דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם יש להביא בחשבון גם את הרווחים שנצברו על כספי הפיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים בעת חישוב השלמת פיצויים לעובד ?

קו הפרדה אדום

עמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 05/12/2019

  
נדייק, השאלה עליה נתבקשה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון להשיב היא האם התשואה שנצברה בגין מרכיב פיצויי הפיטורים שהפקיד המעסיק בפוליסת ביטוח מנהלים משתתפת ברווחים שהופקה לפני יום 1 בינואר 2004 נחשבת לחלק מצבירת כספי הפיצויים בפוליסה, באופן המפחית או המאיין את חבות המעסיק בתשלום השלמת פיצויי פיטורים ?

להלן קישור לעמדה - עמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת ע"ע 29744-11-18 - מיום 05/12/2019 - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

נחדד ונדגיש - 

מדובר בהתייחסות לסוג הפוליסות בהן ניתן לראות בטופס עזר למילוי טופס 161 המתקבל מחברת הביטוח במעמד סיום העבודה, שני ערכי פדיון שונים - ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

מדובר בפוליסות ביטוח מנהלים בהן בוצעו הפקדות גם לרכיב פיצויים וגם לרכיב תגמולים.

מדובר במקרה בו העובד אינו חתום על הסכם עבודה לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (דהיינו שסעיף 14 אינו חל עליו) וזכאי להשלמת פיצויים, ככל שנדרשת השלמה.

מדובר בעמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 05/12/2019 שניתנה במסגרת הליך משפטי - ראה פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 - חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי -  בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך העמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון - 

"כבר בפתח הדברים יאמר בתמצית, כי לעמדת הרשות, במקרים כגון במקרה הנדון בהליך דנן, כאשר מדובר בקופות ביטוח שהופקו לפני יום 1 בינואר 2004 , במסגרתן הסכימו הצדדים ליחסי העבודה כי העובד יבוטח בקופת ביטוח מסוג זה, מרכיב הפיצויים לעניין חבות המעסיק בפיצויי פיטורים יהיה בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסה, דהיינו לכל היותר סך הפרמיות ששולמו לקופה כשהן צמודות למדד".

"עד לשנת 2004 , שווקו בישראל קופות ביטוח המכונות "משתתפות ברווחים". במסגרת פוליסת הביטוח של אותן קופות נקבע, בין היתר, סעיף הקובע כי בערך מרכיב הפיצויים הפדיון יהיה שווה לכל היותר לסך הפרמיות ששולמו לקופת הגמל כשהן צמודות למדד".

"משמעותו של תנאי זה, הנה שאם תשואת מסלול ההשקעות בפוליסה גבוהה משיעור עליית המדד באותה תקופה, הרי שמרכיב הפיצויים בפוליסה יהיה שווה לסך ההפקדות למרכיב הפיצויים כשהן צמודות למדד, ואילו ההפרש שיהיה בין ההפקדות הצמודות למדד לבין ההפקדות הצמודות לתשואת ההשקעות, ישויך למרכיב התגמולים בפוליסה".

"... הרי שהוראה זו בכל הנוגע למרכיב הפיצויים לקופת ביטוח מסוג "משתתפת ברווחים" מחייבת את המעסיק".

זה המקום להסב את תשומת הלב להתייחסות אחרת של בית הדין הארצי לעבודה במקרה שונה - בעל מאפיינים שונים - פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 12214-11-18 - מיום 05/04/2020 - אריה סאלם נגד הוט מובייל בע"מ - בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק.


ערך פדיון פוליסת ביטוח מנהלים - לפי תקנה 46 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.