דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס

מה ההבדל בין ערך פדיון פיצויים למעסיק לבין ערך פדיון פיצויים למס ? ולמה כל אחד מהם משמש ? (ביטוח מנהלים).

 
"ערך פדיון פיצויים למעסיק" ו"ערך פדיון פיצויים למס" הינם מונחים אשר נתקלים בהם, דרך כלל, כאשר פונים לחברת ביטוח בבקשה לקבלת נתונים בדבר הצטברות כספי פיצויי פיטורים של עובד אצל מעסיק, בסמוך למועד ניתוק יחסי עובד מעביד.
 
להלן 2 דוגמאות:
 
דוגמא למכתב עבור עובד המבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים במגדל חברה לביטוח - (הכינוי לטופס זה הינו "טופס קוביות") - טופס ערכי פדיון
 
דוגמא למכתב עבור עובד המבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים בכלל חברה לביטוח - טופס ערכי פדיון
 
בחלק מפוליסות ביטוח המנהלים יש פער כספי בין ערך הפדיון למעסיק לבין השווי לצרכי מס, של כספי הפיצויים. באותם המקרים בהם יש פער, במרבית המקרים, השווי לצרכי מס, של כספי הפיצויים, גדול מערך הפדיון למעסיק.
 
ערך פדיון פיצויים למעסיק - מיועד עבור המעסיק, לצורך חישוב השלמה של פיצויים, בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, בכפוף לחבות המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים לעובד, במקרים בהם נדרשת השלמה על פי החוק או על פי הסכם העבודה. (נדגיש כי יש מקרים בהם המעסיק אינו נדרש לבצע השלמה ואז אין לו צורך בנתון זה...). (במילים אחרות - ערך הפדיון המשמש לצורך התחשבנות המעסיק עם העובד בגין זכאות העובד לפיצויים).
 
  
ערך פדיון פיצויים למס - מיועד עבור העובד, לצורך התחשבנות עם מס הכנסה, על כספי הפיצויים המשולמים לו בעת ניתוק יחסי עובד מעביד.
 
   
מה לרשום בטופס 161 ?
 
בטופס 161 יירשם ערך פדיון פיצויים למס בלבד ולא ערך פדיון פיצויים למעסיק.
 
 
איזה מהסכומים משמש לצורך חישוב "השלמה ל- 100%" ? (ראה התייחסות נוספת מעלה)
 
לצורך חישוב השלמת פיצויים, בהתאם לחבות המעביד לתשלום פיצויי פיטורים, מביאים בחשבון את הסכום המוגדר כערך פדיון פיצויים למעסיק ולא הסכום המוגדר כערך פדיון פיצויים למס.
 
 
דגשים
 
שימו לב, נושא זה מוגדר בצורה מפורשת במסגרת תנאי פוליסת ביטוח המנהלים. מבלי להיכנס לכל הוראות החוק, לכל תנאי הפוליסות, לתקנות הרלבנטיות ולפירוט כל השינויים שחלו בנושא זה במהלך השנים, באופן מעשי, כך יש לפעול !
 
בקצרה, הפער בין ערכי הפדיון נובע מההבדל בין אופן החישוב "הרגיל" של ערך פדיון הפיצויים למעסיק לבין אופן החישוב של ערך פדיון הפיצויים לצרכי מס - כפי שהם מוגדרים בתנאי הפוליסה. פער שמקורו ברווחים על כספי הפיצויים המועברים באופן שוטף לסעיף התגמולים בפוליסה.
 
 
מאחר ופוליסת ביטוח מנהלים הינה חוזה לכל דבר ועניין - המעסיק אינו רשאי לפעול בניגוד להוראות החוזה ! (אלא אם כן, עניין זה הוגדר באופן אחר בצורה מפורשת בכתב וכחלק בלתי נפרד מפוליסת ביטוח המנהלים בעת הצטרפות העובד המבוטח לפוליסה, (מה שלא קורה בדרך כלל....)).
 
זו הסיבה לכך, שמומלץ לכל עובד, לבקש מהמעסיק, בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, לצרף לטופס 161 הנמסר לו על ידי המעסיק - העתק מכתב חברת הביטוח אשר שימש את המעסיק לצורך ביצוע ההתחשבנות עם העובד על כספי הפיצויים והדיווח למס הכנסה.
  
מומלץ לוודא כי המעסיק אכן פעל בהתאם לאמור במכתב חברת הביטוח ועשה את כל החישובים בהתאם לערך הפדיון המתאים.


 
ערך פדיון פוליסת ביטוח מנהלים - לפי תקנה 46 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.