דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 של עובד מדינה - דגשים חשובים

קו הפרדה אדום

מומלץ לקרוא בטרם ביצוע כל פעולה !

 

שני טפסי 161

 
עובדי מדינה רבים, עם פרישתם ויציאתם לפנסיה, הן במקרה של יציאה לפנסיה מוקדמת והן במקרה של פרישה לגמלאות בגיל פרישה, זכאים לתשלומים חד פעמיים שונים, מלבד תשלום הפנסיה החודשית. החל מתשלום בגין פדיון ימי מחלה, מענק פרישה, מענק הסתגלות, תשלום בגין שנים עודפות וכדומה.
 
רבים מהפורשים מקבלים את התשלומים החד פעמיים משני משלמים שונים. האחד, "המעסיק הישיר", לדוגמא משרד הבריאות,, משרד החינוך, משרד החקלאות, הגוף בו עבד הפורש במהלך השנים. השני, "המדינה", מינהלת הגמלאות במשרד האוצר.
 
יוצא מכך כי לעובדי מדינה אלו, המוזכרים מעלה, מונפקים 2 טפסי 161. טופס 161 אחד, המתקבל מהמעסיק הישיר, הגוף בו עבד העובד עד למועד פרישתו וטופס 161 שני, המתקבל ממנהל הגמלאות.
 
ולכן, הכרחי להמתין עד לקבלת 2 טפסי 161 בטרם פונים למומחה למיסוי ופרישה לצורך קבלת ייעוץ מס בנוגע לעזיבת מקום העבודה והיציאה לפנסיה ובטרם ניגשים לפקיד השומה לצורך הגשת הטפסים והבקשות וקבלת האישורים ממס הכנסה.
 
ככל שהפורש לא פעל כאמור במועד פרישתו, כמובן שניתן לגשת פעם נוספת לפקיד השומה, להגיש את הטפסים והבקשות מחדש ולקבל אישורים מעודכנים ואולם אין זה מצב רצוי מכמה וכמה טעמים (במקרה כזה מומלץ לקבל ייעוץ מס פעם נוספת המביא בחשבון את התשלומים הנוספים).
 

עדכון ותיקון טופס 161 של המעסיק הישיר

 
עבור רבים מעובדי המדינה, במהלך תקופת עבודתם, בנוסף לכל, המעסיק מפקיד כספי פיצויים בקופות גמל ו/או בקרנות פנסיה חדשות. בכל המקרים ללא יוצא מן הכלל בהם נתקלנו עד היום, המעסיק הישיר לא טורח לכלול פרטים נוספים אלו בטופס 161 אותו הוא מוסר לעובד הפורש. רישום כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה בטופס 161 הכרחי עבור הפורש לצורך ביצוע חישובי המס ותכנון המס, עריכת הטפסים והבקשות, הפניה לפקיד השומה וקבלת האישורים המתאימים ממס הכנסה עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה.
 
מה צריך לעשות ? על הפורש לפנות בעצמו לקופת הגמל ו/או לקרן הפנסיה בבקשה לקבל אישור יתרה עדכני של כספי הפיצויים נכון ליום הפרישה תוך ציון הסיווג של כספי הפיצויים (הון או קצבה, קוד 4 או קוד 6)  בתוספת מספר תיק הניכויים של קופת הגמל ו/או קרן הפנסיה (מנסיוננו, אין לצפות כי חשב/ת השכר במקום העבודה יעשה/תעשה זאת בשבילך...). עם קבלת אישור יתרת כספי הפיצויים ומספר תיק הניכויים יש לפנות לחשב/ת השכר בבקשה לעדכון ותיקון טופס 161 בפרטים הנ"ל (סעיף ח' בטופס), כמו לדוגמא, יתרת כספי הפיצויים, שם הקופה/הקרן, מספר תיק הניכויים וקוד המשלם (4 או 6).
 
התעלמות מכספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה במועד הפרישה מביאה לכך כי בהמשך הדרך עולה הצורך בפניה נוספת לפקיד השומה לצורך קבלת אישורים ומונעת מהפורש לבצע תכנון מס אופטימלי המתחשב גם בכספים אלו.
 
זה המקום להעיר כי לא משנה כמה פעמים במהלך העשור האחרון פעלנו יחד עם הפורשים, עובדי מדינה, מול המעסיקים הישירים שלהם, לעדכון ותיקון טופס 161, בכל מקרה ומקרה, עם כל פורש ופורש, עולה הצורך לפעול באופן דומה מול חשב/ת השכר במקום העבודה, גם כאשר מדובר באותו מקום עבודה ובאותו חשב שכר או באותה חשבת שכר.
 
בהיבט הזה, המעסיקים הישירים של עובדי המדינה הם הרשלניים ביותר שנתקלנו בהם. גם כאשר נאות חשב השכר או נאותה חשבת השכר לעדכן ולתקן את הטופס לפי הנחייתנו, תמיד זה נעשה בכתב יד מרושל על גבי הטופס הקיים, תוך ציון מידע חלקי ולאחר יד. למה ? למה זה סוג הטיפול וזה סוג היחס להם זוכים עובדי המדינה ? לפי תפיסתנו, אין דבר כזה "מדינה", אין דבר כזה "מקום עבודה", מדובר אך ורק באנשים ולכן בעניין זה האצבע המאשימה שלנו מופנית ישירות ובאופן אישי, לאותם חשבי השכר האמונים על מתן השירות לעובדי המדינה הפורשים.
 

לא להיבהל, להתאזר בסבלנות, לעקוב אחר דברי הדואר ולעשות כל מאמץ אפשרי ככל שניתן להשלים את כל הפעולות בטרם שנת המס מגיעה לסיומה

 
דרך כלל, מהתשלומים החד פעמיים המוזכרים מעלה, מהשקל הראשון ועד האחרון, מנוכה מס במקור בשיעור מס מירבי החל על יחיד בישראל כאשר ברוב המקרים מדובר במס המשולם ביתר. לא להיבהל, כך דרך כלל זה עובד. תחילה מקבלים את התשלומים הללו תוך ניכוי מס מקסימלי ורק לאחר שמעבירים למשלמים (המעסיק הישיר ומנהלת הגמלאות) את אישורי מס הכנסה, בתום תהליך הטיפול המתבצע על ידי הפורש מול פקיד השומה באיזור מגוריו, מתבצע חישוב מחדש והמס שנגבה ביתר מוחזר לפורש. זה המקום להדגיש את החשיבות הגדולה של קבלת ייעוץ מס מקצועי ממומחה למיסוי ופרישה שמטרתו להקטין ככל האפשר את תשלומי המס, בהתאם לחלופות המיסוי השונות ובהתאם לנתונים האישיים של הפורש ולמקסם את התשלומים החד פעמיים המתקבלים בעת עזיבת מקום העבודה והיציאה לפנסיה.
 
טופס 161, השני, האמור להתקבל בידי הפורש ממנהל הגמלאות, לרוב, חולף זמן מה עד אשר הוא מגיע לכתובת מגוריו של הפורש באמצעות דואר ישראל. יש להתאזר בסבלנות, בסופו של דבר הוא אמור להגיע... מומלץ בחום לא לפעול מול פקיד השומה בטרם קבלתו והשלמת כל המסמכים הדרושים. זה המקום להדגיש כי, במקביל, גם כך, יש להמתין לקבלת תלוש פנסיה ראשון.
 
כמו כן, ככל שניתן הדבר, מומלץ להשלים את כל הפעולות בטרם שנת המס מגיעה לסיומה וזאת על מנת שיתאפשר למשלמים (המעסיק הישיר ומנהל הגמלאות) להחזיר לכם את המס שנוכה במקור ביתר (ככל שנוכה ביתר) באופן ישיר ומיידי בטרם תיק הניכויים של המשלם לשנת המס הרלבנטית, נסגר. ככל שלא עולה בידי הפורש להשלים את כל הפעולות בתוך אותה שנת מס, זה לא סוף העולם. המס שנוכה ביתר יוחזר לפורש במועד מאוחר יותר על ידי רשות המסים באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. לאילו פעולות אנו מתכוונים ? איסוף וריכוז כל המסמכים הדרושים, קבלת ייעוץ מס מקצועי ככל שמעוניינים בו, הגשת טפסים ובקשות לפקיד השומה, קבלת אישורים מפקיד השומה והעברתם למשלמים.
 
 
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.