דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ביטוח לאומי

תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - למי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
מכתב שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי - לרבות תזכורות חוזרות לקבלת מענה - במועדים הבאים: 10/06/2016, 26/07/2016, 06/09/2016, 17/02/2019, 09/12/2020.
ביטוח לאומי - עדכון גמלאות ותקרות לשנת 2021
נתונים מעודכנים לינואר 2021
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - פנסיה מוקדמת
שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בפרישה מוקדמת
ביטוח לאומי - עדכון שיעורי תשלום דמי ביטוח לאומי - שנת 2021
נתונים מעודכנים לינואר 2021
האם ניתן לקבל דמי אבטלה כשמקבלים באותו הזמן קצבה או פנסיה חודשית
דמי אבטלה
קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק)
קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי במהלך שהות בחו"ל (קצבת אזרח ותיק)
האם כדאי לדחות קבלת קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק) מהביטוח הלאומי בתמורה לקבלת תוספת לקצבה בעתיד ?
פריסת הכנסה מעבודה - לעניין דמי ביטוח לאומי ( הפרשי שכר, בונוסים, תשלומים אחרים)
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏
התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות בתוך שבע שנים
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1438 (1461) מיום 04/06/2020
התיישנות חוב דמי ביטוח לאומי בתוך 7 שנים
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1435 (1418) מיום 31/10/2017
קביעת תאריך הגשת דו"ח למס הכנסה לעניין התיישנות
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1451 (1434) מיום 26/11/2017
פיצוי חד פעמי בגין אבדן כושר עבודה - ניכוי דמי ביטוח (דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות)
הנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 10/03/2021
ניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת - חוזרים של המוסד לביטוח לאומי
חובת ניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת והוראות נוספות
תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מאובדן כושר עבודה
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1461) מיום 03/03/2019.
חובת תשלום דמי ביטוח הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1469) מיום 15/07/2019
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971
חוק הביטוח הלאומי
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
אתר ביטוח לאומי
קישור לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
רשימת סניפי המוסד לביטוח לאומי
רשימת הסניפים
תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 20.01.09
הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח - מעבידים
חוזר מס' 239 - מיום 5 ביולי 1995 - המוסד לביטוח לאומי - (החוזר עוסק בין היתר בנושא הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפיצויי פיטורין, "פדיון חופשה" ו"דמי הסתגלות", המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד).
אמנות לביטחון סוציאלי
אמנות לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין מדיניות אחרות
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019.
הכנסות פטורות מדמי ביטוח
סעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי
פטור מתשלום דמי ביטוח
סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
הכנסה מפנסיה מוקדמת
סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפנסיה מוקדמת
עקרת בית או אלמנה בת קצבה או אדם נכה - ראו הגדרות
בג"צ 9163/02 יעקב וינטראוב נ' שר העבודה והרווחה
דחיית עתירה להשוות בין אלמן ואלמנה
צ'יגרב אנה נגד המוסד לביטוח לאומי - סניף באר שבע, בל 1057/07
אישה שמקצועה הוא מטפלת אינה זכאית לדמי אבטלה אם בתקופת האבטלה היא מטפלת ללא שכר בנכד שלה.
בטוח לאומי נגד ראיד פאהום - ע"ע 410/06
המבחנים לזיהוי יחסי עובד מעביד - מי המעסיק של העובד ?
כרמל מרדכי נגד המוסד לביטוח לאומי - ב"ל 4169-02-09
האם פנסיית נכות מקרן פנסיה עונה להגדרת קצבת פרישה לפי ס' 175 לחוק הביטוח הלאומי (לצורך קיזוז מול דמי אבטלה).
המוסד לביטוח לאומי נגד ברנרד בן משה - עבל 629/07
האם פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה עונה להגדרת קצבת פרישה לפי ס' 175 לחוק הביטוח הלאומי (לצורך קיזוז מול דמי אבטלה).
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.