דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות

קו הפרדה אדום

מכתב שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי - לרבות תזכורות חוזרות לקבלת מענה - במועדים הבאים: 10/06/2016, 26/07/2016, 06/09/2016, 17/02/2019, 09/12/2020, 15/04/2022 ולרבות המענה שנתקבל לראשונה ביום 19/10/2022 בעל פה מהמוסד לביטוח לאומי.

 
 
ראו העתק מכתב שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי - ביום 10/06/2016 - קובץ pdf - תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
 
עדכונים:
 
מאחר ולא נתקבלה כל תגובה לפנייתנו, נשלחו תזכורות חוזרות בימים -  26/07/2016, 06/09/2016, 17/02/2019, 09/12/2020, 15/04/2022.

במשך למעלה מ- 6 שנים מר ברזני יגאל התעלם לחלוטין מכל פניותינו, מביך ומקומם.

ראו העתק מכתב תזכורת אחרון שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי, ביום 15/04/2022 - קובץ pdf - תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות - תזכורת.

עדכון מיום 19/10/2022:
 
ביום 19/10/2022 לראשונה נתקבל מענה בעל פה מהמוסד לביטוח לאומי בסיוע גברת יקרה, רואת חשבון, מומחית לסוגיות הביטוח הלאומי המובילה בתחומה לנו אנו חייבים תודה גדולה, שכן ללא התערבותה, מאז 10/06/2016 ועד היום, במשך למעלה מ- 6 שנים לא זכינו למענה לכל פניותינו החוזרות למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי. 

לפי המענה שנתקבל לראשונה בעל פה ביום 19/10/2022 מהמוסד לביטוח לאומי – נכון להיום, לפי הוראות החוק, הכנסה מקצבה מוכרת כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, הפטורה ממס הכנסה, אינה פטורה מדמי ביטוח בטרם הגיע המבוטח לגיל הפרישה, כלומר היא חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד גיל הפרישה הקבוע בחוק כמו כל "פנסיה מוקדמת" אחרת, כמובן למעט פטור הניתן למבוטחים מסויימים (עקרת בית או אלמנה בת קצבה או אדם נכה, כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי) וכמובן עד לתקרת ההכנסה לחיוב בדמי ביטוח. 

ביטול החבות בתשלום דמי ביטוח יכול להיעשות רק באמצעות הליך חקיקה (שינוי הוראות החוק בכנסת). 

נעיר כי לעניין חובת ניכוי במקור של דמי הביטוח הלאומי וחובת תשלום דמי הביטוח –  

כאמור בסעיף 345ב(ד) לחוק הביטוח הלאומי - מי שמשלם פנסיה מוקדמת ינכה את דמי הביטוח לפי סעיף זה מהפנסיה המוקדמת, במקור, ויעבירם למוסד במועד התשלום החל לגבי עובד לפי הוראות סעיף 353. 

נחדד ונדגיש כי לפי ההגדרה של "פנסיה מוקדמת" לעניין סעיף 345ב – "קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה, מלא או חלקי", חובת הניכוי במקור של דמי הביטוח חלה על "פנסיה מוקדמת" כהגדרתה זו בלבד, דהיינו במקרים אחרים כמו לדוגמא קצבה המשתלמת מפוליסת ביטוח פרטית, אין חובת ניכוי במקור על משלם הפנסיה אבל עדיין יש חובת תשלום דמי ביטוח החלה ישירות על המבוטח עצמו. 

כאמור בחוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1469) מיום 15/07/2019 - חובת תשלום דמי ביטוח הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה – "בסוף כל שנה יבדקו כל דיווחי הפנסיה שהתקבלו בדיווח 126 של השנה הקודמת, שלא נוכו מהם דמי ביטוח. במקרים בהם המבוטח אינו פטור מתשלום דמי ביטוח, תישלח המערכת באופן אוטומטי הודעת ברור עבור הכנסה זו. למבוטח יינתן פרק זמן של 60 יום להגיב, ובסיומם יחויב בדמי ביטוח", כמו כן, "יש לפעול לגביית דמי הביטוח באופן ישיר מהמבוטחים". 

כלומר בין אם משלם הפנסיה ניכה במקור ובין אם לא, תבוצע בדיקה של החבות בתשלום דמי ביטוח על ידי המוסד לביטוח לאומי, על הכנסה מקצבה בטרם הגיע המבוטח לגיל הפרישה. 

לאור האמור, אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב לכך שכאשר בוחנים את האפשרות לקבלת קצבה מוכרת מ"תשלומים פטורים" לפני גיל פרישה - יש להביא בחשבון גם את הניכויים הללו, עד גיל הפרישה.

נסיים בקריאה למחוקק לטפל בנושא בהקדם בהליך חקיקה מסודר כנדרש שכן המצב הנוכחי אינו עולה בקנה אחד עם "כוונת המשורר" לפיה, קצבה מוכרת תהא פטורה מכל סוג של מס.קופת גמל לפי תיקון 190

עדכון 02/2019 - הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019.

אישור ניכוי מס במקור על קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות שנעשו בין השנים 2000 עד 2012 - הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 96
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.