דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה - דוח מקוצר - דוח מפורט

קו הפרדה אדום

אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס הדוח השנתי המקוצר ! - מאמר שחובה לקרוא !

 
עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
    
בשנת 2007 פרסמנו בגלובס טור אישי בנושא הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה, כאשר האמירה העיקרית שלנו דאז היתה כי "מרוב עצים לא רואים את היער...". (להלן קישור: למה כדאי לשים לב בדיווח מחברות הביטוח ?).
    
 
בשנת 2009 פתחנו את המדריך לדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה, אותו פרסמנו בשיתוף מערכת עדיף, בקביעה כי לאור הרפורמות שחלו בשנים האחרונות בתחומי המס והפנסיה, הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה לוקה בחסר. (להלן קישור: מדריך עדיף לדיווח השנתי לחוסכים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח החיים).
  
בשנת 2011 פרסמנו בכלכליסט כתבת תחקיר (שזכתה לכותרת ראשית בעיתון באותו היום), כאשר המסקנה העיקרית שלנו דאז היתה כי "דוחות הפנסיה טועים ומטעים...". (להלן קישור: בדיקת "כלכליסט": טעות החישוב שבדו"חות הפנסיה שלנו).
        
 
אז מה עכשיו ? עכשיו אנו יכולים לומר כי מתכונת הדיווח השנתי החדשה לחוסכים לפנסיה, החל מהדיווח השנתי לסיכום שנת 2014, "מגלה טפח ומכסה טפחיים".
 

ביום 23 ביולי 2014, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר העביר הנחיות חדשות לגופים המוסדיים בדבר הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח:

 
בתוך חודשים ספורים בלבד הספיק משרד האוצר לתקן את ההנחיות פעמיים ! להלן קישור לשני התיקונים לחוזר:

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-2 – חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 25 בינואר 2015.

דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-13 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 18 במרץ 2015.

טרם יבש הדיו על הנייר וביום 6 בינואר 2016, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ביטל את ההנחיות האחרונות כמפורט מעלה והעביר הנחיות חדשות לגופים המוסדיים בדבר הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח:
 
 
כך עשה פעם נוספת ביום 29 בספטמבר 2016. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שוב תיקן את ההנחיות והעביר הנחיות חדשות לגופים המוסדיים בדבר הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח:
 
 
תיקון נוסף שפורסם ביום 1 בפברואר 2017:
 
דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון  - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-2 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 1 בפברואר 2017.
 
תיקון נוסף שפורסם ביום 10 בספטמבר 2017:
 
 
תיקון נוסף שפורסם ביום 3 בדצמבר 2017:
 
 
תיקון נוסף שפורסם ביום 9 ביולי 2018:
 

תיקון נוסף שפורסם ביום 14 בדצמבר 2020:
 
 

החל מהדוח השנתי לשנת 2014 נקבע ככלל כי -

1. מדי שנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה, ישלח גוף מוסדי לכל חוסך, דוח  שנתי  מקוצר בגין השנה שנסתיימה.

2. בנוסף, מדי שנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה, יציג גוף מוסדי בחשבונו האישי המקוון של כל חוסך, את הדוח השנתי המקוצר שנשלח לעמית וכן דוח  שנתי  מפורט.
 
לכל ההוראות המפורטות המתייחסות לאופן הדיווח לחוסך לרבות הדיוור של הדוחות, בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני, יש לעיין בחוזר האחרון והעדכני (מאז שנת 2014 ועד היום חלו שינויים בהנחיות משרד האוצר לעניין אופן הדיוור של הדוחות).
 
 
שימו לב, במסגרת החוזר שפורסם ביולי 2014 בהתייחס לדוח השנתי המפורט - ניתנה ארכה לחברות המנהלות ליישם את הוראות החוזר - החל מהדוח השנתי המפורט לשנת 2015. הוראות החוזר שפורסם בינואר 2016 חלות כבר על הדוח השנתי לשנת 2015 (למעט הוראות בודדות המתייחסות לאופן הצגת שיעור דמי הניהול מהחיסכון).
 
לפני שניכנס לעובי הקורה, למי שמעוניין בשורה התחתונה:
 
אמנם בהשוואה בין הדוחות שסקרנו וביצענו מעקב לגביהם, הדוחות לשנת 2014 מול הדוחות לשנת 2015, חל שיפור ניכר באיכות הדיווח ותקינותו אבל עדיין ניתן לומר כי -
 • הדוח השנתי המקוצר הנשלח לחוסכים לפנסיה - אין להסתמך רק עליו !
 • חובה על כל חוסך לפנסיה לדרוש גם עותק של הדוח השנתי המפורט ולשמור אותו !
 • אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס הדוח השנתי המקוצר !
 • הן הדוח השנתי המקוצר והן הדוח השנתי המפורט - לוקים בחסר או כוללים שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי החברה המנהלת את חסכונותינו, במקרים רבים לא נותר אלא לבצע בירורים נוספים ישירות מול כל אחת מהחברות המנהלות את חסכונותינו, כמו כן, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע מתאים בטרם מקבלים החלטות.
 • אין טעם בפניה לרואה חשבון לקבלת ייעוץ מס בעת עזיבת מקום עבודה או יציאה לפנסיה כאשר אתם מצויידים אך ורק בעותק הדוח השנתי המקוצר !

איך תוכלו להבחין שהדוח השנתי המצוי בידכם הוא הדוח השנתי המקוצר ולא הדוח השנתי המפורט ?

מאחר ולא טרחו במשרד האוצר להורות לגופים לפתוח את הדוח השנתי המקוצר בכותרת פשוטה וברורה: "דוח מקוצר", תוכלו לעשות זאת באמצעות איתור "סימנים מזהים", לדוגמא, בתחתית העמוד הראשון או השני, לדוח השנתי המקוצר, מופיע המשפט הבא: "רוצה לדעת יותר? הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של... בכתובת www.xxxxxx.co.il". באשר לדוח השנתי המפורט - כותרתו כן כוללת את המילים "דוח מפורט" (זאת עולה מעיון ובחינה של דוחות שנתיים מפורטים לשנת 2015).

תמצית מידע - האומנם ?

 • נניח שיש מקום לשני סוגי דוחות (ולדעתינו לא...)
 • נניח שאלו הן הבעיות היחידות בדיווח לחוסך (ולפי ידיעותינו לא...)
 • יש מרחק גדול בין הרצון להציג תמצית הדוח המפורט במסגרת דוח מקוצר לבין התוצאה הנוכחית בה הדוח המקוצר מטעה ומבלבל את החוסך ואין בו התאמה מלאה לדוח המפורט. וזאת כאשר שני הדוחות לוקים בחסר וכוללים שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי החברה המנהלת ! 
דוגמאות מ"השטח"
 
מבוסס על דוחות שנתיים אמיתיים של חוסכים שנמסרו לנו לעיון ולבדיקה, לשנים 2014 ו- 2015. מאחר ובשנים האחרונות פורסמו חוזרים נוספים בכל שנה, נמשיך לעקוב אחר הדוחות הבאים ונעדכן מאמר זה בהתאם.
 

דוגמא להטעיה חמורה (במקוצר ובמפורט)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה במקור אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי מענק פרישה תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם, לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעבר והמבוטח הותיר את הכספים בפוליסה, ככספי פרט נזילים ! (לא תיקון 190!).
 • בדוח השנתי המקוצר אין כל איזכור לכך שמדובר בכספי פרט נזילים ומצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי". כמו כן, גרוע מכך, מצוין כי – "הקצבה החודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67 – 1,834 ש"ח" בתוספת ההערה: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי פיצוים לקצבה בסוף השנה..."
 • בדוח השנתי המפורט מצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי" (כאשר נדגיש כי מדובר בכספי פרט נזילים ולא בכספים שעברו הסבה לפי בקשת המבוטח בהתאם להוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה). במקביל עדיין הכספים מסווגים בטבלה ככספי פיצויים מסוג קצבה ולא ככספי פרט (כאשר מתחילה לא היה מדובר בכלל בכספי פיצויים מסוג קצבה אלא בכספי מענק פרישה שהופקדו בסכום חד פעמי במזומן במסגרת אישור לרצף זכויות פיצויים...). כמו כן, גרוע מכך, מצוין כי – "הקצבה החודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67 – 1,834 ש"ח" בתוספת ההערה: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי פיצוים לקצבה בסוף השנה..." ואם זה לא מספיק אז מצוין בנוסף כי - "מועד הזכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בפוליסה: 30.03.2045 ! (כאשר נזכיר כי מדובר בכספי פרט נזילים לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעבר...).
 • איזה מקוצר ואיזה מפורט ?!
 • חשוב להדגיש כי לדיווח השנתי למבוטח ייתכנו השלכות על אופן מיסוי הכספים והרווחים שנצברו בפוליסה ככל שכך גם מתועדים באופן שגוי הכספים במערכת המחשב של חברת הביטוח בפועל או לכל הפחות המבוטח עלול להידרש לספק הסברים מיותרים לפקיד השומה בהמשך הדרך ככל שרק הדיווח השנתי למבוטח שגוי אך הכספים מתועדים באופן הנכון במערכת המחשב של חברת הביטוח בפועל. "לך תתווכח עם פקיד השומה בעוד 30 שנה...".
 • (כשלים בדיווח נמצאו גם בדוחות לשנת 2014 וגם בדוחות לשנת 2015. בכל מקרה האמור מעודכן ומבוסס על עיון בדוחות לשנת 2015, נעדכן מאמר זה בהמשך לאחר בדיקת הדוחות לשנים הבאות).

דוגמא להטעיה (במקוצר ובמפורט)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה במקור אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם, לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעבר והמבוטח הותיר את הכספים בפוליסה, ככספי פרט נזילים ! (לא תיקון 190!).
 • בדוח השנתי המקוצר אין כל איזכור לכך שמדובר בכספי פרט נזילים ומצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי".
 • בדוח השנתי המפורט גרוע מכך, מצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי" ובמקביל עדיין הכספים מסווגים בטבלה ככספי פיצויים ולא ככספי פרט, תוך חלוקה לכספי פיצויים מסוג הון ולכספי פיצויים מסוג קצבה !
 • חשוב להדגיש כי אין מדובר בטעות אנוש נקודתית שנעשתה בהיסח דעת מאחר וחברת הביטוח המנהלת את פוליסת הביטוח שבנדון (וזו רק דוגמא אחת) קיבלה מאיתנו התראות ובקשות לטיפול במחדליה, ספציפיות וכלליות, תוך התייחסות מפורטת לליקויים אותם מצאנו בדיווח השנתי למבוטחיה, שנה אחר שנה, כבר למעלה מ- 4 שנים !
 • (כשלים בדיווח נמצאו גם בדוחות לשנת 2014 וגם בדוחות לשנת 2015. בכל מקרה האמור מעודכן ומבוסס על עיון בדוחות לשנת 2015, נעדכן מאמר זה בהמשך לאחר בדיקת הדוחות לשנים הבאות).
 

דוגמא לכשל חמור בדיווח ודוחות הלוקים בחסר (הן המקוצר והן המפורט)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם –
 • הן בדוח השנתי המקוצר והן בדוח השנתי המפורט - כלל לא טורחים לסווג את סוג הכספים ו/או לציין שמדובר בכספים המיועדים למשיכה חד פעמית (שום סיווג, שום התייחסות, לא למשיכה חד פעמית, לא לתשלום קצבה (שבכל מקרה אינו נכון לו היה מופיע), אין התייחסות למעמד המיסוי של כספי הפיצויים (רצף זכויות פיצויים)).
 • גרוע מכך - הן הדוח השנתי המקוצר והן הדוח השנתי המפורט - לוקים בחסר - במסגרת שני הדוחות סכום בסך של 242,880 ש"ח, כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים - כאילו אינו קיים ! - במסגרת הסיכום הכולל של כל הפוליסות של המבוטח בחברת הביטוח - הוא אינו כלול ביתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית והוא אינו כלול כמרכיב המהווה חלק מהקצבה החודשית הצפויה למבוטח בפרישה !! רק במסגרת טבלה אחרת יכול המבוטח להבחין בו, בעמודה של כספי הפיצויים, כאשר בעצם הוא לא יכול לנחש (ללא ניתוח מעמיק ואלימינציה) שסכום זה המהווה חלק בלתי נפרד מיתרת הפדיון של כל הפוליסות שלו בחברת הביטוח - אינו כלול בסיכום המוצג לו ! לא כחלק מהסכום למשיכה חד פעמית ולא כחלק מהקצבה הצפויה ! לעניות דעתנו מדובר בכשל חמור בדיווח ומחדל של ממש !
 • (כשלים בדיווח נמצאו גם בדוחות לשנת 2014 וגם בדוחות לשנת 2015. בכל מקרה האמור מעודכן ומבוסס על עיון בדוחות לשנת 2015, נעדכן מאמר זה בהמשך לאחר בדיקת הדוחות לשנים הבאות).
קצרה היריעה מלפרט במסגרת מאמר זה את כל הכשלים והליקויים בהם נתקלנו עד כה, לא חסרות דוגמאות לרשלנות ולמחדלים בדיווחים לחוסכים על ידי החברות המנהלות, טעויות שלא יכול להיות להן מקום, כמו לדוגמא לדווח לעמית בקרן השתלמות כי הכספים שצבר בקרן ההשתלמות שלו - מיועדים לתשלום קצבה ! לעניות דעתנו, המצב היום גרוע מבעבר, בטרם משרד האוצר הפיץ הוראות חדשות אלו לחברות המנהלות את חסכונותינו והמצב המצוי רחוק אלפי שנות אור מהמצב הרצוי.
 
לא נלאה אתכם בכל דברי הביקורת שלנו למתכונת הדיווח השנתי החדשה לחוסכים לפנסיה אלא נציג בפניכם את ההבדלים והיכן הבעיות, בדרך של טבלה פשוטה:
 

סעיף בטבלה

המוצר

נושא

דוח מקוצר

דוח מפורט

הערות

1

קרן פנסיה (חדשה)

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת הכספים שנצברו בקרן בין פיצויים לתגמולים.

אין

יש (ראה הסתייגות)

הצגת החלוקה בין פיצויים לבין תגמולים, חיונית בעבור החוסך ומהווה נתון מהותי המלמד על האפשרויות למשיכת הכספים ואופן מיסוי הכספים שנצברו בקרן. בחלק הראשון של הדוח השנתי המפורט - אין התייחסות לחלוקה בין פיצויים לבין תגמולים ! אלא רק בחלק השני של הדוח השנתי המפורט וכעיקרון רק ככל שהיו תנועות בחשבון בקרן הפנסיה במהלך השנה, ניתן לכך פירוט.


2

קרן פנסיה (חדשה)

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת כספי התגמולים בין שכבות המיסוי השונות.

אין

אין

העדר חלוקת כספי התגמולים שנצברו בקרן בין שכבות המיסוי השונות אינו מאפשר לעמית לקבל מידע חיוני בעבורו בדבר נזילות הכספים, כמו לדוגמא, כמה מתוך כספי התגמולים - נצברו עד ינואר 2000 (יתרה כספית אותה יכול למשוך העמית גם כסכום חד פעמי פטור ממס ולא רק כקצבה חודשית! בכפוף לתקנות קופות גמל) - לצורך קבלת מידע חיוני זה ייאלץ העמית לפנות באופן יזום לקרן הפנסיה.


3

קופת גמל, פוליסת ביטוח (מנהלים או מנהלים לשעבר)

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת הכספים שנצברו בקופה בין פיצויים לתגמולים.

אין

יש (ראה הסתייגות)

הצגת החלוקה בין פיצויים לבין תגמולים, חיונית בעבור החוסך ומהווה נתון מהותי המלמד על האפשרויות למשיכת הכספים ואופן מיסוי הכספים שנצברו בקופה. בחלק הראשון של הדוח השנתי המפורט - יש התייחסות לחלוקה בין פיצויים לבין תגמולים - ברמת כל החשבונות בקופת הגמל או ברמת כל הפוליסות בחברת הביטוח. ככל שמעוניינים במידע זה - ברמת כל חשבון בקופת הגמל או ברמת כל פוליסה בחברת הביטוח, בנפרד, ישנה התייחסות בחלק השני של הדוח השנתי המפורט ואולם - כעיקרון רק ככל שהיו תנועות בחשבון בקופת הגמל או בפוליסה בחברת הביטוח, במהלך השנה.


4

קופת גמל

פירוט ערך הפדיון - חלוקת כספי התגמולים בין הון לקצבה (חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים / חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת קצבה)

אין

יש

הצגת החלוקה בין הון לבין קצבה, בהתייחס לכספי התגמולים, חיונית בעבור החוסך ומהווה נתון מהותי המלמד על האפשרויות למשיכת הכספים ואופן מיסוי הכספים שנצברו בקופה. כמו כן, לדוגמא, בהתבסס על הדיווח על החיסכון המצטבר לקצבה בקופה לא משלמת קצבה, לעניין כספי התגמולים, יכול העמית לפנות לפקיד השומה במסגרת בקשתו לבצע היוון קצבה (פטור ממס / חייב במס) עם הגעתו לגיל הפרישה, כאשר ללא מידע מפורט זה, באופן מעשי אין באפשרותו לדווח לפקיד השומה על החלק הקצבתי בלבד של כספי התגמולים שנצברו בקופה בנפרד (שהופקדו לאחר ינואר 2008). גם בקשר למידע זה - שימו לב גם להערות בסעיף 3 בטבלה זו.


5

קופת גמל

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת כספי הפיצויים בין פיצויים מסוג הון לבין פיצויים מסוג קצבה.

אין

יש

הצגת חלוקת כספי הפיצויים בין הון לקצבה מאפשרת לעמית לקבל מידע חיוני בעבורו, לרבות לצורך קבלת החלטות בעת עזיבת מקום עבודה, כמו לדוגמא, כמה מתוך כספי הפיצויים הוא יכול לייעד לקצבה במסגרת רצף קצבה באישור פקיד השומה... גם בקשר למידע זה - שימו לב גם להערות בסעיף 3 בטבלה זו.


6

קופת גמל

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת כספי התגמולים בין שכבות המיסוי השונות.

אין

אין

העדר חלוקת כספי התגמולים שנצברו בקופת הגמל בין שכבות המיסוי השונות אינו מאפשר לעמית לקבל מידע חיוני בעבורו בדבר נזילות הכספים, כמו לדוגמא, כמה מתוך כספי התגמולים מסוג הון - נצברו עד ינואר 2005 (בהתייחס לשכיר) או נצברו עד ינואר 2006 (בהתייחס לעצמאי) (יתרה כספית אותה יכול למשוך העמית כסכום חד פעמי פטור ממס גם לפני הגעתו לגיל 60 כמפורט בתקנות קופות גמל) - לצורך קבלת מידע חיוני זה ייאלץ העמית לפנות באופן יזום לקופת הגמל.


7

פוליסת ביטוח (מנהלים או תגמולים לעצמאים)

פירוט ערך הפדיון - חלוקת יתרת כספי התגמולים בין שכבות המיסוי השונות.

אין

אין

העדר חלוקת כספי התגמולים שנצברו בפוליסת הביטוח בין שכבות המיסוי השונות אינו מאפשר למבוטח לקבל מידע חיוני בעבורו בדבר נזילות הכספים, באופן דומה לדוגמאות המפורטות בטבלה זו בהתייחס לקופת גמל (ככל שמדובר בכספי תגמולים מסוג הון) או בהתייחס לקרן פנסיה (ככל שמדובר בכספי תגמולים מסוג קצבה, אגב בהקשר זה תלוי גם בתאריך תחילת הפוליסה...) (ראה דוגמאות מעלה) - לצורך קבלת מידע חיוני זה ייאלץ המבוטח לפנות באופן יזום לחברת הביטוח.


8

קרן פנסיה (חדשה), קופת גמל, פוליסת ביטוח (מנהלים או מנהלים לשעבר)

התייחסות לכספי פיצויים מעסיקים קודמים

אין

אין

העדר התייחסות לכספי פיצויים מעסיקים קודמים אינו מאפשר לחוסך לקבל מידע חיוני בעבורו, לעניין ההפרדה בין כספי הפיצויים של המעסיקים השונים (מעסיקים קודמים ומעסיק נוכחי / אחרון) ובדבר מעמד המיסוי של כספי הפיצויים שנצברו בתקופות עבודה הקודמות לתקופת העבודה אצל המעסיק הנוכחי / האחרון (רצף זכויות פיצויים, רצף קצבה, פיצויים נזילים לאחר התחשבנות מס, פיצויים שלא בוצע לגביהם הסדר מס או שלא עברו התחשבנות מס).


9

קרן פנסיה (חדשה), קופת גמל, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח (מנהלים או תגמולים לעצמאים)

פירוט מסלולי השקעה ותשואות

יש

יש

 

10

קרן פנסיה (חדשה), קופת גמל, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח (מנהלים או תגמולים לעצמאים)

שיעור תשואה אישית

אין ולדעתנו אכן לא צריך להיות (ראה הסבר מפורט!)

אין - הופסקה הצגת נתון זה, ולדעתנו אכן לא צריך להיות. (ראה הסבר מפורט!)

ראה מידע נוסף בקישור - כמה באמת הרווחת בשנה החולפת בקופת הגמל שלך? - החל מהדיווח השנתי לחוסך לשנת 2015 הופסקה הצגתו - הסיבה: נתון זה אינו בהכרח נכון ולא היה מומלץ לקבל החלטות השקעה על בסיס נתון שגוי / מטעה זה, אלא אך ורק על בסיס הנתונים הכלליים שמפרסמת הקופה / הקרן / חברת הביטוח, לגבי ביצועיה מתחילת השנה ועד לסופה בהתייחס למסלולי ההשקעה הרלבנטיים המופיעים באתרי האינטרנט של הגופים המנהלים, באתר גמל-נט או באתר פנסיה-נט או באתר ביטוח-נט, של משרד האוצר וגם בסעיף אחר של הדוח השנתי, הן המקוצר והן המפורט ! 
(ראה שורה קודמת בטבלה זו).

11

קופת גמל, קרן השתלמות

דוח נפרד לכל מסלול השקעה בקופת הגמל/בקרן ההשתלמות

לכל המסלולים יחד

לכל המסלולים יחד

ההפרדה בוטלה. ולדעתנו, כך צריך להיות.

12

פוליסת ביטוח (מנהלים או תגמולים לעצמאים)

נושאים שונים מהותיים !

ראה דוגמאות כמפורט מעלה במאמר זה !

ראה דוגמאות כמפורט מעלה במאמר זה !

דוגמאות לבלבול, הטעיה וחוסר התאמה (מבוסס על עיון בדוחות מקוצרים ומפורטים לשנים 2014 ו- 2015, נעדכן פעם נוספת מידע זה לאחר עיון בדוחות לשנת 2016 לאחר שיישלחו לחוסכים).


13

קרן פנסיה (ותיקה) (בניהול מיוחד)

נתון בדבר קצבה צפויה לרבות שכר קובע לפנסיה !

נתון זה מופיע רק בחלק מהדוחות שהובאו לעיוננו (לגבי חלק מהעמיתים!)כאשר מעבר לכך - שיעור הקצבה שדווח עליו נמצא שגוי ואינו תואם לזה שדווח בדוח המפורט והנתון בדבר השכר הקובע לפנסיה לא צפוי להופיע גם בהמשך אלא יהיה ניתן "לחלץ" אותו מתוך נתון הקצבה הצפויה (לכשיופיע...) ונתון שיעור הקצבה, יש לשים לב לגבי קרנות פנסיה ותיקות שבניהול מיוחד שככל שהחוסך עמית ביותר מקרן פנסיה אחת, לדוגמא גם במקפת הוותיקה וגם במבטחים הוותיקה הוא יקבל 2 דוחות שאין לו יכולת בדרך פשוטה וקלה להבין מהדוחות מה סך הקצבה הצפויה לו בגיל הפרישה.


אין

לצורך קבלת מידע מהותי זה ייאלץ העמית לפנות באופן יזום לקרן הפנסיה. (מבוסס על עיון בדוחות מקוצרים ומפורטים לשנים 2014 ו- 2015 , נעדכן פעם נוספת מידע זה לאחר עיון בדוחות לשנת 2016 לאחר שיישלחו לחוסכים, לראשונה, במתכונתם החדשה וזאת מאחר והן ניתנה ארכה לגופים המנהלים ליישם את הוראות החוזר והן ניתנה האפשרות לקרנות הוותיקות לקבוע דיווח במתכונת שונה באישור משרד האוצר).

14

קרן פנסיה (חדשה), קופת גמל, פוליסת ביטוח מנהלים

אישור ניכוי מס במקור (בהתייחס לכספי פיצויים שנוכה מהם מס במקור בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה)

אין

אין או ככל שישנו, הוא עלול להיות שגוי או לא מפורט מספיק או מגיע בעיתוי לא מתאים לצרכי החוסך, ככל שהנ"ל נדרש לצרפו לדוח שנתי המוגש למס הכנסה בשנה בה עזב מקום עבודתו או פרש - (ראה הסבר מפורט!)

למה חשוב לקבל אישור ניכוי מס במקור מקופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח מיד לאחר שמסרת לה אישורים מפקיד השומה לעניין כספי הפיצויים שלך ? ראו גם, העתק מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור, ראו גם, העתק מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 22.05.2016 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור מלא ותקין


מאחר ופורסמו חוזרים נוספים מאז כתיבת טבלה זו ועד היום, נמשיך לעקוב אחר הדוחות הבאים לשנים הבאות ונעדכן מאמר זה בהתאם וזאת על מנת לבחון את היישום בפועל של הוראות האוצר על ידי הגופים המנהלים.

 
 
(האמור במסגרת הטבלה מבוסס הן על הנחיות האוצר המפורטות בחוזרים שהופצו לגופים המוסדיים והן על ניתוח דוחות שנתיים אמיתיים של חוסכים שונים לעת עתה, לשנים 2014 ו- 2015. כמו כן, אין מדובר ברשימה סגורה של כל הנושאים "הבעייתיים" לדעתנו, אלא בדוגמאות בלבד לשם ההמחשה).
 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.מידע מהמסלקה הפנסיונית - "כבדהו וחשדהו" - דוגמאות לקבלת נתונים שגויים מהמסלקה הפנסיונית

הדיווח האחיד לחוסכים לפנסיה - דוח המסלקה הפנסיונית - אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס דוח המסלקה הפנסיונית - מאמר שחובה לקרוא !
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
    
פנסיה צפויה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה  - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.