דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הגשת דוח שנתי למס הכנסה – כמה כסף אפשר להפסיד כאשר עושים זאת בשיטת "עשה זאת בעצמך" – הסבר ודוגמאות!

 

למעלה מעשור שהנני מלווה פורשים, גם במהלך תקופת הפנסיה שלהם, כאשר בין היתר, לחלקם, אני מסייע גם בהגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה.

חלק מהפורשים חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, (לדוגמא בלבד, בעקבות ביצוע פריסה של מענק פרישה חייב במס) וחלק מהפורשים מגישים דוח שנתי למס הכנסה מתוך בחירה, למרות שהם אינם חייבים להגיש דוח שנתי, במטרה ליהנות מהחזרי המס המגיעים להם (יש לא מעט סיבות שבעטיין מגיעים לגמלאים החזרי מס בסכומים לא מבוטלים).

לעיתים, מזדמן לי לשמוע מלקוחותיי היקרים אמירות כדוגמת: "אתה יודע...חבר שלי (מפרלמנט בית הקפה של יום שישי בבוקר...) אמר לי שחבל לי על הכסף והוא עושה את זה לבד..".

אין ספק שזה בא ממקום של רצון לחסוך כל שקל בהוצאות השוטפות במהלך תקופת הפנסיה וזה מובן. ואולם, בעיניי, החבר לפרלמנט בית הקפה, לטעמי, לקח את עיקרון "הצרכנות הנבונה", צעד אחד רחוק מדיי, שכן מה שאותו הפורש מפספס וברב המקרים גם לא יתוודע לכך בהמשך הדרך, שעריכת דוח שנתי למס הכנסה באופן מקצועי, המבוססת על ניסיון ומומחיות בתחום המיסוי בפרישה, בסופו של דבר, ברב המקרים, מניבה לפורש חיסכון משמעותי בתשלומי המס בתקופת הפנסיה. חיסכון, אשר הפורש לא יכול להשיג אותו, ללא סיוע מקצועי, ב"שיטת עשה זאת בעצמך".

לעיתים, לאותה אמירה, מתלווה אמירה נוספת: "חבר שלי (זה מהפרלמנט...) בשנה שעברה הגיש את הדוח לבד ולא דרשו ממנו לשלם עוד מס".

כאיש מקצוע, בעיניי, זו כבר אמירה משעשעת. שכן ייתכן ובכלל לאותו הפורש מגיע החזר מס אותו הוא לא ידע לדרוש ממס הכנסה !

אז מבלי לזלזל באגורה שחוקה ובצורך הממשי לחסוך בהוצאות בתקופת הפנסיה, מטרת מאמר זה, הינה להמחיש בדרך של מספר דוגמאות פשוטות עד כמה "החיסכון" בתשלומים בעבור ליווי ושירותים מקצועיים של רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה, עולה בסופו של דבר באובדן חיסכון משמעותי הרבה יותר בעבור הפורש, בתשלומי המס במהלך תקופת הפנסיה.

פטור ממס על הכנסה מפנסיה

יש לא מעט מקרים בהם בעת עריכת הדוח השנתי למס הכנסה, מתברר לי כי הפורש, אינו מקבל את הפטור ממס המגיע לו באופן שוטף, על הכנסתו החודשית מפנסיה. מדוע ? לא חסרות סיבות לכך ואולם אין זה המקום לפרטן. מה שחשוב הוא שלאחר שאני מסב את תשומת ליבו של הפורש לעניין זה ומנחה אותו איך לפעול מול פקיד השומה, אותו הפורש מתחיל ליהנות מחיסכון חודשי קבוע בתשלומי המס על הכנסתו מפנסיה - במהלך כל תקופת הפנסיה הארוכה וזה הרבה מאוד כסף.

מיסוי הכנסות מהשכרת דירת מגורים ומנכס מקרקעין בכלל

יש יותר מחלופה אחת למיסוי ההכנסה השוטפת מהשכרת דירת מגורים. יש יותר מסעיף אחד בפקודת מס הכנסה המתייחס להכנסות מהשכרת נכס מקרקעין בכלל. החל מהוראות המתייחסות להכנסה מהשכרת נכס בבעלותו של הפורש, ששימש בידיו בעבר להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד, הוראות המתייחסות להכנסת בני זוג מהשכרת דירת מגורים שנתקבלה בירושה ועוד הוראות שאין זה המקום לפרטן. מה שחשוב הוא שבעת עריכת הדוח השנתי למס הכנסה מבוצעים חישובים ומבוצעת אופטימיזיה למיסוי ההכנסות משכר דירה ולאחר שאני מסב את תשומת ליבו של הפורש לעניין זה ומנחה אותו איך לפעול בשנות המס הבאות, אותו הפורש מתחיל ליהנות מחיסכון חודשי קבוע בתשלומי המס על הכנסתו משכר דירה - במהלך כל תקופת הפנסיה הארוכה וזה הרבה מאוד כסף.

מיסוי הכנסות משוק ההון וקיזוז הפסדים

לדוגמא, במקרים רבים, יש יותר מחלופה אחת לקיזוז הפסדים מפעילות בניירות ערך והשקעות בשוק ההון. מי שחושב שזה מתחיל ונגמר בהעתקה פשוטה של הנתונים מתוך טופס 867 המתקבל מהבנק או מהגוף הפיננסי לתוך הדוח השנתי המוגש למס הכנסה – טועה. בעת עריכת הדוח השנתי למס הכנסה, איש המקצוע, זה המכיר מקרוב את עולם מיסוי שוק ההון בכלל ואת כל כללי הקיזוז בפרט, יש לו את הכלים לבצע תיעדוף ואופטימיזיה ובדרך זו למקסם את החזרי המס המגיעים לפורש, הן באותה שנת מס והן בשנות המס הבאות !

מימוש הטבות מס לגמלאים

ישנן הטבות מס לגמלאים אותן יש להביא בחשבון כבר בשלב תכנון ההתנהלות הכלכלית השוטפת בתקופת הפנסיה ולדעת לדרוש ולממש אותן בפועל בעת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה. אין זה המקום להרחיב בנושא (להטבות המס לגמלאים מוקדש מקום נכבד באתר פרישה). ואולם, מה שחשוב הוא שייעוץ וליווי מקצועי על ידי רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה, החל משלב התכנון ועד שלב המימוש, מאפשר לפורש לממש את הטבות המס המגיעות לו במהלך כל תקופת הפנסיה הארוכה וזה הרבה מאוד כסף.

אי הגשת דוח שנתי במועד ועיצומים כספיים

לעניין נקודה זו, הכותרת מדברת בעד עצמה... פורש אשר אינו מודע לחובתו להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ולא חסרים קריטריונים על פיהם מוטלת על הפורש חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, או פורש אשר אינו מגיש את הדוח השנתי במועד כקבוע בחוק, חושף עצמו לתשלומים מיותרים של ריבית, הפרשי הצמדה, קנסות ועיצומים כספיים. ליווי שוטף על ידי רואה חשבון, מונע מצבים אלו.

מה עוד אפשר לפספס?

הזנה שגויה של נתונים, טעויות, אי צירוף אישורי ניכוי מס במקור כנדרש ומסמכים רלבנטיים נוספים, העדר יכולת לבצע בקרה ותחזית באמצעות תוכנה ייעודית לחישובי מס, השמטה של חישובים משלימים הסוגרים מעגל בשנת הפרישה ומניבים החזר מס נוסף, חישובים שגויים של פטורים ממס (כדוגמת אופן החישוב של הפטור ממס המגיע לנכה הזכאי לפטור, בשנת מס מסויימת) העדר יכולת לבדוק את השומה המתקבלת ממס הכנסה (ולא חסרות טעויות גם של פקידי השומה!) ועוד..

לסיום, נדגיש כי התשלום לרואה חשבון בעבור ייעוץ מס ועריכת דוח שנתי למס הכנסה, מהווה הוצאה מוכרת לצרכי מס, כך שבפועל ההוצאה הכספית קטנה יותר. עוד נדגיש כי במקרים רבים גם כאשר לא מוטלת על הפורש חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה – יש לפורש כדאיות כלכלית להגיש את דוח השנתי למס הכנסה ובדרך זו למקסם את ההכנסה השוטפת, נטו, בתקופת הפנסיה הארוכה. כמו כן, אין "לבלבל" בין "תאום מס" ל"הגשת דוח שנתי" ובמקרים רבים אין להסתפק בביצוע תאום מס בתחילת שנת המס על ההכנסות השונות כאשר יש יותר מהכנסה אחת ומומלץ או חייב, עם תום שנת המס, (בנוסף לתאום המס), להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 
לכל הפורשים, בהצלחה...
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.