דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת

קו הפרדה אדום

קרן פנסיה ותיקה  מאוזנת לדוגמא - גלעד הותיקה (דוגמא בלבד)
מי נפטר ? חבר חבר בעל זכויות מוקפאות מקבל קצבת נכות פנסיונר מקבל קצבה
זכאות לקצבת שאירים בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בתקנון, שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן זכאים לקצבת שאירים. אופן חישוב הקצבה נגזר ממעמד העמית (חבר, חבר בעל זכויות מוקפאות, מקבל קצבת נכות, פנסיונר). לעניין ההגדרות והוראות התקנון נא לשים לב כי מדובר בדוגמא בלבד של אחת הקרנות הותיקות המאוזנות אקטוארית (גלעד הותיקה), יש לעיין בתקנון קרן הפנסיה הרלבנטי לעמית שנפטר.
החזר דמי גמולים - חלק התגמולים - ליורשים החוקיים במקרה בו אין זכאות לקצבה (הוראות סעיף 75 לתקנון) חבר שהתחיל עבודתו אצל מעסיק לאחר גיל 55 שנה, חברה לאחר גיל 50 שנה ונפטר לפני שהשלים עשר שנות חברות בקרן – תשלם הקרן ליורשיו החוקיים, את דמי הגמולים, חלקו הוא וחלק המעסיק ששולמו לקרן, כמפורט בסעיף 71 לתקנות אלה. לא רלבנטי
החזר דמי גמולים - חלק הפיצויים - לשאירים במקרה בו אין זכאות לקצבה (הוראות סעיף 75 לתקנון) חבר שהתחיל עבודתו אצל מעסיק לאחר גיל 55 שנה, חברה לאחר גיל 50 שנה ונפטר לפני שהשלים עשר שנות חברות בקרן – .... הפקדות המעסיק לקרן בגין רכיב פיצויי הפיטורים ישולמו ע"י הקרן בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 (ואנו מבהירים: חלק הפיצויים ישולם לשאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים !). לא רלבנטי
זכאות למשיכת כספים באין שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן (הוראות סעיף 76 לתקנון) חבר שנפטר, למעט נכה שנפטר כאמור בסעיף 64 לעיל, ולא הותיר אחריו שאירים הזכאים לפנסיה, יהיו יורשיו – להוציא אוצר המדינה – זכאים להחזר דמי גמולים על פי סעיף 71 לעיל, וזאת בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה (ואנו מבהירים: החזר דמי גמולים חלק התגמולים + החזר דמי גמולים חלק הפיצויים). אין זכאות
מידע זה נועד להמחשה בלבד, הוראות תקנון קרן הפנסיה והוראות הדין במועד פטירת העמית - הן המחייבות בלבד
אין מדובר בייעוץ משפטי, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין מתאים לקבלת ייעוץ משפטי מלא ומקצועי בכל הסוגיות הרלבנטיות לאירוע הפטירה. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.