דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אישור ניכוי מס במקור על קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות שנעשו בין השנים 2000 עד 2012

קו הפרדה אדום

הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 96

  

לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור והזכאות לפטור ממס מכוח סעיף 9א(ב1) לפקודה בגין קצבה מוכרת, יש להציג את סכום התשלומים הפטורים, כהגדרתם בסעיף 9א לפקודה, אשר הופקדו לטובת העמית בקופות הגמל וסווגו על ידי קופת הגמל כתשלומים פטורים.

הנחיות בדבר אופן הדיווח הנדרש ודרך אפיון התשלומים הפטורים מפורטות, בין היתר בהוראות חוזר מס הכנסה 07-2000 הטבות מס לחסכון לטווח ארוך - חוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000 (שינינו במקצת את נוסח ההבהרה כאן על מנת לקשר לחוזר הרלבנטי).

כך, בסעיף 3.10 לחוזר נכתב כמפורט להלן: "...יצויין כי בהעדר דיווח כאמור של המעסיק לקופת הגמל, רשאי העובד עצמו להמציא את המידע המידע הנחוץ לקופת הגמל (תלושי משכורת וטופס 106). 

אנו שבים ומדגישים כי בהעדר פירוט מלא, כמבוקש לעיל, ובמיוחד בדבר מיסוי חלק הפקדות המעסיק שהופקד לאותה קופת גמל (בהתאם להוראת סעיף 3(ה3), לא תוכל קופת הגמל להתייחס לסכומים כאל "תשלומים פטורים" המהווים בסיס לחישוב קצבה מוכרת". 

בהתאם לאמור בהוראות החוזר, בהיעדר דיווח כנדרש, רשאי העובד לפנות לקופת הגמל, בצירוף מסמכים מאמתים, ולבקש מקופת הגמל לאפיין את סכומי ההפקדות כנדרש.


(הערה שלנו: במילים פשוטות גם בהבהרה זו רשות המסים מטילה את האחריות על העובד ועל קופת הגמל ולא לעל פקיד השומה לעניין חישוב הקצבה המוכרת).

היוון קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
 
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

 

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-15 - מיום 22/12/2021 - מומלץ להסב את תשומת הלב להוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.