דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים או בפוליסת תגמולים לעצמאים (מסוג קצבה או החלק הקצבתי)

קו הפרדה אדום

פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים (מסוג קצבה או החלק הקצבתי)
מי נפטר ? מבוטח (פוליסה משולמת) מבוטח (פוליסה מסולקת) פנסיונר מקבל קצבה הערות וקישורים
זכאות לקצבת שאירים במקרה פטירה של מבוטח, בפוליסות מסויימות (לא בכולן), בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לאישור חברת הביטוח, תיתכן אפשרות, לפי בקשת בן או בת הזוג, לקבל את הכספים שנצברו בפוליסה בדרך של קצבה לכל ימי חייו/לכל ימי חייה במקום למשוך אותם בסכום חד פעמי ("מעיין קצבת שאירים"). במקרה פטירה של פנסיונר המקבל קצבה, תיתכן זכאות להמשך תשלומי הקצבה בשיעור מסויים לבן זוג לכל ימי חייו או לבת זוג לכל ימי חייה ("מעיין קצבת שאירים") או תיתכן זכאות להמשך תשלומי הקצבה למוטבים אותם קבע ביציאתו לפנסיה למשך תקופה מסויימת מוגבלת - והכל בהתאם למסלול הקצבה בה בחר הפנסיונר בעת התחלת קבלת הקצבה.
זכאות למשיכת כספי תגמולים ו/או סכום לביטוח מקרה מוות בכפוף לתנאי הפוליסה ישולמו למוטבים, יחולקו בין המוטבים לפי השיעורים שקבע המבוטח בהוראת המוטבים. נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה. נפטר מוטב לפני המבוטח והמבוטח לא עדכן בפוליסה את פרטי המוטבים, יהיו היורשים החוקיים של המוטב זכאים לקבלת הסכום שהיה מגיע לאותו מוטב, זולת אם בעת קביעת המוטבים נתן המבוטח לחברת הביטוח הוראות אחרות בעניין זה. במקרה בו לא נתן המבוטח הוראת מינוי מוטבים, ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה. לא רלבנטי
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיק נוכחי" לאחר פטירת המבוטח ובטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים. לא רלבנטי פיצויי פיטורים ו מענק פרישה ו מענק מוות ו למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ? - ראה קישור לכל הוראות החוק, איזכורי פסיקה רלבנטיים והסברים מפורטים.
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיק נוכחי" באין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים באין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים. במקרה בו לא נתן המבוטח הוראת מינוי מוטבים, כספים אלו ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה. לא רלבנטי
זכאות למשיכת כספי פיצויים "מעסיקים קודמים" נפטר מבוטח לאחר שנסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו שהפקיד עבורו את כספי הפיצויים, במקרה בו המבוטח היה זכאי לכספים בשל סיום היחסים כאמור וטרם משך את כספי הפיצויים, יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים. במקרה בו לא נתן המבוטח הוראת מינוי מוטבים, כספים אלו ישולמו ליורשיו על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה. לא רלבנטי
מידע זה נועד להמחשה בלבד, תנאי הפוליסה והוראות הדין במועד פטירת המבוטח - הן המחייבות בלבד
אין מדובר בייעוץ משפטי, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין מתאים לקבלת ייעוץ משפטי מלא ומקצועי בכל הסוגיות הרלבנטיות לאירוע הפטירה. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפהמס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.