דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקופת גמל "רגילה"

קו הפרדה אדום

קופת גמל "רגילה"
מי נפטר ? עמית הערות וקישורים
זכאות לקצבת שאירים המונח קצבת שאירים אינו רלבנטי לקופת גמל "רגילה", אין זכאות לקצבת שאירים
זכאות למשיכת כספי תגמולים חלק התגמולים ישולם למוטבים, הוא יחולק בין המוטבים לפי השיעורים שקבע העמית בהוראת המוטבים.

נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה.

קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד, תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא נקבע.

מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו (חלוקת הכספים לצאצאי המוטב תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב).

בהעדר צאצאים למוטב שנפטר, יחולקו כספי התגמולים בין המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי.

בהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים.

מת מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, תעביר קופת הגמל את הכספים ליורשי המוטב (חלוקת הכספים ליורשי המוטב תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב).

במקרה בו לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, ישולם חלק התגמולים ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.

(הוראות התקנון התקני לקופת גמל).

מוטבים בקופת הגמל - הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015


מינוי מוטבים בצוואת העמית - קבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקופת הגמל אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית בקופה יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה המנהלת + העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספים + הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור ואושרה על ידי צו קיום צוואה

(הוראות סעיף 31.1 לתקנון התקני לקופת גמל).
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיק נוכחי" לאחר פטירת העמית ובטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים

(הוראות סעיף 35.1 לתקנון התקני לקופת גמל).
פיצויי פיטורים ו מענק פרישה ו מענק מוות ו למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ? - ראה קישור לכל הוראות החוק, איזכורי פסיקה רלבנטיים והסברים מפורטים.
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיק נוכחי" באין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים באין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים (באופן זהה למתואר מעלה בטבלה זו).

במקרה בו לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, כספים אלו ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיקים קודמים" נפטר עמית לאחר שנסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו שהפקיד עבורו את כספי הפיצויים, במקרה בו העמית היה זכאי לכספים בשל סיום היחסים כאמור, וטרם הספיק למשוך את כספי הפיצויים או להעבירם לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה, יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים (באופן זהה למתואר מעלה בטבלה זו).

במקרה בו לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, כספים אלו ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.

(הוראות סעיף 35.2 לתקנון התקני לקופת גמל).
מידע זה נועד להמחשה בלבד, הוראות תקנון קופת הגמל והוראות הדין במועד פטירת העמית - הן המחייבות בלבד
אין מדובר בייעוץ משפטי, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין מתאים לקבלת ייעוץ משפטי מלא ומקצועי בכל הסוגיות הרלבנטיות לאירוע הפטירה. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה


מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.