דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ?

קו הפרדה אדום

מהו המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020


להלן ציטוט מתוך פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 - חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי -  המתייחס למועד החוקי למסירת טופס 161 לעובד - 

"הוראות סעיף 20 הוספו לחוק הגנת השכר בתיקון מס' 12 לחוק שנתקבל בחודש מרץ 1977 . בעשרות השנים שחלפו חלו שינויים מהותיים בסדרי תשלום פיצויי פיטורים. לכל העובדים מועברים כיום, מכוח דין, תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל. 

שחרור כספי הפיצויים מחייב על פי דיני המס המצאת טפסי 161 (דיווח מעסיק) ו- 161א (דיווח עובד). המצאת הטפסים אינה יכולה להתבצע ביום סיום העבודה כמצוות סעיף 20(א)(1) לחוק הגנת השכר ולא ניתן להעבירם לקופת הגמל אף תוך 15 ימים בהתאם להקלה המוקנית למעסיק מכוח סעיף 20(ה) לחוק. 

הטעם לכך פשוט: על המעסיק להעביר תשלומים לקופת הגמל גם בגין חודש העבודה האחרון של העובד ועליו לעשות כן עד ליום ה – 15 בחודש העוקב (תקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד – 2014). רק לאחר ביצוע התשלום יעלה בידה של קופת הגמל לערוך את חישוב הפיצויים הצבורים בקופה ולהעבירו למעסיק על מנת שהמעסיק ימלא טופס 161 ויחשב את סכום ההשלמה (במידת הצורך). 

בהקשר זה נבהיר, כי למתן הוראת שחרור לקופה ללא צירוף טופס 161 אין כל נפקות מאחר ש"השובר" לתשלום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לספק לקופה הוא טופס 161 והקופה אינה רשאית לפעול בלעדיו (דב"ע (ארצי) נג/ 3-234 ברקן – טלדייין אינטרקונטיננטל בע"מ, פד"ע כז 189 (1994)). 

בכך אין די. החל משנת 2006 נדרש העובד להגיש דיווח נפרד (טופס 161א), בהמשך לטופס 161 , כתנאי לסיווג הפיצויים כמענק הפטור ממס עד לתקרה הנקובה בסעיף 9(7א) לפקודה ולהחלת הסדרי רצף פיצויים ורצף קצבה (ראו: סעיף 2 לחוזר מס הכנסה 4/2006 – משפטית / שומה; סעיף (27) לדברי ההסבר למילוי טופס 161)".


חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161

חובה על המעסיק להעביר עותק של טופס 161 לקופת הגמל - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
לשחרר את העובד מהשבי - חובה למסור לעובד טופס 161 ! - קריאה למחוקק לתקן את חוק הגנת השכר - מאמר שפורסם בכלכליסט כבר בשנת 2010 !
 


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.