דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תנאי תקנון קרן פנסיה חדשה ותקנון קופת גמל לחיסכון למשיכת כספי תגמולים שלא בדרך של קצבה

קו הפרדה אדום

עדכון 10/2021


בין כל התנאים המפורטים בתקנון קרן פנסיה חדשה (כיום תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה החדשות) ובין כל התנאים המפורטים בתקנון קופת גמל לחיסכון (נדגיש כי ההוראות הבאות חלות על כלל החברות המנהלות של קופות הגמל לחיסכון גם אם הן טרם אימצו את התקנון התקני) מומלץ לשים לב לתנאים הבאים (ניתוק יחסי עובד מעביד או גיל):

הוראות סעיף 103(א)(3) לתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשותמשיכת כספים בידי עמית שלא בדרך של קצבה – "לגבי משיכה ממרכיב התגמולים שהופקדו על-ידי מעסיק עבור עמית שכיר - נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית לבין אותו מעסיק או שהעמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה והעמית זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי".

הוראות סעיף 14.3 לתקנון התקני (המוצע לאימוץ על ידי כל קופות הגמל) של קופות גמל לחיסכון – "משיכת כספים בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לחיסכון - משיכת כספי תגמולים שלא בהתאם לאמור בסעיפים 14.1 ו-14.2 לעיל תחשב כמשיכה שלא כדין ותחויב בשיעור המס הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי, ועמית שכיר יהיה רשאי לבצעה רק אם נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית השכיר לבין אותו המעסיק או שהעמית השכיר הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה והוא זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי".מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.