דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי

קו הפרדה אדום

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

  
פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 - חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי  לחץ לצפיה - קובץ PDF.

נחדד, נדגיש ונדייק - 

במסגרת פסק דין זה מדובר בהתייחסות לפוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים שהופקו לפני יום 1 בינואר 2004סוג הפוליסות בהן ניתן לראות בטופס עזר למילוי טופס 161 המתקבל מחברת הביטוח במעמד סיום העבודה, שני ערכי פדיון שונים - ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

מדובר בפוליסות ביטוח מנהלים בהן בוצעו הפקדות גם לרכיב פיצויים וגם לרכיב תגמולים.

מדובר במקרה בו העובד אינו חתום על הסכם עבודה לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (דהיינו שסעיף 14 אינו חל עליו) וזכאי להשלמת פיצויים, ככל שנדרשת השלמה.

ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין:

"סיכום ביניים מלמד, אפוא, כי בהתאם להוראות הפוליסה, חישוב ערך פדיון מרכיב הפיצויים במערכת יחסי עובד (מבוטח) – מעסיק (בעל הפוליסה), אינו כולל את התשואה הריאלית של כספי הפיצויים – דהיינו: התשואה העולה על קרן ההפקדות בתוספת הפרשי הצמדה למדד – אשר "הוסטה" למרכיב התגמולים ואין לזקוף אותה על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד ממעסיקו. 

להוראות אלה יש, ככלל, תוקף במערכת היחסים שבין העובד למעסיקו, חרף התוצאה הקשה מנקודת ראותו של המעסיק, אשר אינו נהנה מהתשואה הריאלית של מרכיב הפיצויים שאלמלא ההוראה בפוליסה היה נזקף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, וחרף "הזכייה הכפולה" של העובד (התשואה הריאלית מועברת לחשבון התגמולים והמעסיק נדרש לשלם לידי העובד פעם נוספת, כמפורט לעיל, השלמת פיצויי פיטורים באותו סכום)".

"הקביעה לפיה להוראת הפוליסה יש, ככלל, תוקף, אינה סוף פסוק. דיני הביטוח הם ענף של דיני החוזים. פוליסת הביטוח היא, לפיכך, חוזה שעליו חלים דיני החוזים בכפוף לקביעה אחרת מפורשת בחוק (ראו לדוגמה: סעיף 38 לחוק חוזה הביטוח). דרכי כריתת חוזה הביטוח אינן מוסדרות בחוק חוזה הביטוח וחלות בגינן, לפיכך, הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970... 

בנסיבות אלה, מעסיקים שהתקשרו בחוזה ביטוח הכולל הוראות מקפחות, לטענתם, עשויים להעלות טענות על פגם בחוזה הביטוח לפי פרק ב' לחוק החוזים או כל טענה מתאימה אחרת לרבות טענות על ביטול חלקי לפי סעיף 19 לחוק החוזים. 

העלאת הטענות תחייב, מטבע הדברים, פרישת תשתית עובדתית והתמודדות עם ההיבטים המשפטיים המורכבים של הסכם שקויים במרוצת השנים ושל הסכם משולש שהוראותיו עוצבו על ידי מי שאינו צד למחלוקת..."

"... ככל שקיים הסכם בין בעלי הדין, בין במפורש ובין מכללא, הקובע כי מתכונת ההתחשבנות בגין השלמת פיצויי פיטורים תהיה שונה, יהיה מקום לבחון את ההוראות השונות בהתאם לכללי הפרשנות וברירת הסכמים, תוך מתן משקל למכלול הנסיבות ובהן "חולשת" ההוראה החוזית בפוליסה שגובשה על ידי צד שלישי, תכלית החיסכון במרכיב הפיצויים וכלל הסוגיות הרלוונטיות... ".

"הנה כי כן, חרף קביעתנו לפיה להוראות הפוליסה, ככלל, תוקף במערכת היחסים בין בעלי הדין, ניתן לתקוף את תחולתן באופן פרטני, בהיותן הוראות הפועלות במישור החוזי, הן במישור הפגמים שבכריתת חוזה והן במישור של קיומן של הוראות הסכמיות אחרות במערכת יחסי העבודה הקובעות אחרת".

הערות שלנו: דהיינו ככל שלמעסיק יש טענות על פגם שנפל בחוזה הביטוח, הוא יכול לנסות לטעון טענות אלו ואולם הוא יצטרך להוכיח זאת. ככל שקיים הסכם בין המעסיק לבין העובד הקובע מתכונת התחשבנות שונה מזו הקבועה בפוליסת ביטוח המנהלים, ניתן יהיה לבחון את הנושא. 

זה המקום להסב את תשומת הלב להתייחסות אחרת של בית הדין הארצי לעבודה במקרה שונה - בעל מאפיינים שונים - פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 12214-11-18 - מיום 05/04/2020 - אריה סאלם נגד הוט מובייל בע"מ - בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק.


פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - סע"ש 47735-05-15 מיום 14/10/2018 - דורית לוי נגד מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ - בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.


 
ערך פדיון פוליסת ביטוח מנהלים - לפי תקנה 46 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס - מה ההבדל בין ערך פדיון פיצויים למעסיק לבין ערך פדיון פיצויים למס ? ולמה כל אחד מהם משמש ? (ביטוח מנהלים).
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.