דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה

קו הפרדה אדום

חוזר מס הכנסה מס' 78/5

עדכון מיום 02/06/2022 חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - מחליף את הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה !!!


כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה - חוזר מס הכנסה מס' 78/5 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.3. הוראות לגבי פריסת סכומים הנ"ל למספר שנות מס כלולות בסעיפים 8(ג)(3) ו- 9א(ד) לפקודה.


לפי האמור בסעיפים אלה רשאי הנישום לבקש פריסת הסכומים החייבים במס למספר שנות מס קודמות או למספר שנות מס הבאות. הפריסה למספר שנים קודמות ניתנת להיעשות עפ"י בקשת הנישום ואין לכך צורך באישור מיוחד.

את הסכומים ניתן לפרוס, בחלקים שווים, לתקופה עד שש שנים הכוללת את שנת המס בה נתקבלו סכומים אלה. חישוב המס יעשה לפי שיעור המס השולי החל לאחר צירוף כל חלק כזה להכנסות אחרות שהיו לנישום באותן שנים.

אם יש לנישום תיק יש לבסס חישוב זה על המסמכים שבתיק (שומות או דו"חות הנישום על הכנסתו). אם אין לנישום תיק יש לבקשו להמציא פירוט הכנסותיו באותן שנים. לאחר קביעת סכום המס המגיע יש להורות למשלם הסכומים על ניכויו במקור.

לגבי פריסת הסכומים החייבים במס למספר שנות מס הבאות, אף זאת לפי בקשת הנישום, דרוש אישור נציב מס הכנסה. הסמכות להפעלה זו מואצלת בזה לפקידי השומה, כפוף למפורט להלן:

3.1 לגבי כל ארבע שנות עבודה (משנות העבודה לגביהן משולם מענק הפרישה או לגביהן נוצרה הזכות לקיצבה) תאושר שנת פריסה אחת, אך לא תאושר פריסה לתקופה העולה בסך הכל על שש שנות מס (כולל שנת המס בה נתקבל המענק או בה הוון חלק מהקיצבה) ובתנאי שהסכום החייב במס לגבי כל שנת מס פרט לשנת הפריסה האחרונה לא יפחת מ- 20,000 ל"י.


3.2 אם מספר שנות העבודה לא עלה על ארבע אין לאשר פריסה ואת הסכום החייב במס יש לראות כהכנסה בשנה בה נתקבל.


3.3 כאמור יש להביא תמיד בחשבון את שנת המס בה פרש הנישום. אולם לגבי נישום שביקש פריסת הסכום החייב במס לשנות המס הבאות ותאריך פרישתו מעבודה היה בשלושת החודשים האחרונים של שנת המס, ניתן יהיה, לפי בקשתו, לקבוע את השנה הראשונה שלאחר הפרישה כשנה הראשונה לפריסת הסכום החייב במס.

דוגמאות:

א. עובד פרש מעבודה בחודש פברואר 1977 אחרי 30 שנות עבודה, קיבל מענק פרישה אשר חלק ממנו בסך – 150,000 ל"י חייב במס וביקש פריסת חלק זה למספר שנות מס באות, עפ"י האמור ב- 3.1 לעיל תותר פריסה לשש שנות מס – 25,000 ל"י לכל שנה ועפ"י האמור ב- 3.3 לעיל ניתן יהיה להתחיל את תקופת הפריסה בשנת המס 1977. תקופת הפריסה תצא אפוא שנות המס 1976 – 1981 או שנות המס 1977 – 1982.


ב. עובד פרש מעבודה בחודש יולי 1977 אחרי 20 שנות עבודה. חלק מענק הפרישה החייב במס הוא 70,000 ל"י תקופת הפריסה שתאושר לא תעלה על 4 שנים והן שנות המס 1977 – 1980 (20,000 ל"י בכל אחת משנות המס 1977 עד 1979 ו- 10,000 ל"י בשנת המס 1980). 
פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים.

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.