דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מהו פרק הזמן הרצוי שבין מועד העברת טופס 161 החדש על ידי המעסיק לעובד (לצורך מילוי חלק ב') לבין מועד השלמת חלק ג' בטופס 161 החדש על ידי המעסיק ?

קו הפרדה אדום

המלצת רשות המסים מיום 28/06/2023

במסגרת מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום 28/06/2023 - טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה - עדכון ודגשים נוספים (ראה המכתב המלא בקישור) בסעיף ג - 2 - ממליצה רשות המסים כך:

"באשר לפרק הזמן הרצוי שבין מועד העברת הטופס החדש על ידי המעסיק לעובד (לצורך מילוי חלק ב'), לבין מועד השלמת חלק ג' בטופס על ידי המעסיק; נראה כי על מנת שהמעסיק יוכל לעמוד בחובה המוטלת עליו מכוח הדין לעניין מועד תשלום פיצויי הפיטורים ומאידך, על מנת שלרשות העובד יעמוד פרק זמן סביר לקבל את החלטותיו, על המעסיק למלא את חלק ג' בטופס החדש במועד המוקדם מבין:

א. המועד שבו העובד החזיר למעסיק את הטופס החדש.

ב. 10 ימים מהיום שבו העביר המעסיק לעובד את הטופס החדש".

הערה שלנו: יש לשים לב כי מדובר ב"המלצה" של רשות המסים ולא בהנחיה של רשות המסים בעלת תוקף משפטי מחייב. יש לשים לב שרשות המסים עושה שימוש במילים "פרק הזמן הרצוי..", "נראה כי על מנת...", שכן אין היא באה לתת הנחיות הבאות להחליף את הוראות הדין באשר לחבות המעסיק לשלם פיצויי פיטורים במועד שנקבע לכך בחוק ובפסיקה / באשר לחובת המעסיק למסירת טופס 161 לעובד במועד שנקבע לכך בחוק ובפסיקה.


טופס 161 - כל ההנחיות

חובה על המעסיק למסור את טופס 161 לפקיד השומה - סעיף 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993

תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.