במקרה הטוב שמישהו בכלל שם לב לטעויות.
     

להלן 5 טעויות נפוצות בהן נתקלנו במהלך שנת 2020 - 

  

שלילת הזכות לבצע היוון קצבה פטור ממס - ללא הצדקה


תחילה, על מנת להבין את הנושא בצורה הטובה ביותר ולרענן את הזיכרון במה מדובר, מומלץ לעיין בשני הקישורים הבאים - היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016 ו- היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
  
כעת, בהנחה שיודעים במה מדובר, הטענה שלנו היא שבמקרים רבים, גם כאשר הפורש עומד בכל התנאים לביצוע היוון, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה מסרבים ללא כל צידוק, לאשר לפורש את הבחירה בהסדר מס של "רצף קצבה" בשילוב בקשה להיוון קצבה פטור ממס ובמקום זאת, מתייחסים לבקשה שלו בדרך הדומה ל"חרטה מרצף קצבה", דהיינו בהתייחס לחלק הפיצויים בקופה קובעים את הסכום הפטור ואת הסכום החייב במס (בכפוף לתקרת הפטור "הרגילה" על כספי פיצויים ומענקי פרישה לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה) ובהתייחס לחלק התגמולים בקופה אינם מספקים כל אישור. 
 
מיותר לציין כי דרך כלל באופן הזה הפורש משלם, ללא כל צידוק, יותר מס ומדובר בפגיעה כלכלית בנישום. מדוע הם מסרבים ? עניין של בורות בלבד, הם אינם מכירים מקרוב את ההנחיות והנהלים של רשות המסים בהתייחס למקרה זה או אינם יודעים ליישם אותם כהלכה. 

נרגיע את הקוראים ונוסיף כי בכל המקרים שהובאו בפנינו, ללא יוצא מן הכלל, כאשר הסבנו את תשומת לב הרפרנט במשרד פקיד השומה לשגיאה שלו, גם אם לא בקלות, גם אם לא לאחר פניה אחת, בסופו של דבר הנישום קיבל אישורים מתוקנים התואמים לבקשתו המקורית.

בהזדמנות הקרובה נעלה לכאן דוגמאות מתאימות לצורך ההמחשה.

התעלמות או טיפול שגוי בכספי פיצויים שכבר חוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה


תחילה, על מנת להבין את הנושא בצורה הטובה ביותר ולרענן את הזיכרון עבור איזה סוג של עובדים העניין רלבנטי, מומלץ לעיין בקישור הבא - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017
  
כעת, בהנחה שיודעים במה מדובר, הטענה שלנו היא שבמקרים רבים, גם כאשר העובד מצרף לטופס 161 את נספח בו מדווח המעסיק בנפרד על החלק של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שכבר חוייב במס בשלב ההפקדה בקופה הרפרנטים במשרדי פקידי השומה -

או... שמתעלמים ממידע חשוב זה ואינם מספקים לעובד את האישור הדרוש לו כשהוא ממוען לקופת הגמל ובמסגרתו מציין פקיד השומה את החלק של כספי הפיצויים הפטור ממס לפי סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה (הנוסף לפטור "הרגיל") 

או... שמספקים לעובד אישור שגוי, דהיינו קובעים את הסכום הפטור ואת הסכום החייב במס (בכפוף לתקרת הפטור "הרגילה" על כספי פיצויים ומענקי פרישה לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה). 

מיותר לציין כי לשגיאות אלו עלול להיות מחיר כלכלי עבור הנישום אותו הוא ישלם בדרך של חשיפה לתשלום "כפל מס" או בדרך של פגיעה בפטור ממס המגיע לו על הכנסתו מפנסיה חודשית (מימוש שגוי שלא לצורך של "פטור רגיל" על כספי פיצויים ומענקי פרישה עלול לפגוע במידת הזכאות לפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית) ובדרכים נוספות. 

מדוע כך ? עניין של בורות בלבד, הם אינם מכירים מקרוב את כל סוגי האישורים אותם ניתן להפיק באמצעות מערכת המחשב של רשות המסים ואופן הטיפול הנכון בחלק זה של כספי הפיצויים. 

בהזדמנות הקרובה נעלה לכאן דוגמאות מתאימות לצורך ההמחשה.

נרגיע את הקוראים ונוסיף כי בכל המקרים שהובאו בפנינו, ללא יוצא מן הכלל, כאשר הסבנו את תשומת לב הרפרנט במשרד פקיד השומה לשגיאות שלו, גם אם לא בקלות, גם אם לא לאחר פניה אחת, בסופו של דבר הנישום קיבל אישורים מתוקנים התואמים לבקשותיו המקוריות.

התעלמות מהשדה "צבירה נוספת" ועיגול סכומים שלא לצורך


ישנם מקרים בהם המעסיק מדווח במסגרת סעיף ח' לטופס 161 על "צבירה נוספת". במילים פשוטות, דיווח על הפקדות נוספות של כספי פיצויים שאינן כלולות ביתרה המופיעה בשדה "הסכום ששולם או נצבר נכון ליום הפרישה". אנו יכולים לומר כי באופן שיטתי הרפרנטים במשרדי פקידי השומה מתעלמים מהצבירה הנוספת ובדרך זו מספקים לעובד אישורים שאינם תואמים ליתרת כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל.

ישנם רפרנטים במשרדי פקידי השומה הנוהגים לעגל את הסכומים הפטורים ממס כלפי מעלה יתר על המידה ושלא לצורך (כמובן בכפוף לתקרת הפטור). מיותר לציין כי לעיגולים המיותרים, בהנחה שלא כל הפטור מנוצל בפועל, עלול להיות מחיר כלכלי עבור הנישום אותו הוא ישלם בדרך של פגיעה בפטור ממס המגיע לו על הכנסתו מפנסיה חודשית (מימוש שגוי שלא לצורך של פטור על כספי פיצויים ומענקי פרישה עלול לפגוע במידת הזכאות לפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית).

התעלמות מטופס 161א 


גם בשנת 2020 ניתן להיתקל ברפרנטים במשרדי פקידי השומה המתעלמים באופן מוחלט מכל תוכנו של טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה) ומספקים לנישום אישורים אך ורק על בסיס נתוני טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה של עובד). התנהלות זו דרך כלל מובילה לכך שהאישורים אינם תואמים לכל הוראותיו ולכל בקשותיו של העובד המפורטות בטופס 161א. כמו כן, בהתעלמותו המוחלטת מטופס 161א הוא פספס הערות והארות של העובד או מייצגו שצויינו באופן מודגש על גבי טופס 161א.

אפליה בין נישומים


גם בשנת 2020 ישנם מספר נושאים אשר לגביהם לא מתקיימת מדיניות אחידה ובפועל מתקיימת אפליה בין נישומים. 

אם נתייחס לחובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה אחורה של כספי פיצויים ומענקי פרישה חייבים במס על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה, מפורש אחד השייך למשרד פקיד שומה אחד דורשים להגיש דוחות, מפורש אחר השייך למשרד פקיד שומה אחר לא דורשים להגיש דוחות. (לתזכורת לנושא יש ללחוץ על הקישור). 

אם נתייחס למתן אישור לרצף קצבה לעובד אשר פנה לפקיד השומה בשיהוי ניכר מהמועד בו סיים לעבוד באותו מקום עבודה, עובד אחד מקבל אישור לרצף קצבה, עובר אחר נתקל בסירוב ונדרש לשלם מס.

אלו הן רק דוגמאות.


לסיכום, חוסר תשומת לב


נאגד את כל יתר הנושאים תחת הכותרת "חוסר תשומת לב" שלא לומר רשלנות. אנו נתקלים לעיתים קרובות מדיי בשלל טעויות, אישורים חסרים והתייחסות חלקית, סירובים שונים ומשונים ולעיתים סחבת מיותרת. אין לנו כל ספק שהמכנה המשותף לכל ההתנהלות המתוארת הינם היסח דעת וחוסר תשומת לב, שככל הנראה הם תוצאה של מחסור בכח אדם, עייפות, חוסר בהכשרה מקצועית וכריעה תחת נטל השירות לנישום, אחרת זה לא צריך להיות כל כך מסובך ורווי טעויות.מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים, על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ומדיניותה.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.