דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה

קו הפרדה אדום

 

מתי כדאי להתחיל לקבל פנסיה ? באיזה מסלול פנסיה לבחור ?

 
פורשים רבים מתלבטים (במצבים בהם העניין נתון לשיקול דעתם ולבחירתם) מתי כדאי להם להתחיל לקבל את הפנסיה החודשית ?
 
האם לקבל את הפנסיה כבר החל מגיל 60 ? החל מגיל 62 ? החל מגיל 65 או החל מגיל 67 או 70 ויותר ? האם להתחיל לקבל  את הפנסיה גם במקרים בהם ממשיכים לעבוד ?
 
בקבלת ההחלטה, לפני הכל, יש לתת את המשקל הראוי להעדפה האישית של הפורש ולצרכים שלו. לתפיסתנו, תכנון מס או תכנון כלכלי לתקופת הפרישה - יש להתאים למציאות ולא להיפך. השקט הנפשי והבריאות חשובים יותר מכל שורה תחתונה של כל גיליון חישוב, אשר בסופו של דבר, מבוסס על הנחות חישוב ונתונים רבים שרק במרוצת הזמן יתבררו כנכונים או כלא נכונים.
 
עם זאת, בכל זאת, בקבלת ההחלטה, בוודאי שיש להביא בחשבון גם שיקולים כלכליים נטו ומידע נוסף רחב ככל האפשר, כמו לדוגמא:
 • הערכה סבירה לגבי תוחלת חיים ומצב בריאותי, הן של הפורש והן של בן הזוג.
 • מצב אישי ומשפחתי.
 • נטל המס הצפוי על תשלומי הפנסיה (המושפע מכלל ההכנסות החייבות במס שיש לנו בתקופת הפנסיה, הן בשנים הראשונות והן בשנים המאוחרות, ונתונים נוספים).
 • תשלומי מס בריאות ודמי ביטוח לאומי על ההכנסה מפנסיה חודשית עד גיל הפרישה כחוק (למעט מי שאינו חייב בתשלומים אלו, ראה התייחסות מטה).
 • מקדם הקצבה, אותו הנתון לפיו תחושב לנו הפנסיה המגיעה לנו מפוליסת הביטוח לקצבה או מקרן הפנסיה החדשה (מקדם הנקבע לפי גיל התחלת קבלת הפנסיה, הפנסיה החודשית היא תוצאת חלוקת הסכום שצברנו במקדם).
 • סכום החיסכון שצברנו לצורך תשלום הקצבה החודשית.
 • ריבית מקובלת להיוון התשלומים העתידיים.
 • הכנסות נוספות, היום ובעתיד, של שני בני הזוג. האם ממשיכים לעבוד, האם יש חסכונות ונכסים נוספים.
 ועוד ועוד שיקולים.
 
מאז יציאתו לעולם של התיקון המשמעותי האחרון לחוק (תיקון 190), בחלק מהמקרים, מועד קבלת התשלום הראשון של הפנסיה משפיע על שיעור הפטור ממס המגיע לפורש, על הכנסתו החודשית מפנסיה, ממנו יהנה הפורש עד גיל 120 !
 
כמו כן, באותם המקרים בהם (לדוגמא) מתקבלת החלטה להתחיל לקבל את תשלומי הפנסיה עם הגעת הפורש לגיל הפרישה כחוק במקביל להמשך עבודה אצל אותו המעסיק, ללא ניתוק יחסי עובד מעביד, (שכיח בקרב נשים, דרך כלל העובדות במוסדות אקדמיים או במוסדות רפואיים ועוד, לדוגמא אישה אשר החלה לקבל את הפנסיה החודשית בגיל 62 וממשיכה לעבוד אצל אותו המעסיק עד גיל 67) הפורש נדרש לקבל החלטות נוספות שמנסיוננו ומהיכרותינו הוא אינו מודע להן, פעולות נוספות חשובות מאוד אותן הוא צריך לבצע מול פקיד השומה (מס הכנסה), מעבר לביצוע "תאום מס" פשוט. (כמו לדוגמא, הליך של קיבוע זכויות, כמו לדוגמא טיפול מקצועי בתשלומים כדוגמת מענק שנים עודפות או החזר דמי גמולים מקרן פנסיה ותיקה...) בהקשר זה נוסיף כי, מצער אותנו לראות את הבעת פניהם של פורשים רבים ואכזבתם כאשר מתברר להם לראשונה בשלב מאוחר מדיי, שהם לא פעלו בזמן (מיד עם קבלת הפנסיה הראשונה) ועקב כך נגרמו להם נזקים כספיים, אך ורק כתוצאה מהעדר ידיעה או גרוע מכך, מהטעיה על ידי גורמים אחרים שהבטיחו להם כי "אין שום בעיה לטפל בנושאים הללו גם בהמשך...". על פאסיביות משלמים מחיר, גם כאשר מדובר במס או בפנסיה. טפלו בכל הנושאים בהם נדרש טיפול - במועד !
 
לסיכום חלק ראשון זה. חשוב מאוד להכיר את הנושא בכללותו, בטרם "לוחצים על הכפתור" ומתחילים לקבל את תשלומי הפנסיה החודשית. זו החלטה בלתי הפיכה ויש פעולות נלוות שהפורש נדרש לבצע בזמן אמת על מנת שזכויותיו לא ייפגעו.
 
האם כדאי לדחות ? מה תהא התוספת לפנסיה החודשית במקרה של דחיה ? מה קורה בינתיים עם הכספים שנצברו לקצבה ? איך מקבלים החלטה ?? יש הרבה שיקולים שיש להפעיל בו זמנית, לבצע חישובים וסימולציות ולהניח הנחות יסוד...
 
כמו כן, לדוגמא, במסגרת פוליסת ביטוח לקצבה קיימים מסלולים שונים לקבלת פנסיה חודשית עם הפרישה לפנסיה.
 
תחילה נדגיש כי בכל המקרה, בכל המסלולים תשלום הפנסיה למבוטח הינו לכל החיים ! ההבדל בין המסלולים השונים בא לידי ביטוי במקרה פטירתו של המבוטח, דהיינו, מה קורה במקרה פטירה של המבוטח ?
 
במסלול פנסיה אחד לא יהא כל המשך תשלום פנסיה למוטבים, במסלול אחר יובטח המשך תשלום פנסיה למוטבים גם לאחר פטירתו של המבוטח עד לכדי מספר מינימלי של תשלומי פנסיה שנקבע מראש למבוטח ולמוטבים גם יחד.
 
במסלול אחר יובטח המשך תשלום פנסיה לבן / בת הזוג לכל החיים בשיעור כזה או אחר, לפי בחירת המבוטח.. איך בוחרים ? איך מקבלים החלטה ? יש הרבה שיקולים שיש להפעיל בו זמנית, סקירת מקורות ההכנסה של שני בני הזוג בתקופת הפנסיה, ביצוע חישובי מס, חישובים כלכליים וסימולציות וגם כאן יש להניח הנחות יסוד המבוססות על גיל, תוחלת חיים, ריבית להיוון, מצב בריאותי, אלטרנטיבות חיסכון והשקעה ועוד...
 
צריך לזכור, לכל מסלול יש "תג מחיר" ואין ארוחות חינם, ככל שנדרוש מחברת הביטוח להבטיח המשך תשלום של פנסיה חודשית גם ליקירינו במקרה פטירה מוקדמת שלנו, הרי שנקבל פנסיה קטנה יותר.. האם זה כדאי ? מתי ?
 
למען הסר ספק אצל רבים שאינם מכירים את כל התנאים, החלטות מהסוג הנ"ל הן בלתי הפיכות ויש להן השפעה שנים רבות קדימה ואת ההחלטות יש לקבל לפני שמתחילים לקבל את הפנסיה החודשית!
 
עמיתים בקרנות הפנסיה, גם להם יש דילמות שדרושה בהם הכרעה. האם להקדים את מועד קבלת הקצבה או לדחות אותו (בקרן פנסיה ותיקה)...גם כאן יש מחיר לכל החלטה ומחיר "כבד". אסור להיות פזיזים. גם כאן יש להפעיל שיקול דעת מבוסס ומושכל.
 
חשוב להבין ולזכור, לכל החלטה יש מחיר כלכלי, כל החלטה צריכה להתקבל אך ורק בערכים נטו ולא בערכים ברוטו !
 
כל החלטה צריכה להתקבל במבט למחר בבוקר, עם מה הולכים למכולת כשכבר אין משכורת חודשית וכן במבט לעתיד, איזו הכנסה צפויה לנו בעשור השני והשלישי של תקופת הפנסיה.
 
לכל החלטה יש השפעה על גובה ההכנסה החודשית והביטחון הכלכלי של בן / בת הזוג במקרה של פטירה של המבוטח, העמית, מקבל הפנסיה.
 
הנה לכם קישור למאמר אחד לדוגמא, ששווה להציץ בו: בחירת מסלול פנסיה - רגע לפני או אחרי הפרישה
 
 

הגשת בקשה לקבלת קיצבה

 
יש לשים לב כי במרבית פוליסות הקצבה כחלק מתנאי הפוליסה חלה חובה על המבוטח להודיע כשנה מראש לחברת הביטוח על כוונתו לקבל קצבה חודשית מפוליסת הביטוח שלו. (כשנה לפני מועד קבלת הקצבה הרצוי ו/או תום תקופת הביטוח). מעבר לכך, מניסיוננו, בקרנות הפנסיה הותיקות תהליך קבלת הקצבה במועד ההגעה לגיל הפרישה הינו תהליך מסורבל ומייגע ומוטב לפנות לקרן הפנסיה בצירוף כל המסמכים הדרושים מבעוד מועד. חובת הודעה ומסירת מידע מפורט לזכאי לקצבה
 
 

פנסיה חודשית מקרן פנסיה ותיקה

 
איך הפנסיה מחושבת, האם הפנסיה מתעדכנת ובאיזה אופן, מתי היא משולמת, ועוד פרטים חשובים אודות פנסיה חודשית מקרן פנסיה ותיקה, ניתן לעיין בתקנון קרן הפנסיה - תקנון קרן פנסיה ותיקה.
 
 
 

פיצויי פיטורים ופנסיה - מה הקשר ?

 
רבים חושבים (מזה שנים אנו נתקלים בזה כל פעם מחדש...) כי "פיצויים זה לא פנסיה ופנסיה זה לא פיצויים...", "זה נכון שאני מקבל עכשיו פנסיה מקרן פנסיה ותיקה..אבל איפה בעצם הפיצויים שמגיעים לי ? המעסיק לא צריך לשלם לי בנפרד גם פיצויים ??", "האם במידה ואמשוך את כספי הפיצויים מפוליסת הביטוח, זה יקטין לי את הפנסיה החודשית ? איך זה קשור ?"...
 
חברים, כספי פיצויים שהופקדו במהלך שנות העבודה בקרן פנסיה ותיקה - אינם ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי, יותר נכון לומר כי במידה ותבוצע משיכה של כספי הפיצויים מקרן הפנסיה הותיקה, באופן מעשי מדובר בויתור על הזכאות לפנסיה חודשית.
 
כספי פיצויים שהופקדו במהלך שנות העבודה בקרן פנסיה חדשה ו/או בפוליסה לקצבה, אמנם ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי לאחר התחשבנות עם מס הכנסה, ואולם, בוודאי שמשיכת כספי הפיצויים מקטינה באופן יחסי, אחד לאחד, את הפנסיה החודשית לה אהיה זכאי למשך כל החיים...
 
כאן, חובה לקבל ייעוץ מס רחב ומקצועי, כאן צריך להכיר את כל המונחים, כל האפשרויות, מה זה רצף קצבה, האם כדאי להשאיר את כספי פיצויי פיטורים בפוליסת הביטוח לטובת קבלת קצבה חודשית ? עיין במאמר שבקישור... מה הן ההשלכות של כל החלטה וכל בחירה בעת עזיבת מקום עבודה ופרישה לפנסיה, כמה מס נשלם באופן מצטבר, היום ובעתיד...
 
 

זכאות לפטור ממס על פנסיה חודשית / קיצבה חודשית

 
בחודש מאי 2012 חלו שינויים מרחיקי לכת בפקודת מס הכנסה בכל הקשור לאופן מיסוי פנסיה / קיצבה חודשית, ראה עדכונים רבים ומידע מפורט באתר - מיסוי פנסיה. יש לוחות זמנים למסירת הודעות לפקיד השומה, יש חישוב לעשות והחלטות לקבל!
 
בחינת הזכאות לפטור ממס על פנסיה חודשית וקבלת אישור מס הכנסה בהתאם, נעשית בדרך של הליך שנקרא "קיבוע זכויות" (הגשת טופס 161ד וכל הנספחים הדרושים, לפקיד השומה באיזור המגורים של הפורש).
 
להלן קישורים נבחרים לחלק מדפי המידע בנושא באתר פרישה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מימוש הטבות מס לגמלאים

 
ניתן להקטין את נטל המס החל על הכנסה כמו פנסיה חודשית גם באמצעות המשך הפקדות לקופת גמל לקצבה באופן עצמאי תוך מימוש הטבות מס (ניכוי וזיכוי) בגין ההפקדות.
 
ואולם, יש לתת תשומת לב יתרה לעניין אופן משיכת הכספים בהמשך הדרך, מקופת הגמל לקצבה, שכן החל משנת 2008 ככלל, כל ההפקדות הן למטרת קצבה חודשית.
 
יש להביא בחשבון את כל סעיפי החוק הרלבנטיים והאפשרויות, במידה ו"בונים" על האפשרות לבצע משיכה של הכספים, יחד עם הרווחים, בסכום חד פעמי, בעתיד ובכלל !
 

המשך תשלומי המעביד לקרן פנסיה ותיקה בתקופת פנסיה מוקדמת

 
ישנם מקרים בהם הסכמי פרישה לפנסיה מוקדמת כוללים בנוסף לתשלום פנסיה חודשית לעובד שפרש, המשך תשלומים לקרן הפנסיה על ידי המעביד גם לאחר היציאה לפנסיה מוקדמת ועד לגיל הפרישה על פי החוק, הגיל בו תחל קרן הפנסיה לשלם בעצמה את הפנסיה לעובד.
 
המשך התשלומים לקרן הפנסיה על ידי המעסיק נועד להבטיח לעובד שפרש לפנסיה מוקדמת המשך כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ומוות (במקרה שמדובר בקרן פנסיה מקיפה) והמשך צבירת זכויות פנסיה לגיל הפרישה, ישנם מקרים לא מעטים בהם בכל מקרה העובד צבר במהלך תקופת עבודתו וותק שלמעלה מ- 35 שנים בקרן הפנסיה ולפיכך הספיק לצבור את השיעור המירבי לפנסיה (70%). במקרה כזה, בקרן פנסיה ותיקה (מקיפה), ניתן פיצוי כספי לעובד בגין תשלום עודף זה הקרוי "מענק שנים עודפות".
 
בכל מקרה - מומלץ לבחון את כדאיות המשך התשלומים לקרן פנסיה מקיפה ותיקה על ידי המעביד בתקופת הפנסיה המוקדמת. במקרים בהם מדובר בפנסיית יסוד הרי שאין זכאות למענק בגין שנים עודפות ואין כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ושאירים ואז הכדאיות הטמונה בהפסקת התשלומים לקרן הפנסיה הותיקה ומעבר להפרשות לטובת אפיק חיסכון פנסיוני חלופי, גדלה.
 
נושא זה סבוך, מעורבים בו המעביד, קרן הפנסיה, ההסתדרות, האוצר וועדי העובדים, ויש לו התייחסות בהסכמים הקיבוציים ובהסכמי הפרישה, מעבר לכך, יש יתרונות וחסרונות לכל החלטה, ברוב המקרים מומלץ לעובד לקבל ייעוץ מקצועי בטרם הוא מחליט לבצע שינוי ולהפעיל שיקול דעת שכן צעד זה הינו בלתי הפיך.
 
 

תשלום דמי ביטוח לאומי על פנסיה חודשית

 
גמלאית עקרת בית שטרם הגיעה לגיל פרישה הנשואה לתושב ישראל - אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה.
 
אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים תמציא למשלם הפנסיה הצהרה על כך, ועל-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי מהפנסיה המשולמת לה.

פנסיה - לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי, היא קצבה המשתלמת לעובד מכוח חוק או הסכם פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.

מלבד עקרת בית כהגדרתה בחוק, ככלל, גמלאים נוספים הפטורים מתשלום דמי ביטוח מן הפנסיה:
 
1. מבוטח בגיל הפרישה ומבוטחת בגיל הפרישה (נדגיש כי הרי כבר לא מדובר בפנסיה מוקדמת כהגדרתה ואולם חשוב היה לנו להזכיר. בפועל יוצא כי מדובר בגיל הזכאות כהגדרתו בפקודת מס הכנסה..).
2. אלמנה המקבלת מן
המוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבת תלויים.
3. מבוטח נכה המקבל מן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או קצבת נכות 75% זמנית לתקופה של שנה אחת לפחות.

גמלאי בפרישה מוקדמת שהוא עובד שכיר או עובד עצמאי, או שניהם גם יחד, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מכל מקורות ההכנסה שלו ועד לתקרה. פנסיית שאירים המשולמת לשאירים של גמלאי פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 
למידע מורחב בנושא (לרבות התייחסות לידועים בציבור ובנות זוג מאותו המין) ראה גם:
 
 
פטור מתשלום דמי ביטוח - סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
 
 
 
 

מיסוי פנסיה - כל המידע !

 

תאום מס

 
כאשר הינך מקבל פנסיה ממשלם אחד או יותר מומלץ לך לבצע בכל שנה תיאום מס, כלומר אישור מפקיד השומה באזור מגוריך המורה למשלמי הפנסיה כמה מס לנכות מתשלומי הפנסיה שלך. במידה ולא ביצעת תיאום מס ונגבה לך מס ביתר אין זה מאוחר, ניתן לגשת לפקיד השומה ולהגיש דוחות מס שנתיים להחזר מס.
 
 

קצבה חודשית מהפקדה חד פעמית, אנונה והכנסה חודשית מנוהלת

 
במידה והקצבה החודשית אשר הינך עתיד לקבל לאחר הפרישה נמוכה מדיי והינך מעוניין להגדיל את ההכנסה החודשית הכוללת לאחר הפרישה עומדות בפניך בין היתר אפשרויות נוספות:
 • קבלת קצבה חודשית מהפקדה חד פעמית לקצבה - ניתן לרכוש זכויות פנסיה במועד הפרישה באופן עצמאי, ניתן לרכוש קצבה לכל החיים. ראה מחשבון פנסיה
 • קבלת אנונה (תשלום חודשי) מהפקדה חד פעמית לחיסכון - כמובן שבתוכנית זו אין מרכיב ביטוחי והתשלום מתבצע מתוך כספי החיסכון שלך עד תום. ראה מחשבון הכנסה חודשית
 • קבלת הכנסה חודשית מתיק השקעות מנוהל ו/או מקרן נאמנות ו/או מאגרות חוב בצורת ריבית ו/או דיבידנד, עם/בלי משיכה ממרכיב הקרן.
יש לבחון את הכדאיות של כל מסלול בהתאם למצבך האישי משפחתי, מצבך הבריאותי, תוחלת חיים, ריבית להיוון, אלטרנטיבות השקעה (סיכון ותשואה) וכדומה...ואף ניתן לבחון שילוב ביניהם והכל בכפוף לייעוץ אישי.
 
 

קצבת זקנה מביטוח לאומי

 
גיל פרישה - הגיל בו תהיה זכאי לקצבת זקנה מביטוח לאומי, בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה או עולה במעט על סכום ההכנסה המרבית והכנסתך שלא מעבודה כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה, או עולה במעט על פי- 2 מההכנסה המרבית. חשוב לדעת כי ההכנסה מפנסיה חודשית אינה נלקחת בחשבון.
 
גיל הזכאות לקצבת זקנה - הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות (ללא כל מבחן הכנסה) - 70 הן לגברים והן לנשים.
 
למידע נוסף בדבר זכאותך לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי - קצבת זקנה מביטוח לאומי .
 
 

זכאות לדמי אבטלה מביטוח לאומי למקבלי פנסיה

 
 

קופה ציבורית

 
פנסיונר (עובד מדינה) שחזר לעבוד לאחר פרישתו בשירות המדינה או באחד המקומות המוגדרים כקופה ציבורית ומשכורתו הנוכחית בצירוף הפנסיה החודשית, עולים על המשכורת הקובעת (שהייתה לו בטרם פרישתו) – תופחת לו הפנסיה החודשית בהתאם לכללים מסוימים. לחישוב ההפחתה ניתן להשתמש במחשבון קופה ציבורית באתר. מומלץ להכיר מקרוב את הוראות החוק. ישנם כללים (אמנם מצומצמים יותר) החלים גם על פורשי צה"ל לדוגמא. יש מידע מלא ומפורט באתר !
 
 

היוון קצבה, היוון פנסיה

 
פורש יכול להוון חלק מהקצבה החודשית בכפוף לתנאים מסוימים ולתקנות. בין מדובר בפנסיה תקציבית (עובדי מדינה), בין אם מדובר בפורשי צה"ל וכוחות הביטחון ובין אם מדובר בעמיתים בקרנות הפנסיה ו/או מבוטחים בפוליסות לקצבה בחברות ביטוח.
 
היוון חלק מהקצבה החודשית מאפשר לפורש לקבל מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית מופחתת בגובה ההיוון. בתום תקופת ההיוון תשולם לפנסיונר מלוא הפנסיה שהיה זכאי לה לולא ביצע את ההיוון (כל עוד מדובר בהיוון חלק מהפנסיה לתקופה קצובה).
 
באתר, יש מידע מפורט ומלא התייחס להיוון פנסיה, לכללי המיסוי, לחוק, לתקנות ולתקנון. זו החלטה כלכלית מאוד חשובה, לא להקל ראש!
 
נדגיש כי לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה נושא היוון קצבה / היוון פנסיה קיבל חשיבות גדולה יותר בשל יצירת פתח לכלל החוסכים בקופות הגמל לקצבה - לביצוע היוון פטור ממס על כספים שנצברו בקופות גמל לקצבה, דהיינו משיכת כספים שנצברו לקצבה בסכום חד פעמי. להלן קישור למידע מפורט:
 
 
   
 
 
היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016
 
יש הבדלים בין היוון פטור לבין היוון חייב במס, יש הבדלים בין היוון פנסיה תקציבית של עובדי מדינה, היוון פנסיה מצה"ל וכוחות הביטחון והיוון המתבצע במסגרת קרן פנסיה או במסגרת פוליסה לקצבה בחברת ביטוח וקופת גמל לקצבה, ככלל.
 
את כדאיות ההיוון יש לבחון באופן מקצועי בהתחשב בנתונים האישיים תוך שכלול היבטי המס, יש לבחון את ההיוון בכללותו לרבות הריבית הגלומה בו, בערכים נטו (לאחר מס). ניתן לחשב את ההיוון במסגרת פנסיה תקציבית במחשבון היוון פנסיה תקציבית.
 
 
 
 

זכויות בפנסיה החודשית של בן הזוג

 
האם בעת גירושין יש לחלק את תשלומי הפנסיה החודשית בין בני הזוג ? כיצד מבטיחים את תשלום הזכויות בפנסיה החודשית לבן הזוג במסגרת הסכם גירושין ? מי אחראי להעברת תשלום הגמלה מידי חודש ? עד מתי משתלמים תשלומי הפנסיה? כל התשובות במאמר - מימוש הזכויות בפנסיה החודשית של בן הזוג
 


מיסוי קצבה בישראל המשולמת מחו"ל לעולה חדש

 
מתוך דברי הסיכום בחוזר - מס הכנסה - המחלקה למיסוי בינלאומי - מיום 10/08/2010: מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חדש מבריטניה:
 
1. עולה חדש המקבל קצבה מחוץ לישראל בגין עבודתו במדינת חוץ פטור עליה ממס בהתאם לסעיף 14 (א)
לפקודת מס הכנסה במשך עשר שנים ממועד היותו לתושב ישראל.
2. יחד עם זאת, העולה החדש יכול לבחור להתחייב במס בישראל על הכנסתו מהקצבה, כולה או חלקה, כאמור
בסעיף 14 (א) סיפא לפקודה.
3. אם העולה בחר להתחייב במס בגין הכנסתו זו בישראל, הוא יחויב במס על פי פקודת מס הכנסה, דהיינו על פי
הנמוך מבין החלופות הבאות:

3.1 . חישוב המס על פי סעיף 9ג לפקודת מס הכנסה.
3.2 . חישוב המס על פי סעיפים 9א ו- 9ב לפקודת מס הכנסה, לפי העניין.

4. אם העולה בחר להתחייב במס בישראל רק על חלק מסכום ההכנסה מקצבה שקיבל מחוץ לישראל, הוא יקבל,
על פי בקשתו, אישור כי אותו חלק מהקצבה שדווח כהכנסה בישראל חויב במס בישראל.
5. יש לציין, כי האמור לעיל חל על עולה חדש ועל תושב חוזר טרם תיקון 168 , ותושב חוזר ותיק ועולה חדש לאחר
תיקון מס' 168 , בכפוף לשינויים בעניין שיעור המס החל עליהם על פי פקודת מס הכנסה.
 
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
 
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
 
 
קראו מאמרים נוספים בנושא פנסיה כאן באתר!
 
 
(אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים ופעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה אישי).
 
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לייעוץ מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.