דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ייעוד לקצבה ו רצף קצבה I רצף קיצבה

קו הפרדה אדום

מה זה רצף קצבה או ייעוד לקצבה ?

בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, בהנחה ובמהלך תקופת העבודה עד וכולל יום סיום יחסי עובד מעביד בוצעו הפקדות על ידי המעסיק בעבור העובד לפוליסת ביטוח מנהלים מסוג קצבה או לפוליסת ביטוח מנהלים הונית ותיקה אשר יש לה נספח המאפשר ייעוד לקצבה (רצף קצבה) או לקרן פנסיה ותיקה או לקרן פנסיה חדשה (מקיפה או יסוד), (וכן גם לכל סוג של קופת גמל או פוליסת ביטוח מנהלים בהתייחס להפקדות שבוצעו החל מינואר 2008) - צבורים כספי פיצויים בתכניות השונות הנ"ל אשר ניתן להשאירם בחברת הביטוח, בקרן הפנסיה או בקופת הגמל לקצבה, לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד, החל מגיל 60 ויותר. ככלל, הקצבה משולמת לכל החיים. (יש לשים לב גם לבחירת מסלול הקצבה ולתנאי הפוליסה או לתקנון קרן הפנסיה).
 
נדגיש כי התייחסותנו במאמר זה היא לכספי הפיצויים.
 
רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה
 

מה יוצא לי מזה ?

ייעוד לקצבה / ייעוד כספי פיצויים לקצבה / רצף קיצבה מהווה בחלקו תכנון מס ובחלקו עסקה כלכלית ועיסקת מימון שמהותה תכנון מקורות ההכנסה לתקופת הפנסיה לכל דבר ועניין, נסביר -

תכנון מס - חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבת עבודה או פרישה לצורך ההתחשבנות במס הכנסה כסכום המשולם במזומן, כלומר לא ינוכה מס הכנסה מסכומים אלו. המס ישולם אם בכלל (בהתאם לשיעור המס השולי של הפורש בתקופת הפנסיה / בעת קבלת הקצבה ובהתחשב במידת זכאותו לפטור ממס על קצבה), יש להביא בחשבון כי קיצבה חודשית / פנסיה חודשית עד גיל הפרישה ככלל, על פי החוק,  חייבת גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד לתקרה (למעט מקרים חריגים). כחלק מתכנון המס מתבצעת בדיקה איזה פטור כדאי לנצל - פטור על מענקי הפרישה או פטור על קצבה  או שילוב בין שני הפטורים !

המהות הכלכלית והמימונית - הרי שדחיית מועד קבלת הכספים לתקופת הפנסיה והויתור על קבלת הכספים במזומן כסכום חד פעמי אל מול קבלת קצבה חודשית / פנסיה חודשית לכל החיים והכל על פי תנאי הפוליסה או תקנון קרן הפנסיה היא החלטה כלכלית לכל דבר ועניין המצריכה התחשבות בנתונים האישיים של הפורש (מצב אישי ומשפחתי, מצב בריאותי), נתוני ריבית להיוון מקובלים, מקדמי ההמרה לגמלא על פי תנאי הפוליסה או תקנון קרן הפנסיה, תחזית של תשואות עתידיות, מידע בדבר דמי הניהול החלים על קצבה, המס הצפוי על הפנסיה בעתיד, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות, מקורות ההכנסה הנוספים של הפורש, גיל אקטוארי לחישוב (תוחלת חיים) ומשתנים רבים נוספים אשר את כולם יש להביא יחד בחשבון בעת קבלת החלטה מסוג זה כבר במועד עזיבת מקום עבודה או פרישה. לפיכך מומלץ לקבל חוות דעת כלכלית המתחשבת בכל אותם המשתנים מגורם מקצועי וחיצוני שאינו קשור לחברת הביטוח או קרן הפנסיה, אצלה מופקדים הכספים.

האם כדאי לבצע רצף קצבה / לייעד פיצויים לקצבה ?

במטרה להקטין את נטל המס או אף לפטור את כספי הפיצויים ממס לחלוטין, במקרים מסוימים, ניתן לבצע רצף קצבה, לייעד לקצבה את כספי הפיצויים מסוג קצבה החייבים במס, במלואם או בחלקם, אולם מומלץ לבחון את הכדאיות בסיוע של מומחה למיסוי ופרישה, שכן עלולה להיווצר, כפי שאנו מכנים זאת, "גיבנת מס" בעתיד, כלומר ייתכן מצב בו בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה לא ישולם מס על כספי הפיצויים שיועדו לקצבה אולם בעת קבלת הפנסיה החודשית ישולם מס בשיעור גבוה מדיי במהלך כל תקופת הפנסיה המתארכת משנה לשנה !
   
 
ראו עדכונים - ינואר 2017 :
 
 
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 
 
ראו עדכונים - דצמבר 2019:

חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - בו נקבעו תנאים וכללים לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור - ראה הסבר ופירוט התנאים: אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר.

ראו עדכונים - מרץ 2022 / יוני 2022:


 
האם ניתן להקטין את המס על הקצבה ?

גם כאשר בוחרים במסלול רצף קצבה ומייעדים כספי פיצויים (וגם תגמולים) לקצבה ניתן בדרכים שונות להקטין את נטל המס על תשלומי הקצבה החודשית במהלך תקופת הפנסיה. פעולות נוספות כגון הפקדה לקופת גמל יכולות לסייע בכך. כמובן שלפני הכל יש לבחון באופן מקצועי איך ניתן לממש את מקסימום הפטור ממס המגיע לפורש על הכנסה מקצבה החל מגיל הזכאות כהגדרתו בחוק ולבחון כל סעיף וסעיף העשוי לסייע בכך בפקודת מס הכנסה ובהוראות החוזרים המקצועיים של רשות המסים. מעבר לפטור ממס על קצבה מזכה כהגדרתו, זה המקום להזכיר גם את האפשרות לבחון זכאות לפטור ממס נוסף על קצבה חודשית המוגדר פטור על קצבה מוכרת. ראה מטה קישור למידע נוסף.

חרטה מרצף קצבה - האם ניתן להתחרט לאחר שמבצעים רצף קצבה ?
 
מאחר ואנחנו לא חיים במדינה "קומוניסטית"... ככל שמעוניינים לבצע חרטה מרצף קצבה ולמשוך את הכספים במזומן הרי שניתן לעשות זאת ואף גורם לא יכול למנוע מאיתנו לממש את חסכונותינו כסכום חד פעמי בטרם התחלנו לקבל קצבה חודשית מאותם הכספים ואולם השאלה היא באיזה "מחיר". מהן הסנקציות הכלכליות מבחינת תנאי תכנית הביטוח או הפנסיה (תנאי פוליסה או תקנון), מה הן הסנקציות מבחינת היבטי המס. יש מקרים בהם ניאלץ לשלם מס על אותם הכספים ויש מקרים בהם לא נידרש לשלם מס בכלל. תלוי בנתונים האישיים וכן מתי בוצע הייעוד לקצבה, במסגרת התשובה לשאלה זו נתייחס לחוק ההסדרים:
 
2000 – חקיקת חוק ההסדרים והשלכותיו על הפנסיה
 
ביטול הפטור החוזר על כספי פיצויים שיועדו לקצבה -
 • לפני חקיקת חוק ההסדרים, עובד שפרש מהעבודה, היה רשאי למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ולייעד לקצבה את יתרת הכספים החייבים במס (רצף קצבה). במידה והעובד חזר בו מרצף הקצבה, היה רשאי לקבל פטור נוסף בשיעור של 20% בגין כל שנה החל מהשנה השישית ועד השנה העשירית.
 • התיקון בסעיף ביטל את האפשרות לקבל פטור נוסף בעת חזרה מרצף קצבה. משמעות הדבר שמי שניצל את תקרת הפטור בעת הפרישה, לא יוכל שוב ליהנות מפטור נוסף.
 • תחולה - בהתייחס למי שפרש וביקש אישור לרצף קצבה עד 10.01.2000, וביקש לאחר מכן לחזור מרצף קצבה, יחולו הכללים הישנים. בהתייחס למי שפרש וביקש אישור לרצף קצבה החל מיום 10.01.2000 יחולו הכללים החדשים (לאור העיכוב בפרסום החוק עודכן התאריך מיום 01.01.2000 ליום 10.01.2000 ראה הוראות מס הכנסה בחוזר שפורסם).
 • ראה גם הסברים נוספים במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת התקציב 2000 - הטבות מס לחסכון לטווח ארוך - חוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000.
 
תיקון סעיף 87 לפקודה -
 
ביטול האפשרות למשוך כספים כסכום חד פעמי פטור ממס מקופת גמל לקצבה.
 • כדי למנוע משיכה מוקדמת של סכומים שיועדו בעת ההפקדה לקצבה, תוקן הסעיף כך שכספים שישולמו על ידי קופת גמל לקצבה שלא כקצבה, ייחשבו כתשלום שלא כדין ויחול עליהם מס בשיעור של 35% או לפי שיעור המס השולי של המבוטח, לפי הגבוה מביניהם.
 • תחולה - על כל התשלומים לפוליסות לקצבה חדשות וקיימות החל מיום 1.1.2000.
 
מכאן נולד...נספח ההון
 
בעקבות חוק ההסדרים לשנת 2000 אשר קבע הוראות מס חדשות ביחס לתכניות מסוג קצבה שנפתחו בעבר, נתבקש משרד האוצר ע"י חברות הביטוח לאשר הוספת "נספח הון" לפוליסות המוכרות כקופות גמל של שכירים לקצבה. הוספת נספח ההון אפשרה למבוטח לשנות את התמהיל העתידי של חיסכון לקצבה וחיסכון להון בפוליסה קיימת. נספח ההון הוא ביסודו תוספת לפוליסה הבסיסית הבנויה על פי מנגנון פוליסה מסוג "עדיף". לאחר הוספת נספח ההון, בעל הפוליסה יכול היה לייעד חלק מההפרשות לפוליסה לנספח ההוני והכספים אשר נצברו בגין חלק זה משולמים בתום התקופה כסכום הוני (חד פעמי) ואילו שאר כספי החיסכון בפוליסה המקורית ישולמו כקצבה. נדגיש כי החל מינואר 2008 כל ההפקדות הן אך ורק למטרת קצבה ואין עוד רלבנטיות לנספח ההוני בהתייחס להפקדות חדשות מאז.
 
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה
 
 
חרטה "כפויה" מרצף קצבה
 


 
רצף קצבה - נקודות עיקריות
 • השארת כספי הפיצויים בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח לקצבה בחברת ביטוח למטרת קבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה (החל מינואר 2008 בכל קופת גמל לקצבה).
 • יש לבחון את הכדאיות הטמונה בייעוד כספים לקצבה הן בהיבט המימוני ןהן בהיבט המס, היום ובעתיד.
 • יש להתחשב במצב האישי והבריאותי, במצב המשפחתי ובכל מידע רלבנטי נוסף.
 • ייעוד כספי פיצויים לקצבה - כפוף למגבלות.
 • ייעוד וחרטה כתכנון מס במגבלות הוראות החוק.
 • להביא בחשבון מצבים בהם תיתכן חרטה "כפויה" מרצף קצבה (ראה הסבר ופירוט מעלה).
 • ניוד כספים תוך שמירה על וותק וזכויות.
 • לעיתים ייעוד פיצויים לקצבה או למעשה אי משיכה ואי פדיון כספי הפיצויים מהווה תנאי הכרחי לקבלת קצבה מקרן פנסיה,  לדוגמא בקרן פנסיה ותיקה. (אחרת יהיה על העמית למשוך את כל הכספים שצבר בקרן הפנסיה !)
פטור ממס על קצבה
 
פטור ממס על קצבה מזכה או פטור ממס על קצבה מוכרת או פטור על היוון קצבה - למידע נוסף: פטור לקיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.
 


 
        
ראה מכתב התגובה אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 15.05.2011 -  חרטה מרצף קצבה - תגובה


תקרה לרצף קצבה - האמנם ? עדכון שוטף מחודש 04/2021

 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.