דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סקמסקי נגד פקיד שומה ירושלים, זרם נגד פקיד שומה ירושלים, גרינפלד נגד פקיד שומה ירושלים

קו הפרדה אדום

ע"מ 54138-04-15, ע"מ 1906-07-15, ע"מ 1861-07-15, סקמסקי נגד פקיד שומה ירושלים, זרם נגד פקיד שומה ירושלים, גרינפלד נגד פקיד שומה ירושלים – פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים – מיום 26/02/2019 – מובא כאן הן לעניין קיזוז הפסדי הון מחו"ל והן לעניין דיון בשאלה, האם הוראות חוק ספציפי גוברות על הוראות חוק כללי ? (מס בשיעור של 15% על הכנסה מדיבידנד (בזמנו) לפי סעיף 47(ב)(2)(א) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 או מס בשיעור של 25% לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה)


לעניין אופן קיזוז הפסדי הון מחו"ל קבע בית המשפט המחוזי בירושלים בפסק דין זה כי הוא מאמץ את עמדת המשיב (רשות המסים) העולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה לפיה הפרשנות הנכונה להוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה הינה:

"קודם לקיזוז הפסד ההון מניירות ערך מחו"ל אל מול רווחי הון מניירות ערך בישראל, יש לקזזו מול ריבית ודיבידנד מניירות ערך מחו"ל ורק לאחר מכן, ניתן להעביר את יתרת ההפסד לקיזוז מול רווחי ההון שנצמחו... מניירות ערך בישראל" (נחדד ונדגיש - יש לקזז הפסד הון מניירות ערך בחו"ל, קודם מול רווח הון מניירות ערך בחו"ל, לאחר מכן מול הכנסות מריבית ומדיבידנד מחו"ל ורק לאחר מכן מול רווח הון מניירות ערך בישראל, דהיינו חו"ל מול חו"ל ואת היתרה מול ישראל).

לעניין הדיון בשאלה - האם הוראות חוק ספציפי גוברות על הוראות חוק כללי (מס בשיעור של 15% על הכנסה מדיבידנד (בזמנו) לפי סעיף 47(ב)(2)(א) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 או מס בשיעור של 25% לפי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה) - בית המשפט קבע כי הוראות חוק ספציפי גוברות על הוראות חוק כללי.


    דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.