דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים

קו הפרדה אדום

כללי מס למשיכת כספי תגמולים מתכנית חיסכון פנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.

 
מידע זה מתייחס למשיכת כספי תגמולים בלבד מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים, תכניות חיסכון פנסיוני הכפופות לחוק ולתקנות קופות הגמל. הן לתכניות במעמד שכיר והן לתכניות במעמד עצמאי. מומלץ לעיין גם בקישורים למידע נוסף בהרחבה. בכל מקרה, בנוסף לכללי המיסוי, משיכת הכספים כפופה גם לתקנון הקופה או לתנאי הפוליסה.
 
מצאו את התנאים למשיכת כספי התגמולים לפי סוג כספי התגמולים (הון או קצבה), מתי הופקדו הכספים (במהלך השנים, בעקבות שינויים בחוק, נוצרו שכבות שונות של חיסכון שכללי המס שונים בין שכבה לשכבה) ובאיזה מעמד התכנית (שכיר או עצמאי).
 

 
תגמולים - הון - עד 12/2004 - במעמד שכיר
קישור למידע נוסף
תגמולים - הון - עד 12/2005 - במעמד עצמאי
בהתייחס למעמד שכיר - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
בגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם לאחר עזיבת מקום העבודה העובד לא החל לעבוד במקום עבודה אחר.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לתכניות פנסיה.
במקרה פטירה של העמית - לזכאים.
בהתייחס למעמד עצמאי - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
כעבור 15 שנים.
במקרה פטירה של העמית - לזכאים.
הוראות מיוחדות בהתייחס לעמית במעמד עצמאי - שוטר או סוהר או משרת קבע (בהתייחס לכספים שהופקדו עד 31/12/2007 בלבד) - בתום 3 חודשים מיום הפרישה מהשירות אם עברו 5 שנים מיום היותו לעמית-שוטר או עמית-סוהר או עמית-משרת קבע, ואולם לגבי מי שביום 31 בדצמבר 2002 היה עמית-משרת קבע, תשלם לו קופת הגמל, גם אם לא עברו 5 שנים מיום היותו עמית-משרת קבע.
מצבים מיוחדים נוספים בהם ייתכן ויינתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (במעמד שכיר ובמעמד עצמאי) - הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות. בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.
 
 
תגמולים - הון - החל מ- 01/2005 ועד 12/2007 - במעמד שכיר
קישור למידע נוסף
תגמולים - הון - החל מ - 01/2006 ועד 12/2007 - במעמד עצמאי
בהתייחס למעמד שכיר - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
במקרה פטירה של העמית - לזכאים.
בהתייחס למעמד עצמאי - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
במקרה פטירה של העמית - לזכאים.
 
הוראות מיוחדות בהתייחס לעמית במעמד עצמאי - שוטר או סוהר או משרת קבע (בהתייחס לכספים שהופקדו עד 31/12/2007 בלבד) - בתום 3 חודשים מיום הפרישה מהשירות אם עברו 5 שנים מיום היותו לעמית-שוטר או עמית-סוהר או עמית-משרת קבע, ואולם לגבי מי שביום 31 בדצמבר 2002 היה עמית-משרת קבע, תשלם לו קופת הגמל, גם אם לא עברו 5 שנים מיום היותו עמית-משרת קבע.
 
מצבים מיוחדים נוספים בהם ייתכן ויינתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (במעמד שכיר ובמעמד עצמאי) - הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות. בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.
 
 
תגמולים - קצבה - עד 12/1999 - במעמד שכיר
קישור למידע נוסף
תגמולים - קצבה - עד 04/1997 - במעמד עצמאי - בקרן פנסיה
תגמולים - קצבה - עד 12/1999 - במעמד עצמאי - בפוליסת ביטוח שנפתחה עד 04/1997
בהתייחס למעמד שכיר - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
בגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
 
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם לאחר עזיבת מקום העבודה העובד לא החל לעבוד במקום עבודה אחר.
 
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
 
כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת מקום העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לתכניות פנסיה.
 
במקרה פטירה של העמית - לזכאים (הערה: כאשר מדובר בקרן פנסיה יש לשים לב להוראות תקנון קרן הפנסיה הנוגעות לזכאות לקצבת שאירים).
בהתייחס למעמד עצמאי - ככלל, הכספים ניתנים למשיכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
 
כעבור 15 שנים.
 
במקרה פטירה של העמית - לזכאים (הערה: כאשר מדובר בקרן פנסיה יש לשים לב להוראות תקנון קרן הפנסיה הנוגעות לזכאות לקצבת שאירים).
 
מצבים מיוחדים נוספים בהם ייתכן ויינתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (במעמד שכיר ובמעמד עצמאי) - הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות. בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.
 
 
תגמולים - קצבה - החל מ- 01/2000 - במעמד שכיר
קישור למידע נוסף
תגמולים - קצבה - החל מ- 05/1997 - במעמד עצמאי - בקרן פנסיה
תגמולים - קצבה - החל מ- 01/2000 - במעמד עצמאי - בפוליסת ביטוח שנפתחה עד 04/1997
תגמולים - קצבה - החל ממועד פתיחת הפוליסה - במעמד עצמאי - בפוליסת ביטוח שנפתחה החל מ- 05/1997
תגמולים - קצבה - החל מ- 01/2008 - במעמד שכיר או במעמד עצמאי - בתוכנית מסוג הון "לשעבר"
הן בהתייחס למעמד שכיר והן בהתייחס למעמד עצמאי -
ככלל, הכספים מיועדים לתשלום קצבה חודשית.
במקרה פטירה של העמית - לזכאים (הערה: כאשר מדובר בקרן פנסיה יש לשים לב להוראות תקנון קרן הפנסיה הנוגעות לזכאות לקצבת שאירים).
באשר לאפשרות לבצע משיכה פטורה ממס בסכום חד פעמי של כספי תגמולים (במעמד שכיר ובמעמד עצמאי) (להבדיל מקבלת קצבה חודשית) ניתן לבחון ולשקול את האפשרות לבצע היוון (היוון קצבה) כהגדרתו בחוק. (ראו מידע בדבר היוון קצבה מזכה, היוון קצבה מוכרת, מהו הסכום הפטור, מהו הסכום החייב במס ומה יהיה שיעור המס על החלק החייב במס ו/או הרווחים, בהתאם לסיווג הכספים שמעוניינים למשוך באתר פרישה).
מקרה מיוחד במעמד שכיר - קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, תשלם לעמית שכיר, לפי תקנונה, לאחר פרישתו מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות, את כל הסכום שנותר בה, אם התקיימו כל אלה: העמית בגיל 60 (לפחות) + סכום הקצבה החודשית שהוא זכאי לה קטן מ- 5% מסכום שכר המינימום לחודש לפי החוק. לעניין כללי המיסוי - הפדיון נחשב להיוון קצבה.
מקרה מיוחד במעמד עצמאי - קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, תשלם לעמית עצמאי, לפי תקנונה, את כל הסכום שנותר בה, אם התקיימו כל אלה: העמית בגיל 60 (לפחות) + סכום הקצבה החודשית שזכאי לה העמית מכל קופות הגמל לקצבה שבהן הוא עמית, קטן מ- 5% משכר המינימום לחודש לפי החוק + אין לעמית הכנסות מעבודה, מעסק או ממשלח יד. לעניין כללי המיסוי - הפדיון נחשב להיוון קצבה.
הוראות חדשות בהתייחס לעמית במעמד עצמאי - ההוראות החדשות מתייחסות למצב אבטלה של עצמאי והכל כמוגדר בחוק.
מצבים מיוחדים נוספים בהם ייתכן ויינתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (במעמד שכיר ובמעמד עצמאי) - הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות. בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.
 
 
מידע נוסף !
 
 
כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני יש לעשותה באמצעות בעל רישיון מתאים.
חבות המס על הכספים בעת משיכתם כסכום חד פעמי במזומן או כקצבה חודשית תיקבע אך ורק בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, התקנות והחוקים הרלבנטיים, החוזרים המקצועיים ומדיניות רשות המסים בישראל.
משיכת הכספים כסכום חד פעמי במזומן או כקצבה חודשית תיעשה אך ורק בהתאם לתקנון הקופה או תנאי הפוליסה והם אלו המחייבים.

 

 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטים.


 
מרכיבי חשבון בקופת גמל - חוזר גופים מוסדיים 2018-9-13 - פורסם ביום 01/05/2018 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.