דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הדיווח האחיד לחוסכים לפנסיה - דוח המסלקה הפנסיונית

קו הפרדה אדום

אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס דוח המסלקה הפנסיונית - מאמר שחובה לקרוא !

 
עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 
 

ביום 6 במאי 2015, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר העביר הנחיות חדשות לגופים המוסדיים בדבר מתכונת הדיווח ואופן העברת המידע והנתונים בשוק החיסכון הפנסיוני:

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – חוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 6 במאי 2015.

נדגיש כי משרד האוצר מעדכן את ההנחיות לעיתים תכופות ומאז פרסום החוזר בו פתחנו מאמר זה, פורסמו לא מעט חוזרים מקצועיים נוספים.

נפתח מאמר זה בציטוט מתוך מידע על השירות לחוסכים לפנסיה המפורסם באתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית:

"באמצעות המסלקה הפנסיונית תוכל בהליך מהיר ופשוט להגיש בקשה לקבלת המידע הפנסיוני המלא שלך. בקשתך תשלח בו זמנית לכלל הגופים הקיימים במדינת ישראל: חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות פנסיה, אשר יהיו מחויבים בהחזרת התשובה אליך בתוך 3 ימי עסקים". "כך תקבל תמונה מלאה ומרוכזת של הפנסיה שלך, המקיפה את כל החסכונות אשר נפתחו לטובתך במהלך השנים, ובהם צברת ואתה ממשיך לצבור כספים לפנסיה".

ואנו שואלים: האמנם ?

בייחוד כאשר נכון להיום -

 • סוכן הביטוח שלך או היועץ הפנסיוני שלך מחוייב על פי החוק לבסס את השירות או הייעוץ הניתן לך על בסיס נתוני המסלקה הפנסיונית.
 • חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה, על פי הנחיית משרד האוצר, כבר אינן שולחות לחוסכים, בדואר ישראל, דוח שנתי מפורט אלא רק דוח שנתי מקוצר (ראו מאמר: דוח שנתי).
 • הדיווח השנתי של חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה לחוסכים, הן הדוח השנתי המקוצר והן הדוח השנתי המפורט – גם במתכונת החדשה - לוקים בחסר או כוללים שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי הגוף המנהל (ראו מאמר: דוח שנתי).
 • בפועל - אין אחידות ברמת הפירוט של המידע המועבר מכל אחת מהחברות המנהלות את חסכונותינו למסלקה הפנסיונית.
 • ציבור החוסכים לפנסיה בישראל יוצא מנקודת הנחה (שגויה) כי המידע המתקבל מהמסלקה הפנסיונית – הוא הנכון והמלא.
 • השימוש במסלקה הפנסיונית כרוך בתשלום !
 • יש קושי ממשי לחוסכים לפנסיה בקבלת מידע מפורט ומענה מהיר ואיכותי לשאלות באמצעות פניה ישירה לחברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה כאשר נקודת המוצא היא שהם אינם יודעים מה הם צריכים לשאול ואין להם כלים לאתר כשלים או חוסרים בדיווח ובמידע המצוי בידיהם.

למי שמעוניין בשורה התחתונה -

 • דוח המופק באמצעות המסלקה הפנסיונית - אין להסתמך רק עליו !
 • חובה על כל חוסך לפנסיה לדרוש מחברת הביטוח, קופת הגמל וקרן הפנסיה - עותק של הדוח השנתי המפורט (זאת בנוסף לדוח השנתי המקוצר הנשלח אליו מדי שנה).
 • אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס דוח המסלקה הפנסיונית (כך גם בהתייחס לדוח השנתי המקוצר).
 • מאחר והן הדוח המופק באמצעות המסלקה הפנסיונית, הן הדוח השנתי המקוצר והן הדוח השנתי המפורט - לוקים בחסר או כוללים שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי החברה המנהלת את חסכונותינו, במקרים רבים לא נותר אלא לבצע בירורים נוספים ישירות מול כל אחת מהחברות המנהלות את חסכונותינו, כמו כן, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע מתאים בטרם מקבלים החלטות.
 • אין טעם בפניה לרואה חשבון לקבלת ייעוץ מס בעת עזיבת מקום עבודה או יציאה לפנסיה כאשר אתם מצויידים אך ורק בדוח המופק על ידי המסלקה הפנסיונית ! (כך גם בהתייחס לדוח השנתי המקוצר).

יש מרחק גדול בין הרצון לאפשר לחוסכים לפנסיה לקבל מידע מלא, מפורט ועדכני מכל החברות המנהלות באמצעות שימוש באתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית לבין התוצאה הנוכחית בה הדוח המופק על ידי המסלקה הפנסיונית – לוקה בחסר או כולל שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי החברה המנהלת !

ובהקשר זה, אין זה משנה אם מקור הליקויים הרבים הוא בהנחיות שגויות (או חלקיות) של משרד האוצר לחברות המנהלות את חסכונותינו או בהפעלה לא תקינה של המסלקה על ידי החברה שזכתה במכרז להפעיל אותה או באיכות ירודה של המידע המועבר למסלקה על ידי החברות המנהלות.
             
כבר בשלב זה, חשוב להדגיש כי המסלקה הפנסיונית (למעט כשלים טכניים או תפעוליים (רבים) אותם ניתן לייחס ישירות לחברה המפעילה את המסלקה הפנסיונית) משקפת את המידע המתקבל מהחברות המנהלות את חסכונותינו (as is) ולכן את עיקר השגיאות, החוסר במידע מהימן ומפורט והדיווחים המטעים את החוסכים ניתן לייחס ישירות לחברות המנהלות את חסכונותינו והמספקות את הנתונים למסלקה הפנסיונית.
 
חלק מהשגיאות והליקויים מקורו ברישומים שגויים שנעשו בעבר, לפני שנים, במצבים לא תקינים שלא טופלו, שהאחראים להם - החל מהחוסך עצמו, המשך במעסיק שלו ובסוכן הביטוח שלו ועד לחברה המנהלת את חסכונותינו. חלק מהשגיאות מקורו בתקלות של ממש בתיפקודה של החברה המנהלת את חסכונותינו, כאשר החלק האחר (לא קטן!) - מקורו בהנחיות השגויות או לא מלאות (לדעתנו) של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לגופים המוסדיים. הכשלים שמצאנו בדיווח המתקבל מהמסלקה הפנסיונית - למעט מקרים חריגים, זהים לכשלים שמצאנו בדיווח השנתי, המקוצר או המפורט של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, לחוסכים לפנסיה.
 
עוד חשוב להדגיש כי בחלק מהמקרים בהם טרחנו להסב את תשומת הלב לעניין חוסר במידע מדוייק ומפורט - החיוני לחוסך, ניתן "להשלים" את המידע החסר, באמצעות דוחות נוספים אותם ניתן לקבל באמצעות הפניה למסלקה הפנסיונית ואולם, בדרך שאינה בהכרח קלה, פשוטה וגלויה, בעבור כל משתמש במסלקה הפנסיונית. כאשר בכל מקרה ניתן לראות כי אין אחידות ברמת פירוט המידע המועבר על ידי כל אחת מהחברות המנהלות למסלקה הפנסיונית למרות שלדעתנו הן מחוייבות לעשות כן. זה המקום לומר כי חבל שלא ניתן לקבל מהמסלקה הפנסיונית את הדוח המפורט ביותר, המרוכז ביותר, עד הפרט האחרון, בפורמט הנגיש לכל חוסך לפנסיה.
 
 

דוגמאות מ"השטח"

מבוסס על פלטי מידע של חוסכים שהופקו על ידם באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית שנמסרו לנו לעיון ולבדיקה, במהלך שנת 2016. מאחר והמסלקה הפנסיונית אינה פעילה זמן רב ומבוצעים בה שינויים תכופים – נמשיך לעקוב אחר דוחות המופקים באמצעותה על ידי החוסכים לפנסיה ונעדכן מאמר זה בהתאם.

דוגמא להטעיה חמורה (במסגרת מידע המתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה במקור אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי מענק פרישה תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם, לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעבר והמבוטח הותיר את הכספים בפוליסה, ככספי פרט נזילים ! (לא תיקון 190!).
 • בריכוז המידע - "יתרות חיסכון", בהתייחס לפוליסה זו, אין כל איזכור לכך שמדובר בכספי פרט נזילים ומצוין כי סוג היתרה: "קצבה משלמת" וסוג ההפרשה: "פיצויים".
 • בריכוז המידע – "פירוט המוצרים", תחת הקטגוריה "חברות ביטוח", בהתייחס לפוליסה זו, אין כל איזכור לכך שמדובר בכספי פרט נזילים וגרוע מכך, בסעיף "קיצבה חודשית לגיל פרישה לא כולל פרמיות" ובסעיף "קיצבה חודשית לגיל פרישה" מצוין סכום קצבה בסך של כ- 1,825 ש"ח.
 • במסגרת המידע המפורט ביותר אותו ניתן להפיק מהמסלקה הפנסיונית, בהתייחס לפוליסה זו –
  • מצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי" (כאשר נדגיש כי מדובר בכספי פרט נזילים ולא בכספים שעברו הסבה לפי בקשת המבוטח בהתאם להוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה). במקביל עדיין הכספים מסווגים ככספי פיצויים ולא ככספי פרט.
  • אין התאמה בין הדוחות השונים של המסלקה הפנסיונית, לדוגמא - במסגרת המידע המפורט מצוין כי סוג הקופה - "לא משלמת" כאשר במסגרת ריכוז המידע - "יתרות חיסכון" (ראו מעלה) מצוין כי סוג היתרה - "קצבה משלמת". זה המקום גם להוסיף ולהעיר באופן כללי כי במסגרת התיקונים האחרונים לחוק, בוטלו ההגדרות: "קופת גמל משלמת לקצבה" ו- "קופת גמל לא משלמת לקצבה" וחוסר ההתאמה בין ההגדרות במידע המופק על ידי המסלקה הפנסיונית לבין ההגדרות העדכניות בחוק – רק תורם עוד יותר לבלבול בקרב החוסכים לפנסיה.
  • מצוין כי "סכום קצבת זקנה חודשית צפויה – כולל פרמיות עתידיות" ו- "סכום קצבת זקנה חודשית צפויה – ללא פרמיות עתידיות" הינו סך של כ- 1,825 ש"ח. כמו כן, מצוין כי "סה"כ סכום מצטבר צפוי לגיל פרישה המיועד לקצבה – כולל פרמיות עתידיות" הינו סך של כ- 384,780 ש"ח ו- " סה"כ צבירת חיסכון צפויה להון – כולל פרמיות עתידיות" הינו סך של כ- 0 ש"ח. (כאשר מתחילה לא היה מדובר בכלל בכספי פיצויים מסוג קצבה אלא בכספי מענק פרישה שהופקדו בסכום חד פעמי במזומן במסגרת אישור לרצף זכויות פיצויים... ונזכיר כי נכון למועד הדיווח מדובר בכספי פרט נזילים לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעבר).
 • נחזור לציטוט מתוך אתר המסלקה הפנסיונית: "...כך תקבל תמונה מלאה ומרוכזת של הפנסיה שלך..." – באמת ?! לזה קוראים תמונה מלאה ?
 • חשוב להדגיש כי לדיווח לחוסכים לפנסיה ייתכנו השלכות על אופן מיסוי הכספים והרווחים שנצברו בפוליסה ככל שכך גם מתועדים באופן שגוי הכספים במערכת המחשב של חברת הביטוח בפועל או לכל הפחות המבוטח עלול להידרש לספק הסברים מיותרים לפקיד השומה בהמשך הדרך ככל שרק הדיווח לחוסכים לפנסיה שגוי אך הכספים מתועדים באופן הנכון במערכת המחשב של חברת הביטוח בפועל. "לך תתווכח עם פקיד השומה בעוד 30 שנה...". כאשר לפני הכל, מידע שגוי המתקבל ממערכת מידע הנתפסת בעיני ציבור החוסכים לפנסיה כאמינה וממלכתית (והשימוש בה כרוך בתשלום) - יש בו פוטנציאל להכשיל את החוסכים לפנסיה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות כספיות.
 • נדגיש כי לעניין דוגמא זו נמצאו ליקויים דומים גם בדוח השנתי (המקוצר והמפורט), דהיינו מקור הליקויים הוא בדיווח חברת הביטוח למסלקה הפנסיונית (כאשר בעבור החוסך אין זה משנה מי הגורם לליקויים בדיווח...). חשוב להדגיש כי אין מדובר בטעות אנוש נקודתית שנעשתה בהיסח דעת מאחר וחברת הביטוח המנהלת את פוליסת הביטוח שבנדון (וזו רק דוגמא אחת) קיבלה מאיתנו התראות ובקשות לטיפול במחדליה, ספציפיות וכלליות, תוך התייחסות מפורטת לליקויים אותם מצאנו בדיווח השנתי למבוטחיה, שנה אחר שנה, כבר למעלה מ- 4 שנים !
 • (האמור מעודכן ומבוסס על מידע של חוסך שהתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית, במהלך שנת 2016, נעדכן פעם נוספת לאחר בדיקה חוזרת בעתיד).

דוגמא להטעיה (במסגרת מידע המתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה במקור אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם, לאחר שבוצעה כבר התחשבנות עם מס הכנסה בעברוהמבוטח הותיר את הכספים בפוליסה, ככספי פרט נזילים ! (לא תיקון 190!).
 • בריכוז המידע - "יתרות חיסכון", בהתייחס לפוליסה זו, אין כל איזכור לכך שמדובר בכספי פרט נזילים ומצוין כי סוג היתרה: בהתייחס לחלק ממנה – "הון", בהתייחס לחלקה האחר - "קצבה לא משלמת" וסוג ההפרשה: "פיצויים".
 • במסגרת המידע המפורט ביותר אותו ניתן להפיק מהמסלקה הפנסיונית, בהתייחס לפוליסה זו – מצוין כי סוג הפוליסה: "עצמאי" (כאשר נדגיש כי מדובר בכספי פרט נזילים ולא בכספים שעברו הסבה לפי בקשת המבוטח בהתאם להוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה). במקביל עדיין הכספים מסווגים ככספי פיצויים ולא ככספי פרט, תוך חלוקה לכספי פיצויים מסוג הון ולכספי פיצויים מסוג קצבה !
 • נדגיש כי לעניין דוגמא זו נמצאו ליקויים דומים גם בדוח השנתי (המקוצר והמפורט), דהיינו מקור הליקויים הוא בדיווח חברת הביטוח למסלקה הפנסיונית (כאשר בעבור החוסך אין זה משנה מי הגורם לליקויים בדיווח...).
 • (האמור מעודכן ומבוסס על מידע של חוסך שהתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית, במהלך שנת 2016, נעדכן פעם נוספת לאחר בדיקה חוזרת בעתיד).

דוגמא לכשל בדיווח (במסגרת מידע המתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית)

 • לדוגמא, פוליסת ביטוח, אשר נפתחה אך ורק למטרת הפקדה חד פעמית של כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת שהמבוטח עזב מקום עבודה קודם –
 • בריכוז המידע - "יתרות חיסכון", בהתייחס לפוליסה זו, מצוין כי סוג היתרה: "קצבה לא משלמת" וסוג ההפרשה: "פיצויים", כאשר אין כל התייחסות למעמד המיסוי של כספי הפיצויים (רצף זכויות פיצויים). כך גם במסגרת המידע המפורט ביותר אותו ניתן להפיק מהמסלקה הפנסיונית, בהתייחס לפוליסה זו.
 • מעבר לאמור, במקרה ספציפי זה, נמצאה אי התאמה (טכנית) בין המידע שהתקבל מהמסלקה הפנסיונית לבין הדיווח השנתי שנשלח למבוטח ישירות מחברת הביטוח.
 • (האמור מעודכן ומבוסס על מידע של חוסך שהתקבל באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית, במהלך שנת 2016, נעדכן פעם נוספת לאחר בדיקה חוזרת בעתיד).

 

יש לשים לב, כי חברות הביטוח אינן מחוייבות לדווח לחוסכים לפנסיה, באמצעות המסלקה הפנסיונית, על "פוליסות חיסכון" (כספים במעמד "פרט"). נכון היה לו חברות הביטוח היו מחוייבות לדווח לחוסכים על מלוא הכספים שנצברו בפוליסות הביטוח שבבעלותם.

קצרה היריעה מלפרט במסגרת מאמר זה את כל הכשלים והליקויים בהם נתקלנו עד כה, לא חסרות דוגמאות לרשלנות ולמחדלים בדיווח לחוסכים לפנסיה, חוסר במידע או טעויות שלא יכול להיות להן מקום ! להלן דוגמאות נוספות:

 • כפילות בדיווח - מבדיקה שביצענו בעבור חוסך מסוים, עלה כי במסגרת ריכוז המידע – "התמונה המלאה", בהתייחס לכלל הפוליסות של המבוטח בכל חברות הביטוח יחד, לכאורה, נמצאה כפילות בדיווח לחוסך המטעה את החוסך. כל הסכומים הכלולים במרכיב המהווה חלק מהקצבה החודשית הצפויה למבוטח בפרישה ("חיסכון צפוי לגיל פרישה - קיצבה חודשית"), כלומר אלו המיועדים למשיכה כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי, כלולים גם (לא במקום, בנוסף!) בסכום המדווח לחוסך, בעמודה נפרדת, כסכום למשיכה חד פעמית ("חיסכון צפוי לגיל פרישה - סכום חד-פעמי"). לדעתינו, אין זה נכון להציג לחוסך סכום מסויים המהווה בסיס לתשלום קצבה חודשית כסכום אותו הוא גם יכול למשוך כסכום חד פעמי.
 • הטעיה - מבדיקה אחרת שביצענו בעבור חוסך אחר, עלה כי במסגרת המידע המפורט ביותר אותו ניתן להפיק מהמסלקה הפנסיונית, בהתייחס לכל אחת מקופות הגמל של העמית, לכאורה, נמצאה כפילות בדיווח לחוסך, המבלבלת את החוסך. זאת כאשר הסכום הכולל שנצבר בקופת הגמל מופיע גם תחת הסעיף – "סה"כ סכום מצטבר צפוי לגיל פרישה המיועד לקצבה – כולל פרמיות עתידיות" וגם תחת הסעיף – " סה"כ צבירת חיסכון צפויה להון – כולל פרמיות עתידיות" ומעבר לכך, הוא זהה לסכום המופיע תחת הסעיף – "סה"כ ערכי פדיון" – דהיינו לא באמת משוערך לגיל הפרישה אלא מצוין בערכו נכון להיום.
 • ליקויים טכניים - בתצורת האקסל של הדוחות, גליונות אותם ניתן להוריד מאתר המסלקה הפנסיונית, שיעור דמי הניהול מוצג בשוגג במכפלה של 100 - כך לדוגמא, דמי ניהול בשיעור של 1.05% מוצגים כ- 105%.
 • חוסר במידע חיוני לחוסך - לדוגמא, מעיון במידע המפורט המתייחס לפוליסות מסוג קצבה בחברות ביטוח עולה כי לא מוצגת לחוסך חלוקה של כספי התגמולים מסוג קצבה, עד ינואר 2000 והחל מינואר 2000 (לחלוקה זו יש משמעות באשר לאופן משיכת הכספים ומיסוי הכספים (בסכום חד פעמי או כקצבה חודשית)). לדוגמא, במקרים רבים, אין התייחסות מדוייקת אם בכלל לכספי פיצויים מעסיקים קודמים (יש חשיבות גדולה ביותר למידע בדבר מעמד המיסוי של כספי הפיצויים שנצברו בתקופות עבודה הקודמות לתקופת העבודה אצל המעסיק הנוכחי (רצף פיצויים, רצף קצבה, פיצויים נזילים, ללא התחשבנות...)). שוב, נדגיש כי בחלק המקרים כן מתקבל מידע מפורט ובחלק מהמקרים לא. אין אחידות ברמת הדיווח ופירוט המידע בין הגופים השונים !

 
לעניות דעתנו, המצב המצוי רחוק אלפי שנות אור מהמצב הרצוי. זאת כאשר, די בלעיין בתנאי השימוש של המסלקה הפנסיונית בכדי להבין עד כמה (אם בכלל) החברה המפעילה את המסלקה הפנסיונית, הגובה תשלום לא מבוטל בעבור כל שימוש בה, לוקחת אחריות על איכות המידע ואיכות השירות המסופק על ידה.
 
האם יש לה תחליף ?
 
באשר לציבור החוסכים לפנסיה, אפילו הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה, הן המקוצר והן המפורט, אינו נותן מענה מלא או משלים לזה המתקבל באמצעות המסלקה הפנסיונית וזה אומר שאין קיצורי דרך - במקרים רבים, יש לבצע בירורים נוספים ישירות מול כל אחת מהחברות המנהלות את חסכונותינו, כמו כן, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע מתאים בטרם מקבלים החלטות.
 
באשר לאנשי המקצוע, כדוגמת סוכן ביטוח פנסיוני, כדוגמת יועץ פנסיוני, הרי שהחוק מחייב אותם לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית במסגרת מתן שירות ללקוחותיהם. שזה מצב אבסורדי בפני עצמו: לחייב אותם לעשות כן כאשר המסלקה הפנסיונית אינה נותנת מענה מהימן ומלא, מטעה אותם ואת החוסכים לפנסיה, נותנת הזדמנות לחברות המנהלות את חסכונותינו "להתנער" ממתן מענה לפניות ישירות אליהן, לביצוע בירורים נוספים והשלמת נתונים וזה עוד עולה כסף !
 
השימוש במסלקה הפנסיונית, במתכונת הנוכחית, מסב נזקים לכולם - בחסות החוק ו"בכפוף לתשלום" כאשר המחוקק ואגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, החברות המנהלות את חסכונותינו והחברה המפעילה את המסלקה הפנסיונית - אף לא אחד מהם לוקח אחריות.
 
 
 
 
(האמור במסגרת המאמר מבוסס הן על הנחיות האוצר המפורטות בחוזרים שהופצו לגופים המוסדיים והן על ניתוח דוחות אמיתיים של חוסכים שונים שטרחו לעשות שימוש בתשלום במסלקה הפנסיונית במטרה לקבל מידע עדכני ומפורט אודות חסכונותיהם הפנסיונים. לעת עתה, במהלך שנת 2016. כמו כן, אין מדובר ברשימה סגורה של כל הנושאים "הבעייתיים" לדעתנו, אלא בדוגמאות בלבד לשם ההמחשה).
 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.הדיווח השנתי לחוסכים לפנסיה - דוח מקוצר - דוח מפורט - אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס הדוח השנתי המקוצר ! - מאמר שחובה לקרוא !

מידע מהמסלקה הפנסיונית - "כבדהו וחשדהו" - דוגמאות לקבלת נתונים שגויים מהמסלקה הפנסיונית
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.