דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה לעמית בקרן פנסיה ותיקה

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי של קרן הפנסיה (הותיקה) שלך ותהית מהי הפנסיה הצפויה לך בפרישה ? להלן הסבר קצר השופך אור על הנתונים המוצגים בדוח ואופן חישוב הקצבה:
 
קרן פנסיה ותיקה (לפי שיטת שכר קובע לפנסיה)
 
שיעור הקצבה הצפויה לעמית בגיל פרישה – שיעור קצבת הזקנה (באחוזים) שנצבר לזכות העמית נכון למועד הדוח עד סוף שנת הדו"ח, תוך חלוקה לתקופות הביטוח של העמית בקרן (מחודש + שנה ועד חודש + שנה) לפי שם מעסיק, ולפי תכנית הפנסיה (מקיפה או יסוד) שאליה השתייך העמית באותה התקופה. אם לא ניתן לפצל את הסכומים לפי שם מעסיק, יש להציג רק את הסה"כ.

כאשר הקצבה מחושבת לפי שיטת שכר קובע, מתחת לטבלה תופיע הערה מודגשת בה יצוין "שיעור הקצבה המקסימלי הוא 70%...".

שיעורי הקצבה בדוח זה אינם כוללים זכויות שצבר העמית בקרנות פנסיה אחרות או בגופים אחרים עימם קיימים הסדרי רציפות זכויות.
 
מידע בדבר זכויות צבורות לפנסיה - קרן פנסיה ותיקה  - דוגמא לתחזית קצבה צפויה - קרן פנסיה ותיקה - (מומלץ לקרוא מאחר ובדוח השנתי של קרן הפנסיה הותיקה שבניהול מיוחד בפועל לא מוצג נתון בדבר הקצבה הצפויה לעמית בגיל פרישה !)
 
קרן פנסיה ותיקה (לפי שיטת מנות פנסיה)

קצבה צפויה לעמית בגיל פרישה – מנות הפנסיה לזקנה שנרשמו לזכותו של העמית נכון לסוף שנת הדוח בערכים נומינליים. קרן הפועלת לפי שיטת המנות, תציג בסעיף זה את מנות הפנסיה שהעמית צבר תוך חלוקה לתקופות הביטוח של העמית בקרן (מחודש + שנה ועד חודש + שנה) לפי שם המעסיק, ולפי תכנית הפנסיה (מקפיה או יסוד) שאליה השתייך העמית באותה התקופה. אם לא ניתן לפצל את הסכומים לפי שם המעסיק, יש להציג רק את הסה"כ.

 
לפי הוראות משרד האוצר לקרנות הפנסיה שפורסמו במסגרת חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 23 ביולי 2014  - דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


תקנון קרן פנסיה ותיקה - כל קרנות הפנסיה הותיקות !
 
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
   
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה  - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
    
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.