דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם ניתן לבצע פריסה אחורה של היוון קצבה חייב במס ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים

קו הפרדה אדום

  
להלן קישור לדוגמא לסירוב פקיד השומה לבקשת פורש צה"ל לפריסה אחורה של היוון קצבה חייב במס, כמובן שמדובר בתשובה שגויה של פקיד השומה אשר תוקנה לאחר פנייתנו לנציבות מ"ה - דחיית בקשה לפריסה אחורה של היוון קצבה חייב במס - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור.

זה המקום להדגיש כי לפי הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה:

(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

(3) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי העניין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

"הכנסה מיגיעה אישית" – סעיף 1 לפקודת מס הכנסה

לרבות –

(1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

...............

(6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

כמו כן, להלן ציטוט רלבנטי של הנחיות מ"ה מתוך חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 - תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - סעיף 7.5 (עמוד מס' 24 לחוזר) - 

"היוון קצבה מזכה שהוא משיכה כדין ושלא ביקשו בגינו פטור לפי סעיף 9א לפקודה, חייב במס שולי החל על יחיד. על היוון קצבה כאמור חלות הוראות הפריסה וניתן לפרוס לאחור או לפרוס קדימה שש שנים לכל היותר על פי הוראות סעיף 8(ג)(3)....."

ככל שנתקלים בסירוב מצד פקיד השומה לאשר בקשה לפריסה אחורה של היוון קצבה חייב במס יש להפנות תשומת לב פקיד השומה להוראות הסעיף בפקודת מס הכנסה.חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.