דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טבלת השוואת מוצרים: פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, קופת גמל "תיקון 190"

קו הפרדה אדום


ניהול
מוצר חיסכון / השקעה גוף מנהל איפה הכסף דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה עלויות ניהול ישירות נוספות על שם מי החשבון האם ניתן לקבוע מוטבים איפה רואים את כל מסלולי ההשקעה והיסטוריית התשואות ?
פוליסת חיסכון חברת ביטוח פוליסה אין יש. מדיניות דמי הניהול בהתאם לסכום הצבירה - יש לקבל הצעה ספציפית אין בעל הפוליסה (יחיד) ואולם בחלק מהחברות ניתן להגדיר שני בעלי פוליסה כן ביטוח נט
קופת גמל להשקעה חברה לניהול קופות גמל קופת גמל אין יש. מדיניות דמי הניהול בהתאם לסכום הצבירה - יש לקבל הצעה ספציפית אין העמית (יחיד) (כולל קטין) כן גמל נט
קרן השתלמות נזילה במעמד עצמאי חברה לניהול קופות גמל קרן השתלמות אין יש. מדיניות דמי הניהול בהתאם לסכום הצבירה - יש לקבל הצעה ספציפית אין העמית (יחיד) (לשים לב, רלבנטי לעמית עצמאי בקה"ל נזילה) כן גמל נט
קופת גמל "תיקון 190" חברה לניהול קופות גמל או חברת ביטוח קופת גמל או פוליסה אין יש. מדיניות דמי הניהול בהתאם לסכום הצבירה - יש לקבל הצעה ספציפית אין העמית (יחיד) / בעל הפוליסה (יחיד) כן גמל נט / ביטוח נט
תיק השקעות (ניהול תיקים) בית השקעות חשבון בנק אין 1 מדיניות דמי הניהול בהתאם לגודל התיק המנוהל, סוג התיק (תיק קרנות לעומת תיק ניירות ערך), סוג ההשקעה ולגבי קרנות, סוג הקרן - יש לקבל הצעה ספציפית מבית ההשקעות ייתכנו עמלות נוספות כגון עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת, דמי ניהול חשבון בנק ניתן לנהל תיק השקעות גם בבעלות משותפת על שם כמה בני אדם (לדוגמא: בני זוג, הורה וילד..) וגם על שם חברה בע"מ... לא אין מאגר מידע רשמי
(1) ייתכנו השקעות ייחודיות בהן המשקיע משלם דמי ניהול במעמד ביצוע ההשקעה המכונים upfront
הפקדה ניוד והעברה משיכה
מוצר האם ניתן לבצע גם הפקדה שוטפת ? הפקדה מינימלית הפקדה מקסימלית מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס מעבר בין גופים ללא אירוע מס נזילות תנאי משיכה נוספים משיכה לשיעורין 2
פוליסת חיסכון ניתן אין אין כן לא, על מנת לעבור מחברת ביטוח א' ל- ב', חייבים לבצע פדיון של הפוליסה נזיל אין ניתן
קופת גמל להשקעה ניתן אין 79,005 ₪ לשנה (נכון לשנת 2024) כן כן נזיל אין ניתן
קרן השתלמות נזילה במעמד עצמאי ניתן אין אין כן כן נזיל אין (יש לשים לב שמדובר בקה"ל נזילה במעמד עצמאי) ניתן
קופת גמל "תיקון 190" ניתן (ואולם לא בכל הגופים!) ראו הערה 3 ראו הערה 4 כן כן ראו הערה 5 ראו הערה 5 ניתן (ואולם לא בכל הגופים!)
תיק השקעות (ניהול תיקים) לא ניתן יש, בהתאם למדיניות בית ההשקעות ולסוג התיק אין לא תלוי בסוג ההשקעה ואולם ככלל - ניתן להעביר את ייפוי הכח לניהול התיק למנהל השקעות אחר ללא מימוש ניירות הערך תלוי בסוג ההשקעה ואולם ככלל - נזיל ייתכנו בהשקעות ייחודיות לא ניתן
(2) משיכה לשיעורין - משיכת סכום קבוע בכל חודש בהוראת קבע "הפוכה" (החוסך יכול ליצור לעצמו "תקציב חודשי", אנונה, זו לא פנסיה!)
(3) לעניין הפקדה מינימלית יש לשים לב כי עד לסכום של כ- 38,412 ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2024) מדובר בהפקדה ל- "קצבה מזכה" ולא ל- "קצבה מוכרת" ! (על כספי קצבה מזכה חלים כללי מיסוי אחרים).
(4) נקבע מנגנון לחישוב תקרה בהחלטת מיסוי מס' 6849/15 מיום 05/05/2015 ואולם אין טעם לפרט מאחר ומדובר במיליוני שקלים.
(5) משיכת כספים מקופת גמל "תיקון 190" - בהתייחס לשכבה הראשונה של כספי "הקצבה המזכה" חלים כללי המיסוי החלים על משיכת כספי תגמולים מסוג קצבה, במידה ורוצים למשוך אותם במזומן ולא כקצבה חודשית, ניתן לעשות זאת כהיוון קצבה מזכה פטור ככל שיש יתרת הון פנויה לכך או כהיוון חייב במס שולי, תוך עמידה בכל התנאים, לדוגמא, גיל פרישה, הוכחת קצבה מינימלית (כ- 5,012 ש"ח לחודש נכון לשנת המס 2024). בהתייחס לשכבה מעל, של כספי "הקצבה המוכרת" עדיין צריכים לעמוד בתנאים כגון הוכחת קצבה מינימלית ואולם הגיל המינימלי הינו 60 לגבר ולאישה. בהתייחס לאופן מיסוי הרווחים שמקורם בהפקדה לקצבה מוכרת ראו בהמשך מטה.
מיסוי אפשרות לניוד לצורך קבלת קצבה קבלת הלוואה הערות
מוצר שיעור המס על הרווחים עיתוי חישוב ותשלום המס קיזוז הפסדים לצרכי מס הטבות מס הוראות מיוחדות במקרה פטירה
פוליסת חיסכון 25% (על הרווח הריאלי) בעת משיכה ורק על הרווח היחסי הנמשך לא ניתן לבצע קיזוז מול אפיקי חיסכון והשקעה אחרים הטבות מס לגמלאים עד וכולל ילידי שנת 1948 - ראו הערה 6 אין הוראה מיוחדת, כללי המיסוי החלים על בעל הפוליסה חלים על המוטב לא ניתן לקבל בכפוף לתנאי חברת הביטוח המשתנים מעת לעת
קופת גמל להשקעה 25% (על הרווח הריאלי) בעת משיכה על החלק היחסי הנמשך לא ניתן לבצע קיזוז מול אפיקי חיסכון והשקעה אחרים אפשרות לצבור כספים לטובת קבלת קצבה "מוכרת" ובכך להימנע מתשלום מס על הרווחים כל אחד מהמוטבים רשאי להעביר את חלקו לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה - ראו הערה 7 החל מגיל 60 ניתן לנייד את הכספים לקופה משלמת קצבה ולקבל קצבה "מוכרת" (קצבה פטורה ממס) ניתן לקבל בכפוף לתנאי הגוף המנהל המשתנים מעת לעת
קרן השתלמות נזילה במעמד עצמאי 25% (על הרווח הריאלי) למעט רווחים שמקורם ב"הפקדה המוטבת" הפטורים ממס בעת משיכה על החלק היחסי הנמשך לא ניתן לבצע קיזוז מול אפיקי חיסכון והשקעה אחרים פטור ממס על הרווחים שמקורם ב"הפקדה מוטבת" אין הוראה מיוחדת, כללי המיסוי החלים על העמית חלים על המוטב על פי תקנות הניוד, בתנאים מסויימים, ניתן לנייד קרן השתלמות לקופה משלמת קצבה (אין מדובר ב"קצבה מוכרת" כהגדרתה בחוק) ניתן לקבל בכפוף לתנאי הגוף המנהל המשתנים מעת לעת
קופת גמל "תיקון 190" 15% (על הרווח הנומינלי) - ראה פירוט 8 בעת משיכה על החלק היחסי הנמשך לא ניתן לבצע קיזוז מול אפיקי חיסכון והשקעה אחרים אפשרות לצבור כספים לטובת קבלת קצבה "מוכרת" ובכך להימנע מתשלום מס על הרווחים בהתייחס לכספי הקצבה המוכרת - נכון להיום בפרקטיקה במקרה ונפטר העמית טרם מלאו לו 75 שנים הרווחים יהיו פטורים ממס. כמו כן כל אחד מהמוטבים רשאי להעביר את חלקו לחשבון חדש בקופת גמל - ראו הערה 11 ניתן לנייד את הכספים לקופה משלמת קצבה ולקבל קצבה "מוכרת" (קצבה פטורה ממס, בהתייחס לחלק שמעבר להפקדה לקצבה מזכה) ניתן לקבל בכפוף לתנאי הגוף המנהל המשתנים מעת לעת
תיק השקעות (ניהול תיקים) עד 25% - ראה פירוט 9 בעת מכירת ניירות ערך, בעת קבלת דיבידנד, ריבית או דמי ניכיון כן (מצריך הגשת דוח שנתי למס הכנסה) ראה פירוט 10 אין הוראה מיוחדת, כללי המיסוי החלים על המשקיע חלים על היורש לא ייתכן ויכול לשמש כבטחונות לקבלת הלוואה - בכפוף למדיניות הבנק
(6) הטבות המס לגמלאים לפי סעיף 125ד ולפי סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה ניתנות לגמלאים העומדים בכל התנאים כמפורט באותם הסעיפים והן רלבנטיות ל - עד וכולל ילידי שנת 1948. יש לשים לב כי על מנת ליהנות מהטבות מס אלו, מעבר לעמידה בכל התנאים, יש לממש רווחים בשנת המס ולהגיש דוחות שנתיים למס הכנסה.
(7) כל אחד מהמוטבים רשאי לבקש להעביר את חלקו בקופת הגמל להשקעה לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו (וזאת כמובן מבלי שהעברת הכספים לחשבון חדש תגרור חיוב במס על הרווחים, מיסוי על הרווחים יחול בעתיד בעת משיכת הכספים במזומן או לא יחול בכלל במידה והמוטב שהוא העמית בחשבון החדש, יבחר בעתיד לקבל קצבה מוכרת מכספים אלו).
(8) 15% (על הרווח הנומינלי) בהתייחס לרווחים שמקורם בהפקדה לקצבה המוכרת (שמעל תקרת ההפקדה לקצבה מזכה), למעט מקרים בהם העמית בחר לממש יתרת פטור המגיעה לו על היוון קצבה מזכה לטובת היוון קצבה מוכרת. לגבי כספי הקצבה המזכה ראה כללי מיסוי בעמוד קודם.
(9) עד 25% על רווח הון ריאלי (או עד שיעור של 15% מהרווח, במידה ומדובר בנייר ערך שאינו צמוד), דיבידנד - 25% , קרן נאמנות - 25%, ריבית ודמי ניכיון - עד 25% ( או בשיעור של 15% על ריבית על נכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר).
(10) ככלל, יחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס ויש לו הכנסה חייבת במס מרווח הון, אם אין לו כלל הכנסות חייבות במס נוספות או ההכנסות החייבות במס הנוספות אינן מגיעות לסך של 193,800 ₪ בשנת המס 2024, הוא יכול במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה "לנצל" את מדרגות המס הנמוכות הרלבנטיות להן הוא זכאי בשיעורים של 10% , 14% ו- 20% בלבד גם על רווח הון ! (או מה שנותר מהן לאחר שהביא בחשבון את ההכנסות החייבות במס הנוספות במידה ויש לו). לגבי ריבית ודמי ניכיון - ככלל, באופן דומה להכנסה מרווח הון ריאלי, גם יש אפשרות "לנצל" מדרגות מס נמוכות יותר (כאשר לגבי ריבית על נכס לא צמוד הדבר נתון לפרשנות ואולם בפועל היא אינה מקובלת על רשות המסים).
(11) כל אחד מהמוטבים רשאי לבקש להעביר את חלקו בקופת הגמל לחשבון חדש בקופת גמל על שמו (וזאת כמובן מבלי שהעברת הכספים לחשבון חדש תגרור חיוב במס על הרווחים, מיסוי על הרווחים יחול בעתיד בעת משיכת הכספים במזומן או לא יחול בכלל במידה והמוטב שהוא העמית בחשבון החדש, יבחר בעתיד לקבל קצבה מוכרת מכספים אלו).

מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מכל סוג שהוא. אין מדובר בייעוץ השקעות, אין מדובר בייעוץ פנסיוני, אין מדובר בייעוץ מס, אין מדובר בייעוץ משפטי. בהחלט ייתכן ונפלו טעויות או אי דיוקים במאמר, אין מדובר ברשימה סגורה של פרמטרים להשוואה בהחלט ייתכן חוסר במידע או המידע לא מעודכן, המידע המחייב היחיד הוא זה המתקבל מהגופים הרלבנטיים, חברות הביטוח, החברות לניהול קופות גמל, רשות המסים ומשרד האוצר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה עם איש מקצוע מתאים. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.