דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה לעמית בקרן פנסיה חדשה

קו הפרדה אדום

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי של קרן הפנסיה (החדשה) שלך ותהית איך מחושבת הפנסיה המוצגת לך במסגרת הדוח ? עד כמה ניתן להסתמך על נתון זה ? להלן הסבר קצר השופך אור על אופן החישוב:

קצבה צפויה לעמית בפרישה בגיל - אומדן קצבת הזקנה הצפויה לעמית בפרישה, הנובעת מהיתרה הצבורה בחשבון הקרן נכון למועד הדוחובהתאם להנחות הבאות:

א. ריבית ברוטו להמחשה של 4.26% בקרן מקיפהוריבית ברוטו להמחשה של 4% בקרן כללית, או שיעור הריבית כפי שייקבע בהוראות הממונה מעת לעת, והכל בניכוי דמי ניהול בשיעור המירבי.

הערה: יש לשים לב למונח המופיע בדיווח השנתי - "הנחת ריבית נטו" - של 3.74% בקרן מקיפה ו- 3.48% בקרן כללית. זוהי תוצאת החישוב של הריבית להמחשה בניכוי דמי הניהול בשיעור המירבי - בשיעור של 0.5% (אופן החישוב משוקלל).

הערה: יש לשים לב לשינויים שחלו החל משנת 2022, אשר יקבלו ביטוי בדוחות השנתיים הבאים, כמו לדוגמא בעניין דמי הניהול השיעור המירבי. השיעור המירבי הופחת מ- 0.5% ל- 0.3%. כמו כן יש לשים לב לשינויים הצפויים בריבית ברוטו להמחשה, בקרן פנסיה מקיפה - 4.38% במקום 4.26% (למעט למקבלי קצבה לפני ינואר 2023). בקרן פנסיה כללית ללא שינוי.

ב. לא תהיינה הפקדות נוספות לחשבון.

ג. מדד המחירים לצרכן בשיעור 0%.

ד. מועד התחלת קבלת הקצבה – גיל הפרישה של העמית לקצבת זקנה בהתאם למסלול הביטוח בו בחר ואם לא בחר בהתאם לקבוע בתקנון הקרן. אם עבר העמית את גיל הפרישה כאמור – לפי גילו של העמית נכון למועד הדוח. כמו כן, בכותרת הסעיף יצויין גיל הפרישה של העמית בהתאם למסלול הביטוח בו בחר או לגילו נכון למועד הדוח, לפי העניין, לפי הוראות אלו.

ה. מקדם הקצבה יהיה המקדם הקבוע בתקנון הקרן בהנחת שיעור פנסיה לאלמן/ת פנסיונר/ית בשיעור של 60%, ויחושב בהתאם לפער הגילאים המגולם במקדמי ההמרה הקבועים בתקנון קרן הפנסיה.

ו. "הקצבה הצפויה מחושבת בהתאם ליתרת הכספים בקרן הפנסיה בסוף השנה תחת הנחת ריבית נטו של x% לשנה" (לעניין שיעור הריבית ראה התייחסות מעלה בסעיף א').

 

מעודכן לפי הוראות משרד האוצר לקרנות הפנסיה במסגרת תיקון נוסף להוראות שפורסם ביום 14 בדצמבר 2020:
 
 


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


תקנון קרן פנסיה חדשה - כל קרנות הפנסיה החדשות !
 
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
    
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה  - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
     
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.