דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון פנסיה של פורש צה"ל

קו הפרדה אדום

מהו שיעור ההיוון המקסימלי ומהי תקופת ההיוון המקסימלית ? מהו החלק הפטור ממס בהיוון הפנסיה ?

 

מהו שיעור ההיוון המקסימלי ומהי תקופת ההיוון המקסימלית ?

 
לפי סע' 3 לתקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ז-1997, זכאי (כהגדרתו בתקנות) רשאי להוון עד 25% אחוזים מקיצבתו לתקופה של 6 שנים.
 
על אף האמור, זכאי מן המפורטים להלן רשאי להוון עד 25% מקיצבתו למשך תקופות שונות ובתנאים שונים, כמפורט להלן:
 1. זכאי שנולד ביום 31 בדצמבר 1956 או לפניו, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2001, רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
  1. לתקופה של 6 שנים;
  2. לתקופה של 10 שנים;
  3. לתקופה של 14 שנים או לתקופה שממועד ההיוון עד הגיע הזכאי או הפורש מחמת נכות לגיל 60, לפי הקצרה מביניהן;
  4. לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות, לפי המקדם;
 2. זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1957 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1961, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2002, או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2006 רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
  1. לתקופה של 6 שנים;
  2. לתקופה של 10 שנים;
  3. אם שירת שירות מבצעי - לתקופה של 14 שנים או לתקופה שממועד ההיוון עד הגיע הזכאי או הפורש מחמת נכות לגיל 60, לפי הקצרה מביניהן;
  4. לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות, לפי המקדם;
 3. זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1962 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1966, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2007 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2011, רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
  1. לתקופה של 6 שנים.
  2. לתקופה של 10 שנים;
 4. זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1967 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1971, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2012 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2016, רשאי להוון את קיצבתו לתקופה של 6 שנים ..

מהו החלק הפטור ממס בהיוון הפנסיה ?

 
 

שיעור הפטור ממס ממנו נהנה פורש צה"ל כנגד הסכום המתקבל מהיוון הפנסיה (*)

פורש זכאי שהיה חייל ונולד עד 31/12/1964 35%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1965 ועד ל- 31/12/1966 30%
פורש זכאי שהיה לוחם 30%
פורש לוחם שפרש עקב נכות 30%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1967 ועד ל- 31/12/1970 25%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1971 ועד ל- 31/12/1974 14%
 
(*) שיעור הפטור ממס מתוך "קצבה מזכה" כהגדרתה - סך של 9,430 ש"ח נכון לשנת המס 2024.

בהקשר זה חשוב לא להתבלבל בין שיעור הפטור (35% יורד עד 14% כמפורט בטבלה מתוך "קצבה מזכה") לבין שיעור ההיוון שביצע הפורש (מתוך הפנסיה החודשית שלו), המוגבל בשיעור של כ- 25% בלבד.

הגדרות לעניין זה:

"פורש זכאי" – מי שהיה חייל, עובד שירותי הביטחון, שוטר או לוחם, שפרש לפני גיל פרישה, ושמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא פרש על פי חוק הגמלאות.
(2) הוא היוון לפי חוק הגמלאות את הקצבה המגיעה לו לפי החוק האמור בשנת המס שבה פרש או בשנת המס שלאחריה.

"לוחם" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) הוא השלים 5 שנות שירות, ולעניין חייל - 5 שנות שירות קבע, וקיבל בתקופה האמורה תוספת פעילות רמה א' או תוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו.
(2) ביום 15 בספטמבר 2003 הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי העניין.

"לוחם שפרש מחמת נכות" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) 15 בספטמבר 2003 הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי העניין.
(2) הוא פרש מחמת נכות שאירעה במהלך ועקב שירותו בתפקיד, שזיכה אותו בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו.

 
 
 
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס.


מצגת פרישה מצה"ל - עדכנית לשנת המס הנוכחית -  צפה במצגת !
 
 
 
 
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 (עדיין בתוקף ורלבנטיות לגבי חלק מהפורשים) (ראו כללים חדשים החל משנת 2012 לגבי הפסקת הניכוי החודשי מהפנסיה בגין היוון שבוצע)
 
 


עדכון 03/2022- ביום 02/03/2022 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד - ה"פ 62574-06-20 - צוות - ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' נ' רשות המיסים בישראל ואח' - אשר נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים.

בהמשך להסדר הפשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים ואשר קיבל תוקף של פסק דין רשות המסים פרסמה הנחיות חדשות:

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020 - מכתב הנחיות למייצגים ולגמלאי צה"ל - רשות המסים בישראל - מיום 16/03/2022

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ? טבלה בהתאם להנחיות האחרונות של רשות המסים מיום 16/03/2022 - זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.