דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 החדש

קו הפרדה אדום

עדכונים מקצועיים, שאלות ותשובות, תחולה.

עדכון - 01/2024

טופס 161 חדש - גירסה חדשה החל מחודש 01/02024

טופס 161 I הודעה על פרישה מעבודה (הטופס החדש - פורסם בחודש 01/2024)

טופס 161 חדש - מתי ייכנס לתוקף טופס 161 החדש ? 

עדכון - 10/10/2023

במסגרת מכתב של רשות המסים מיום 10/10/2023 - הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" (ראה המכתב המלא בקישור) הודיעה רשות המסים כי -

"החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום .1.1.24"


עדכון - 28/06/2023

במסגרת מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום 28/06/2023 - טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה - עדכון ודגשים נוספים (ראה המכתב המלא בקישור) הודיעה רשות המסים כי -

"הריני לעדכן כי החל מתאריך ה- 1 בנובמבר 2023 (להלן: "מועד התחולה"), החובה להודיע על פרישה מעבודה תהא באמצעות הטופס החדש, וזאת ביחס לאירועי פרישה החלים ממועד זה ואילך. חובה כאמור תחול גם ביחס לאירועי פרישה שהתרחשו לפני המועד, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיק ממועד התחולה ואילך. יובהר, המעסיק רשאי להודיע על אירוע הפרישה באמצעות הטופס החדש גם טרם מועד התחולה".

הבהרה לעניין אופן הדיווח על אירועי פרישה (סיום עבודה) שהתרחשו לפני ה- 1 בנובמבר 2023

הן במסגרת מכתב ההנחיות של רשות המסים מיום 28/06/2023 כמוזכר מעלה והן במסגרת מכתב ההנחיות הקודם של רשות המסים מיום 19/04/2023 רשות המסים עושה שימוש במילים "דווחו לראשונה על ידי המעסיק...". מאחר ולא ברור לנו מה ייחשב לדיווח על ידי המעסיק (האם חתימת המעסיק על טופס 161 ? האם מסירת טופס 161 לעובד ? האם מסירת טופס 161 על ידי העובד או על ידי המעסיק לפקיד השומה ? וישנן עוד אפשרויות וישנם עוד מצבים...) ביום 29/06/2023 פנינו לרשות המסים בבקשה להבהרה על מנת שנושא זה יהיה ברור באופן חד משמעי ופשוט ויהיה ידוע ומקובל גם על הרפרנטים במשרדי פקידי השומה ללא ריקושטים מיותרים בהמשך. ככל שנקבל מענה לפנייתנו נשוב ונעדכן כאן את המידע.

עדכון - 09/07/2023

לפי תשובה שנתקבלה בתודה ובהערכה מרשות המסים, לפנייתנו מיום 29/06/2023 בבקשה להבהרה - "בכל מקרה שהמעסיק מסר לעובד את הטופס הישן והתאריך המצוין ע"ג הטופס הישן הינו עד מועד התחולה, משרדי השומה יקבלו את הטפסים הישנים".


טופס 161 חדש - שאלות ותשובות

במידה וקיבלתי מהמעסיק טופס 161 חדש (הגירסה החדשה), האם עדיין עליי למלא טופס 161א ?

לא. חלק העובד בטופס 161 החדש (חלק ב' - הודעת העובד) מחליף את טופס 161א.

עם זאת, אנו ממליצים לעשות שימוש בטפסים ובנספחים נוספים לא רשמיים שאנו "המצאנו" מניסיוננו לצורך פניה מסודרת, ברורה ומלאה למס הכנסה (טפסים - מס הכנסה). ייתכן ובתקופה הקרובה נערוך ונעלה לאתר פרישה טפסי עזר לא רשמיים נוספים. יש לא מעט נתונים ופרטים שהושמטו ולא ניתן לדווח עליהם בטופס 161 החדש כנדרש (זה המקום להזכיר כי ניתן גם לעשות שימוש בסימולטור 161 להפקת כל הטפסים של העובד).

במידה וקיבלנו כשאירים של עובד שנפטר טופס 161 חדש (הגירסה החדשה), האם עדיין עלינו למלא טופס 161ב ?

תחילה נציין כי להבדיל מההתייחסות המפורשת של רשות המסים לביטול טופס 161א במסגרת מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, המעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023 בהתייחס לטופס 161ב (המתייחס למקרה פטירה של עובד) אין כל התייחסות ישירה ומפורשת של רשות המסים, לא במסגרת מכתב הנחיות זה ולא במסגרת דברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש. ולכן, אנו מסיקים מכך שטופס 161ב אינו מבוטל ויש צורך למלא אותו ולהגיש אותו למעסיק ו/או לפקיד השומה, במקרה פטירה של עובד (בנוסף על מילוי חלק ב' בטופס 161 החדש ולא במקום).

בהקשר זה נוסיף, לעניות דעתנו, כי אמנם ניתן להבין מתוכן טופס 161 החדש והמשמעויות וההשלכות של ההצהרות בו, שבכל מקום בטופס 161 החדש בו נדרשת התייחסות או פעולה של "העובד", הכוונה גם לשאיריו של עובד שנפטר כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 ובאין שאירים - יורשיו החוקיים על פי דין. ואולם מוטב לו היתה רשות המסים מציינת זו באופן מפורש במקומות הרלבנטיים בגוף טופס 161 החדש או במסגרת דברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש.

בכל מקרה, אנו ממליצים להמשיך לעשות שימוש בטופס 161ב (כמובן בנוסף על מילוי חלק ב' בטופס 161 החדש ולא במקום) מאחר ואנו לא רואים דרך אחרת לדווח לפקיד השומה על כל הפרטים של השאירים רק באמצעות טופס 161 החדש. יתרה מכך, אנו ממליצים לעשות שימוש בטפסים ובנספחים נוספים לא רשמיים שאנו "המצאנו" מניסיוננו לצורך פניה מסודרת, ברורה ומלאה למס הכנסה (טפסים - מס הכנסה). ייתכן ובתקופה הקרובה נערוך ונעלה לאתר פרישה טפסי עזר לא רשמיים נוספים.

איך יש לפעול כאשר נדרשים לערוך "טופס 161 מתקן" או "טופס 161א מתקן" ביחס לאירועי פרישה עד ליום תחילת השימוש בטופס 161 החדש בהנחה שכבר נערך "לראשונה" טופס 161 "ישן" או טופס 161א "ישן" ?

לאור האמור מעלה, נראה כי יש להמשיך עם הגירסה הישנה של הטפסים.

האם ניתן לעשות שימוש בטופס 161 "ישן", בטופס 161א "ישן" (כמו לדוגמא למסור אותם לפקיד השומה) ביחס לאירועי פרישה עד ליום תחילת השימוש בטופס 161 החדש בהנחה שכבר נערכו לראשונה בגירסה הישנה של הטפסים ?

לאור האמור מעלה, נראה שהתשובה חיובית.

בהנחה שיש בידי טופס 161 "ישן" ביחס לאירוע פרישה עד ליום תחילת השימוש בטופס 161 החדש ואני נדרש להעביר הנחיות העובד, האם עליי למלא טופס 161א "ישן" או עליי למלא את חלק העובד בטופס 161 "החדש" ?

במצב כזה, אנו מניחים שיש להמשיך עם הגירסה הישנה של הטפסים.

בכל מקרה, במידת הצורך, יש להיוועץ עם פקיד השומה והנחיותיו הן המחייבות.

האם נדרש מהמעסיקים להמשיך לצרף נספח בגין פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה גם לטופס 161 החדש (במקרים בהם זה רלבנטי) ?

בסעיף 21 לדברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש נכתב כך: "... על המעסיק מוטלת חובת דיווח על הפקדותיו לקופת גמל, לרבות על אלה שהעובד חויב בגינן במס במועד ההפקדה....בכל מקרה בו המעסיק לא דיווח לקופות הגמל על הפקדות כאמור או שסכומי ההפקדות למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב עליהם במס מתוך תוכנת השכר, אינו תואם לסכום בערכו הנומינלי בטופס עזר למילוי חלק א.10 בטופס 161, על המעסיק -

א. לתקן את הדיווח לקופות הגמל.
ב. לצרף נספח לטופס זה ובו יפורטו סכומי ההפקדות שחויבו בשווי.
ג. לפרט בחלק א.10 את סך התשלומים שהעובד חויב במס מתוך מערכת השכר".אנו רק יכולים להסיק מהכתוב מעלה כי במצב בו המעסיק דיווח על ההפקדות כאמור והסכום שדווח בטופס 161 החדש תואם את הדיווח המעסיק אינו נדרש לצרף נספח בגין פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה.

האם נדרש מהעובד לצרף אישורי יתרה של כספי הפיצויים בקופות לטופס 161 החדש בעת פניה לפקיד השומה ?

לפי הכתוב במדריך פרישה מעבודה שפירסמה רשות המסים ביום 19/04/2023: "לבקשה יש לצרף את המסמכים שלהלן: .......אישור יתרה עדכני מקופ"ג, היה וחלפו יותר משלושה חודשים ממועד הפרישה".

האם עובד המסיים לעבוד במקום עבודה נזקק לאישור ממס הכנסה למשיכת כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה ?

עד ליום 19/04/2023, בפועל, עובד נזקק לאישור מפקיד השומה למשיכת כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה, במידה ונצברו לזכותו כספי פיצויים מסוג זה והוא מעוניין למשוך אותם כסכום חד פעמי במזומן ולא להשאירם בקופה לקצבה לטובת קבלת קצבה "מוכרת" בהמשך הדרך.

(הערה: זאת למרות שבמסגרת חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - סעיף 3.5 - נכתב במפורש כי: "במועד הזכאות לכספי הפיצויים קופות הגמל לא ינכו מס בעת משיכת הכספים שמקורם בסכומים שדווחו על ידי המעסיקים כ"תשלומים פטורים" (סכומי הקרן). עם זאת, וכאמור בסעיף 9(7א)(א1)(1) לפקודה, על ריבית ורווחים שמקורם בסכומי ההפקדות שחוייבו במס בהתאם לסעיפים 3(ה3)(1א) ו- (1ב) לפקודה, תנכה קופת הגמל מס בשיעור האמור בסעיף 125ג(ג) לפקודה. יובהר כי חישוב הריבית והרווחים יעשה על ידי קופת הגמל".).

ואולם, הן לפי הכתוב במדריך פרישה מעבודה שפירסמה רשות המסים ביום 19/04/2023: "... הפקדות שחויבו במס לרבות רווחים למועד הפרישה ניתנים למשיכה באמצעות פניה ישירה לקופת הגמל החל ממועד הפרישה..." והן לפי הכתוב גם במכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, המעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023: "הפקדות לרכיב הפיצויים שחויבו במס במועד ההפקדה ושדווחו על ידי המעסיקים כ"תשלומים פטורים", ניתנים למשיכה באמצעות פניה ישירה לקופת הגמל החל ממועד הפרישה".

כלומר לפי הכתוב הן במדריך הפרישה מעבודה והן במכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, המעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023, לשיטת רשות המסים בישראל באופן מפורש, ככל שלא היה ברור עד כה, אין יותר צורך בקבלת אישורים מפקיד השומה בהתייחס לפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה.

לאור כל הנסיבות שמיד נפרט מטה אנחנו נמשיך לדרוש אישורים אלו מפקיד השומה.

בהתחשב בעובדה כי נכון לשנת 2023 עדיין קורה כל מה שנתאר בסעיפים הבאים, אנו בספק רב, האם הדרישות החדשות בטופס 161 "החדש" החל מיום פרסום הטופס והתחלת השימוש בו יקוימו על ידי המעסיקים והקופות. הספק כה גדול עד כדי כך שאנחנו בטוחים שלא !

1. לא כל המעסיקים טרחו לדווח לקופות הגמל לקצבה בצורה תקינה, מלאה ורציפה, באופן שוטף, חודש בחודשו, מאז ינואר 2017 ועד היום על הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה.

2. לא כל קופות הגמל לקצבה מדווחות למעסיקים באופן מלא ותקין (אם בכלל מדווחות...) על הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה - לרבות השווי שלהם כולל הרווחים - נכון ליום סיום עבודה של העובד.

3. עובדים רבים העבירו במהלך תקופת העבודה כספי פיצויים מקופת גמל לקצבה אחת לקופת גמל לקצבה אחרת ו"אבדה" הרלבנטיות בין המידע שתועד במערכת השכר של המעסיק במהלך תקופת העבודה של העובד (עליו הוא עד היום מבסס את הדיווח בטופס 161 על כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה, ביום סיום עבודה של העובד ולא על מידע המתקבל מקופות הגמל לקצבה). דהיינו בפועל אותם כספי פיצויים נכון ליום סיום עבודה נמצאים בקופות גמל לקצבה אחרות מאלו שדווחו על ידי המעסיק בטופס 161.

4. לא כל המעסיקים טורחים לדווח כנדרש על הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה - אופן דיווח שגוי או לוקה בחסר - לא נחזור שוב על ההנחיות שהזכרנו מעלה, הרלבנטיות עד ליום פרסום טופס 161 החדש והתחלת השימוש בו.

עדכון - מיום 24/08/2023 ומיום 21/09/2023
 
1. בתאריך 24/08/2023 נתקלנו לראשונה בסירוב רפרנט במשרד פקיד השומה להמציא לעובד הפורש אישורי מס הכנסה המתייחסים לכספי הפיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה בתואנה שלפי הנחיות פנימיות חדשות ברשות המסים, רשות המסים חדלה להמציא אישורים אלו ועל העובד הפורש לפנות ישירות לקופות (ללא אישורי מס הכנסה) למשיכה במזומן של כספי פיצויים אלו ככל שהוא מעוניין בכך.

2. כבר ביום 24/08/2023 פנינו בכתב לגברת היקרה, רו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל בבקשה מפורטת לקבלת הבהרות בעניין זה.

3. במסגרת מענה בכתב שנתקבל בתודה מהגברת היקרה, רו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ביום 21/09/2023 ניתנה ההתייחסות באופן מפורש וברור לנקודות הבאות באופן הבא:

א. הגברת היקרה, רו"ח רונית כהן חזרה על האמור בסעיף 3.5 בחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה (כמצוטט מעלה) תוך שהיא מדגישה כי "בהתאם לאמור לעיל, לא נדרש אישור פקיד שומה לשם משיכת הסכומים שחויבו בשווי".

ב. הגברת היקרה, רו"ח רונית כהן הבהירה לבקשתנו כי "בין אם ניתן אישור לרצף קצבה ובין אם לאו, חלים על הסכומים שחויבו בשווי ההוראות שלהלן: 1. קיימת אפשרות לקבל מסכומים שחויבו בשווי קצבה מוכרת פטורה ממס. (מכוח החוק). 2. סכומים שחויבו בשווי ניתנים למשיכה על ידי פנייה ישירות לקופת הגמל ולא נדרש אישור מפקיד שומה ומשיכתם לא תחשב הפרה של הרצף. (ניתנה הנחייה)".

בהמשך לדברים אלו אנו נוסיף ונחדד במילים שלנו כי - 

א. לא נדרש אישור מס הכנסה המתייחס לכספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה, 
ב. למשיכה במזומן של כספי פיצויים אלו, למי שמעוניין בכך, יש לפנות ישירות לקופה, 
ג. זה לא משנה אם באופן מכוון או בשוגג נכללו גם כספי פיצויים אלו במסגרת אישור מס הכנסה לרצף קצבה או לא ניתן לגביהם אישור מס הכנסה בכלל, 
ד. משיכה במזומן של כספי פיצויים אלו לא תיחשב לחרטה מרצף קצבה, לא תיחשב להפרה של התנאים לרצף קצבה ולא תגרור אחריה חרטה מרצף קצבה מכלל כספי הפיצויים שבהסדר מס של רצף קצבה מהמעסיק הרלבנטי,
ה. וכן ניתנו הנחיות לקופות דהיינו לדברי רו"ח רונית כהן הקופות מעודכנות בכל הנחיות אלו !

עדכון - מיום 12/09/2023, מיום 27/09/2023, מיום 28/09/2023 ומיום 01/10/2023
 
1. על אף כל האמור מעלה, ראה דוגמא לאישור מס הכנסה אשר נתקבל מרפרנט במשרד פקיד השומה המתייחס לכספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה - דוגמא לאישור מס הכנסה מיום 12/09/2023

2. על אף כל האמור מעלה, ראה דוגמא נוספת לאישור מס הכנסה אשר נתקבל מרפרנט במשרד פקיד השומה המתייחס לכספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה - דוגמא לאישור מס הכנסה מיום 27/09/2023

3. ראה דוגמא לאישור מס הכנסה אשר נתקבל ממחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה - בדגש על האופן בו הוא מתייחס לכספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה - דוגמא לאישור מס הכנסה מיום 28/09/2023

4. לאור כל הסיבות אותן פירטנו מעלה וסיבות אחרות נוספות אנו נמשיך לבקש מפקידי השומה אישורי מס הכנסה המתייחסים לכספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה בקופה, במקרים בהם יסרב פקיד השומה להמציא אישורי מס אלו, נפנה את תשומת הלב של העובד הפורש להנחיות רשות המסים בעניין זה, נצייד את העובד הפורש במכתב מסודר הממוען לקופות וננחה אותו לפנות ישירות לקופות ללא אישורי מס הכנסה המתייחסים לכספי פיצויים אלו.אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. לעניין ביצוע כל הפעולות, לעניין יישום כל ההנחיות ולעניין השימוש בכל הטפסים, הוראות רשות המסים בישראל, הן המחייבות בלבד.

טופס 161 חדש - הודעה על פרישה מעבודה - עדכון ודגשים נוספים - מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום 28/06/2023

טופס 161 החדש - הנחיות מס הכנסה - מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, מעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל מיום - 19/04/2023

מדריך פרישה מעבודה - טופס 161 החדש - קישור לאתר מס הכנסה - דף מידע של רשות המסים בישראל - פורסם ביום 19/04/2023
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.