דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון - 10 כללי אצבע לשנים 2021 - 2020

קו הפרדה אדום

רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מביא בפניכם 10 כללי אצבע לקיזוז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון :

1. מה בא לפני מה, רווח או הפסד ? חישוב המס על רווח הון מבוצע לכל שנת מס בנפרד ולא ניתן להעביר רווח הון משנה לשנה. מאידך, הפסד הון - ניתן להעביר לשנת המס הבאה. דהיינו אם היה לך רווח בשנת 2020 והפסד בשנת 2021 – לא תוכל לקזז את ההפסד שנוצר לך בשנת 2021 מרווח שנוצר לך בשנת 2020 ולקבל את המס ששילמת בחזרה. לעומת זאת, אם היה לך הפסד בשנת 2020 ורווח בשנת 2021 – תוכל לקזז את ההפסד כנגד הרווח ולקבל את המס ששילמת בחזרה.


2. כל עוד לא מכרת את נייר הערך - לא נוצר לך הפסד או רווח הניתן לקיזוז. לדוגמא, אתה מחזיק במניות ששוויין בבורסה ירד מאז 2020 ועד היום, וטרם מכרת אותן מתוך ציפייה לעליות שערים. במקביל, בתחילת שנת 2021 קנית ומכרת מניות אחרות ונוצר לך בעת המכירה רווח הון עליו שילמת מס. מאחר ולא מימשת את ההפסד ולעת עתה הוא רק בתיאוריה, לא תוכל לקזז את "ההפסד" שנגרם לך לכאורה מירידת שווי המניות בבורסה בהן אתה ממשיך להחזיק, כנגד הרווח שנוצר לך ממניות אחרות אשר קנית בתחילת 2021 וכבר הספקת למכור. זה אומר כי לעיתוי מכירת ניירות הערך ומימוש ההפסד או הרווח יש משמעות כספית - גם בהיבט המס!


3. קרן כספית ופק"מ - תשואות דומות – כללי מס שונים – כולם יודעים כי קרן כספית (קרן נאמנות שקלית לטווח קצר) היא אחותו החורגת של הפק"מ. בקרן כספית ניתן לקבל תשואה דומה לזו שניתן לקבל בפק"מ ושניהם משמשים לאותה מטרה: חיסכון לטווח קצר. ואולם, הפסד הון מניירות ערך ניתן לקיזוז כנגד רווחים וריבית מקרן כספית (מאחר והיא מוגדרת כנייר ערך) ולעומת זאת, הפסד הון מניירות ערך לא ניתן לקיזוז כנגד ריבית מפק"מ. הדבר נכון גם לגבי תכנית חסכון בבנק או תכנית חסכון בחברת ביטוח (מה שמכנים פוליסת חיסכון או פוליסה פיננסית), (מאידך, אל מול יתרונות אחרים שיש באפיקים אלו, אותם לא נפרט במסגרת מאמר זה) נדגיש כי לגמלאים שבינינו תיתכן עדיפות הפוכה, שכן ריבית מפק"מ או מתכנית חסכון הינה הכנסה פטורה ממס לגמלאים, עד לתקרה מוגדרת בחוק ובכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.


4. שילמת מס על הכנסות מריבית או מדיבידנד ? אם הפסדת בשוק ההון מגיע לך החזר מס – הפסד הון ממכירת נייר ערך ניתן לקיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו לך באותה השנה בה נוצר ההפסד, בשל אותו נייר ערך ואף הכנסות מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים בהם אתה מחזיק ובתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבלת לא עולה על 25%. זה אפשרי במקרים בהם אין לך רווח הון לקזז כנגדו את ההפסד. זה אומר שגם אם היו לך רק הפסדים מניירות ערך בשנת 2021 ולא הרווחת שקל אחד של רווח הון בבורסה, אם תגיש את הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2021 תוכל לבצע קיזוז ולקבל את המס ששילמת על ההכנסות מריבית או מדיבידנד בחזרה.


5. אם בסיכום כולל הפסדתי יותר מאשר הרווחתי בשוק ההון בשנת 2021 – מדוע הבנק בכל זאת ניכה לי מס ? במקרה בו נוצר לך רווח הון ממכירת נייר ערך בתחילת שנת 2021 ממנו הבנק ניכה מס כחוק וברבעון האחרון של שנת 2021 נוצר לך הפסד, אין הבנק יכול לבצע את הקיזוז עבורך ועל מנת לקבל את המס בחזרה עליך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. רק במקרים בהם קודם כל נוצר הפסד הון ולאחר מכן נוצר רווח הון – רשאי הבנק לבצע את הקיזוז במסגרת אותה שנת המס.


6. קיזוז הפסד משוק ההון כנגד כל רווח הון אחר – נניח שמצד אחד נגרם לך הפסד הון ממכירת ניירות ערך בבורסה בשנת 2021 אך מצד שני התמזל מזלך ונוצר לך רווח הון ממכירת נכס אחר שהיה בבעלותך, לדוגמא זכויות במקרקעין. במקרה זה אתה יכול לקזז את ההפסד משוק ההון גם כנגד רווח הון מחוץ לבורסה וכל מה שעליך לעשות זה להגיש דוח שנתי למס הכנסה. שים לב כי הפסד הון שהיה ניתן לקזז אותו באותה שנת מס ולא קוזז – לא ניתן להעביר אותו לשנים הבאות!


7. מה לגבי עמלות קניה ומכירה ? לפי פקודת מס הכנסה הוצאות בשל ניירות ערך שלא נוכו בשנת המס (לא הובאו בחשבון בחישוב רווח ההון והמס בגינו) ייחשבו כהפסד הון מניירות ערך. משמעות הדבר שגם את ההוצאות הללו ניתן לקזז כנגד רווח הון במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה.


8. במהלך שנת 2021 גם קופות הגמל שלי, קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות ופוליסות ביטוח המנהלים שלי הסבו לי הפסדים, האם ניתן לקזז את ההפסדים הללו ? על הרווחים באפיקי החיסכון הפנסיוני חלים כללי מיסוי נפרדים. הפסדים בכל אפיקי החיסכון הפנסיוני לרבות קרן השתלמות אינם ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ממקור אחר. למען הסר ספק, גם לא ניתן לקזז הפסד מקופת גמל אחת מול רווח מקופת גמל אחרת. בכל מקרה, בסופו של דבר המס הסופי על הרווחים יחושב בעתיד בעת משיכת הכספים אם בדרך של משיכה חד פעמית ואם בדרך של קצבה חודשית. כך שבפועל החוסכים באפיקי החיסכון הפנסיוני "נהנים" מקיזוז פנימי.


9. הפסד הון מחוץ לישראל – הפסד הון שנוצר בשנת 2021 מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון שנוצר מחוץ לישראל, אם היה כזה, ורק לאחר מכן ניתן לקזז את יתרת ההפסד כנגד רווח הון בישראל. כך גם לגבי יתרת הפסד ההון שלא קוזזה ומועברת לשנים הבאות. יתרה מזה, בפסק הדין - ע"מ 54138-04-15, ע"מ 1906-07-15, ע"מ 1861-07-15, סקמסקי נגד פקיד שומה ירושלים, זרם נגד פקיד שומה ירושלים, גרינפלד נגד פקיד שומה ירושלים – פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים – מיום 26/02/2019 אימץ כבוד השופט אביגדור דורות את עמדת רשות המסים והפרשנות שלה להוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה לפיה במילים פשוטות שלנו: יש לקזז הפסד הון מניירות ערך בחו"ל, קודם מול רווח הון מניירות ערך בחו"ל, לאחר מכן מול הכנסות מריבית ומדיבידנד מחו"ל ורק בסוף מול רווח הון מניירות ערך בישראל, דהיינו חו"ל מול חו"ל ואת היתרה מול ישראל.

 

10. ומה אם לא יהיה לי רווח הון גם בשנת 2022 ? הפסד הון משנת 2021 שלא תוכל לקזז כנגד רווח הון בשנת 2022 יקוזז כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה ההפסד ללא מגבלת זמן ובתנאי שהוגש למס הכנסה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד.

 

קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך - יחיד


הפסד הון שוטף ממכירת ניירות ערך בשנת 2021 - כנגד כל רווח הון לרבות רווח הון מני"ע (סחיר / לא סחיר) וכנגד הכנסה מדיבידנד ו/או ריבית מאותו ני"ע או מני"ע אחר ששיעור המס בגין הכנסה זו הוא עד 25%

איך מקזזים הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון ?

1. מגישים דוח שנתי - ככלל, על מנת לקזז הפסדים כנגד רווחים בשוק ההון, יש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה. יש לשים לב כי על מנת לקזז הפסד הון שנוצר בשנת 2020 כנגד רווח הון שנוצר בשנת 2021 עליך להגיש דוח שנתי למס הכנסה לכל אחת מהשנים ! במסגרת הדוח לשנת 2020 יירשם ההפסד שצברת ורק במסגרת הדוח לשנת 2021 יבוצע הקיזוז בפועל בין ההפסד שנצבר לרווח שנוצר בשנת 2021. זה אומר שאת המס ששילמת תוכל לקבל בחזרה רק במהלך שנת 2022.


2. אין מה למהר - לאילו שלא חלה עליהם חובת דיווח שנתי למס הכנסה אין צורך למהר בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2021 וניתן להגיש את הדוח גם לאחר המועד שנקבע בחוק להגשת הדוחות השנתיים.


3. טופס 867 – על מנת לדווח על רווחים והפסדים בשוק ההון, על הכנסות מריבית או מדיבידנד ועל המס שנוכה במהלך השנה מהרווחים, יש לדרוש מהבנק ומשאר הגופים הפיננסיים באמצעותם אתה מנהל את השקעותיך טופס שנקרא טופס 867 על כל נספחיו בו יש את כל המידע הדרוש לך לצורך הדיווח השנתי למס הכנסה.


867 – אישור ניכוי מס במקור ליחיד מריבית ורווחים אחרים מפיקדונות, עו"ש ותוכניות חסכון לשנת המס....
867א' – אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה לשנת המס.....
867ג' – אישור ניכוי מס במקור על דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס....


4. אופן הגשת הדוח – הדיווח למס הכנסה הינו על כלל ההכנסות, של שני בני הזוג, מכל מקור שהוא, אין אפשרות לדווח רק על ההכנסות משוק ההון. לפיכך יהיה עליך לאסוף את כל המסמכים הדרושים לצורך הדיווח למס הכנסה, לרבות טופס 106 ממקומות העבודה, אישורי מס שנתיים על תשלומים לקופות גמל וכדומה. נדגיש, כי בשל מורכבות חוקי המס והרפורמות שהתחוללו בתחום המס בשנים האחרונות וככל שתיק ההשקעות שלך מורכב יותר ויש לך מקורות הכנסה מגוונים, כך מוטב לך לקבל ליווי שוטף וסיוע מקצועי מרואה חשבון או יועץ מס שמומחיותם מיסוי שוק ההון, בדרך הזו תוכל לעשות שימוש בתכנוני מס לגיטימיים ולחסוך אלפי שקלים בתשלומי המס, כספים המגיעים לך, שלבדך לא היית יכול להיות מודע להם.

 

האמור מתייחס לאדם יחיד בלבד.
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים למיסוי שוק ההון והוא מובא כאן להמחשה בלבד. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 
 
 
 
 
 
 
 
 


עמדה מספר 09/2016 - הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר - מתוך רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.