דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה לעמית בקרן פנסיה ותיקה

קו הפרדה אדום

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי של קרן הפנסיה (הותיקה) שלך ותהית מהי הפנסיה הצפויה לך בפרישה ? להלן הסבר קצר השופך אור על הנתונים המוצגים בדוח ואופן חישוב הקצבה:

בקרן פנסיה ותיקה המחשבת את הקצבה בשיטת זכויות לפנסיה בשיעור שנתי (אחוז מהמשכורת הקובעת) תוצג ההערה הבאה: "אחוז מהשכר הקובע שישולם לך כקצבה בגיל x הוא y. שים לב, אחוז הקצבה מהמשכורת הקובעת מוגבל ל- 70%. השכר הקובע מבוסס על השכר המבוטח בקרן הפנסיה שלך לאורך תקופה בהתאם לתקנון הקרן".

קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל x – אומדן קצבת הזקנה הצפויה לעמית בפרישה נכון לסוף שנת הדוח. יצוין גיל העמית בהתאם לגיל הפרישה כקבוע בתקנון הקרן.

שיטת חישוב הקצבה – קרן הפנסיה תציין את שיטת חישוב הקצבה בהתאם לתקנון הקרן.

שיעור הקצבה הצפויה לעמית בגיל פרישה – שיעור קצבת הזקנה (באחוזים) שנצבר לזכות העמית נכון למועד הדוח עד סוף שנת הדו"ח, תוך חלוקה לתקופות הביטוח של העמית בקרן (מחודש + שנה ועד חודש + שנה) לפי שם מעסיק, ולפי תכנית הפנסיה (מקיפה או יסוד) שאליה השתייך העמית באותה התקופה. אם לא ניתן לפצל את הסכומים לפי שם מעסיק, יש להציג רק את הסה"כ.

קצבה צפויה לעמית בגיל פרישה – קרן הפועלת לפי שיטת המנות, תציג בסעיף זה את מנות הפנסיה שהעמית צבר בערכים נומינליים תוך חלוקה לתקופות הביטוח של העמית בקרן (מחודש + שנה ועד חודש + שנה) לפי שם מעסיק, ולפי תכנית הפנסיה (מקיפה או יסוד) שאליה השתייך העמית באותה התקופה. קרן הפועלת בשיטה אחרת תציג את סך הקצבה הצפויה לעמית בגיל פרישה בערכים נומינליים. אם לא ניתן לפצל את הסכומים לפי שם מעסיק, יש להציג רק את הסה"כ.

שיעור קצבה מקסימלי (70%) שיעור קצבה של 70% הינו שיעור הקצבה המרבי האפשרי בתוכנית הפנסיה. החלטת עמית בדבר הפסקת התשלומים השוטפים הנובעת מצבירת שיעור הקצבה המרבי או המשכת הביטוח הפעיל, ראוי שתהיה החלטה מושכלת לאחר קבלת ייעוץ פנסיוני חיצוני (שלא באמצעות קרן הפנסיה). יצוין כי בתכנית הפנסיה קיימים היבטים שונים ומורכבים להפסקת הביטוח או המשכתו, וזאת בכפוף לנתוניו הפרטניים של כל עמית. מסמך הכולל הסברים והבהרות נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט או לקבלו באמצעות פניה למוקד השירות של קרן הפנסיה. עמית המעוניין להפסיק את העברת דמי הגמולים לקרן הפנסיה עקב צבירת שיעור הקצבה המרבי, מוזמן לאמת את נתוניו בקרן לפני קבלת החלטה סופית על מנת לוודא כי אכן צבר את שיעור הקצבה המרבי.

שיעורי הקצבה בדוח אינם כוללים זכויות שצבר העמית בקרנות פנסיה אחרות או בגופים אחרים עימם קיימים הסדרי רציפות זכויות.


מעודכן לפי הוראות משרד האוצר לקרנות הפנסיה במסגרת תיקון נוסף להוראות שפורסם ביום 14 בדצמבר 2020:
 
 
מידע בדבר זכויות צבורות לפנסיה - קרן פנסיה ותיקה  - דוגמא לתחזית קצבה צפויה - קרן פנסיה ותיקה
 

 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


תקנון קרן פנסיה ותיקה - כל קרנות הפנסיה הותיקות !
 
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
   
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה  - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
    
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.