דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה לעמית בקרן פנסיה חדשה

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי של קרן הפנסיה (החדשה) שלך ותהית איך מחושבת הפנסיה המוצגת לך במסגרת הדוח ? עד כמה ניתן להסתמך על נתון זה ? להלן הסבר קצר השופך אור על אופן החישוב:

קצבה צפויה לעמית בפרישה בגיל X - אומדן קצבת הזקנה הצפויה לעמית בפרישה, הנובעת מהיתרה הצבורה בחשבון הקרן נכון למועד הדוח, ובהתאם להנחות הבאות:

א. ריבית ברוטו להמחשה של 4.26% בקרן מקיפה, וריבית ברוטו להמחשה של 4% בקרן כללית, או שיעור הריבית כפי שייקבע בהוראות הממונה מעת לעת, והכל בניכוי דמי ניהול בשיעור המירבי.

ב. לא תהיינה הפקדות נוספות לחשבון.

ג. מדד המחירים לצרכן בשיעור 0%.

ד. מועד התחלת קבלת הקצבה – גיל הפרישה של העמית לקצבת זקנה בהתאם למסלול הביטוח בו בחר. כמו כן, יש למלא בכותרת הסעיף את גיל הפרישה של העמית בהתאם למסלול הביטוח בו בחר.

ה. מקדם הקצבה יהיה המקדם הקבוע בתקנון הקרן בהנחת שיעור פנסיה לאלמן/ת פנסיונר/ית בשיעור של 60%, ויחושב בהתאם לפער הגילאים הקבוע בהוראות חוזר פנסיה 2013-3-1 שעניינו "דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה" או כל הוראת אחרת שתבוא במקומו.

ו. מתחת לטבלה בהערה עם שתי כוכביות יצוין: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת בהתאם ליתרת הכספים בחשבון בסוף השנה ותחת הנחת ריבית נטו של x% לשנה". את שיעור הנחת הריבית יש למלא בהתאם להוראות סעיף א' כמופיע מעלה.
 
 
לפי הוראות משרד האוצר לקרנות הפנסיה שפורסמו במסגרת חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 23 ביולי 2014  - דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


תקנון קרן פנסיה חדשה - כל קרנות הפנסיה החדשות !
 
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
    
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה  - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
     
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.