דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים

 

רצף פיצויים -  רצף זכויות - רצף מעסיקים - רצף מעבידים - דחיית מס

 
בכפוף לתקרה הקבועה בחוק, ניתן לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה ותשלום המס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים למועד מאוחר יותר (בעת עזיבת מקום העבודה הבא או למועד הפרישה) והכל על פי הכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים. מומלץ לבחון את הכדאיות הטמונה בביצוע מהלך זה בסיוע של איש מקצוע, מומחה למיסוי ופרישה. (סעיף 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה).
 


איך זה עובד ?


מענקי הפרישה יופקדו בקופת גמל וכספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל יושארו בקופות, בכפוף לתקרה לרצף זכויות פיצויים.
 
זה המקום להדגיש כי לא ניתן לממש את הפטור ממס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולדחות את ההתחשבנות על החלק החייב במס בלבד.
 
במהלך 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה – ניתן לצאת מהסדר מס זה – ללא תנאי. בהנחה שאכן מתחילים לעבוד במקום עבודה חדש בתוך 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה, ניתן לצאת מהסדר מס זה גם במהלך 12 חודשים נוספים מיום עזיבת מקום העבודה. אחרת, נקודת היציאה הבאה מהסדר מס זה, היא במועד סיום יחסי עובד מעביד במקום העבודה הבא.
 
נדגיש כי בתום 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה – במידה ולא מתחילים לעבוד במקום עבודה חדש – חובה לצאת מהסדר מס זה. כמו כן, עבודה כעצמאי ולא כשכיר, אינה מהווה עמידה בתנאים לרצף זכויות פיצויים.


יתרונות:


דחיית ההתחשבנות למועד פרישתך הסופית מעבודה, עשויה להביא לחיסכון משמעותי בתשלומי המס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים בהנחה שהכנסתך בתקופת הפנסיה צפויה להיות קטנה מזו בתקופת עבודתך במקום העבודה החדש.
 
מאחר והחל משנת 2008 כל ההפקדות השוטפות של כספי פיצויים לטובת עובד שכיר הינן למטרת קצבה, תוכל לנצל גם את הפטור ממס, הנוסף, המגיע לך במועד סיום העבודה במקום העבודה החדש לטובת אותם מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אשר ההתחשבנות עליהם נדחתה למועד מאוחר יותר.
 
במקרים בהם במועד עזיבת מקום עבודתך העיקרי טרם סיימת לעבוד במקום עבודה נוסף בו עבדת במקביל לעבודתך העיקרית, ייתכן ובחירה ברצף זכויות פיצויים היא הדרך הטובה ביותר להגיע לחיסכון מקסימלי בתשלומי המס, על כלל הכספים המגיעים לך, משני מקומות העבודה, יחד.
 
צירוף תקופות העבודה במקום עבודתך האחרון ובמקום עבודתך הבא יגדיל את מרחב התמרון שלך ועשוי לייצר לך חיסכון עתידי גדול יותר בתשלומי המס.
 
גידול בתנאי השכר במסגרת מקום עבודתך החדש גם הוא עשוי להגדיל את החיסכון במס על הכספים שצברת עד כה (לדוגמא הגדלת תקרת הפטור לכל שנת עבודה,  לה אתה זכאי, בעקבות שכר גבוה יותר במקום העבודה הבא...).
 
דחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה מעבר לאפשרות לקיומם של יתרונות רבים נוספים, עשויה להביא לשחיקה של מרכיב המס לאורך זמן. והכל, בכפוף לבדיקה אישית.
 
ייתכן החזר מס נוסף - בכפוף לבדיקה אישית.
 
 

דגשים:

      
במידה ותוצאת מכפלת משכורתך החודשית במקום העבודה החדש ב- 1.5, קטנה מתקרת הפטור על מענקי פרישה וכספי פיצויים דחיית ההתחשבנות עלולה להביא להקטנת סך הפטור ממס המגיע לך על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.
 
יש להביא בחשבון כי ככלל, קופת גמל אינה אפיק חיסכון הנושא תשואה מובטחת. אחרי הכל, מדובר בהשקעה בשוק ההון.
 
יש להביא בחשבון שינויים עתידיים בשיעורי המס, ככל שניתן לחזותם.
 
יש להביא בחשבון את כל ההשלכות של ביצוע מהלך מסוג זה לרבות השלכות על מיסוי הפנסיה החודשית לאחר הפרישה.
 
נידרש ליווי מקצועי ומעקב.
 
יש לשים לב כי יש תקרה לרצף זכויות פיצויים: "לא יותר מתקרת המשכורת (ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף ה (3ה) לפקודת מס הכנסה כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פרש, בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד".
 
 


 

רצף זכויות פיצויים I מס הכנסה פותח בחקיקת מס רטרואקטיבית - עדכון שוטף במאבק המשפטי

חרטה מרצף זכויות פיצויים

סעיפים רלבנטיים מפקודת מס הכנסה -

רצף זכויות פיצויים I רצף מעסיקים I רצף פיצויים I  רצף פיצוים - סעיף 9 (7א)  (א)  (4) + (5) לפקודת מס הכנסה

רצף קצבה I ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה- סעיף 9 (7א)  (ז)  לפקודת מס הכנסה 
 
המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.